Tarptautineje metineje konferencijoje Vilniuje lankesi Valstybines rinkimu komisijos atstovai

2018 m. rugsejo 5–7 dienomis Vilniuje vykusioje 27-oje metineje Europos rinkimu organizatoriu asociacijos (ACEEEO) tarptautineje konferencijoje dalyvavo Kroatijos Respublikos Valstybines rinkimu komisijos delegacija, i kurios sudeti iejo vicepirmininke Vesna Fabijancic-Križanic, vicepirmininkas Damir Kontrec, komisijos nare Janja Horvat Drobnjak bei sekretore Janja Horvat Drobnjak. Konferencijos pradžioje dalyvavo laikinasis reikalu patiketinis Krešimir Kedmenec, o Valstybines rinkimu komisijos delegacija taip pat apsilanke ir Ambasadoje.

Press releases