Mirusiam Kroatijos kariui skirto atminimo paminklo Rukloje aplankymas

Pirmuju Kroatijos kario Mario Pavišic, tarnavusio Kroatijos kontingente dislokuotame NATO priešakiniu pajegu batalione, mirimo metiniu proga Kroatijos Respublikos ambasados Vilniuje ambasadorius Krešimir Kedmenec bei pirmasis sekretorius Berislav Živkovic apsilanke Ruklos mokomajame pulke ir kartu su dviem mirusiojo kolegomis iš mineto bataliono Petaru Dragiceviciu ir Miroslavu Radocaju bei Kroatijos biciuliu iš Lietuvos, Lietuvos ginkluotuju pajegu kariu Vitalijumi Kuznecovu, su Lietuvos kariu buriu dalyvavusiu UNPROFOR misijoje Kroatijoje, pagerbe mirusiji.

Press releases