Svarbus pranešimas asmenims, ketinantiems iš Kroatijos keliauti i Lietuva

Igyvendinant apsaugos priemones kovoje su koronavirusine infekcija, i Lietuvos Respublika gali atvykti Europos Sajungos, t. y. Europos Ekonomines Erdves šaliu pilieciai ir teisetai jose gyvenantys asmenys, jeigu toje šalyje suminis 14 dienu sergamumo rodiklis 100 tukst. gyventoju neviršija 25 atveju. šaliu sarašas atnaujinamas kiekviena savaite. Atsižvelgiant i aktualia epidemiologine situacija Kroatijos Respublikoje, nuo liepos 20 d. i Lietuva draudžiamas užsienieciu atvykimas iš šios šalies, o iš jos grižusiems Lietuvos pilieciams bei teisetai Lietuvoje gyvenantiems asmenims bus privaloma 14 dienu izoliacija.

Press releases