Varenoje atidaryta paroda „Kroatija iš paukšcio skrydžio“

2019 m. rugsejo 12 d. Varenos rajono savivaldybes viešojoje bibliotekoje iškilmingai atidaryta kroatu fotografo menininko Davoro Rostuharo fotografiju paroda „Kroatija iš paukšcio skrydžio“. Paroda atidare savivaldybes meras Algis Kašeta ir ambasadorius Krešimir Kedmenec, kuris susirinkusiesiems pristate paroda bei papasakojo jos atsiradimo istorija. Apsilankymo Varenoje proga buvo aptartas tolesnis bendradarbiavimas ir bendru kulturiniu renginiu organizavimas 2020 metais. Varena jau dvidešimt antras Lietuvos miestas, kuriame pristatoma mineta paroda, nuo 2016 m. liepos menesio keliaujanti po Lietuva. Paroda „Kroatija iš paukšcio skrydžio“ Varenoje veiks iki š. m. spalio vidurio.

Press releases