Marijampolėje atidaryta paroda skirta Markui Maruličiui

2021 m. lapkričio 9 d. Marijampolės Petro Kriaučiūno viešojoje bibliotekoje (http://www.marvb.lt/)  atidaryta paroda „Markas Maruličius ‒ Europos humanistas“. Paroda turėjo būti atidaryta Kroatijos pirmininkavimo ES Tarybai proga, tačiau dėl pandemijos kelis kartus buvo nukelta. Paroda yra bendras Zagrebo nacionalinės ir universitetinės bibliotekos ir Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos projektas, o jo įgyvendinimą Lietuvoje parėmė Kroatijos Respublikos kultūros ministerija.

Paroda, sudaryta iš 12 ekspozicinių stendų (anglų ir lietuvių kalbomis), vaizduojančių Maruličiaus gyvenimą ir kūrybinį kelią, pristato reprezentatyvią medžiagą iš Nacionalinės ir universitetinės bibliotekos Zagrebe fondo. Paroda nušviečia M. Maruličiaus gyvenimą ir kūrybą, apžvelgia žymiausius jo veikalus bei jo įtaką iškilioms Europos asmenybėms. Buvo siekiama surasti sąsajų tarp Marko Maruličiaus veiklos ir lietuvių literatūros bei leidybos pradininkų, dalis parodos skirta Martynui Mažvydui, pirmosios spausdintos lietuviškos knygos autoriui ir leidėjui bei Kristijonui Donelaičiui, lietuvių grožinės literatūros pradininkui. Išleisti ir dvikalbiai (lietuvių ir anglų kalbomis) parodos katalogai. Tekstus į lietuvių kalbą vertė Jurga Jozič.

Parodą atidarė bibliotekos direktorė Daiva Kirtiklienė, mero pavaduotojas Artūras Visockis ir laikinoji reikalų patikėtinė Dunja Staničić. Sveikinimo kalbose buvo pabrėžta raštijos ir literatūros svarba gimtąja kalbai puoselėjant tautinę kultūrą, paveldą ir tautinį tapatumą. Ta proga laikinoji reikalų patikėtinė Dunja Staničić bibliotekai padovanojo knygą „Kroatai, kurie pakeitė pasaulį“. Parodos eksponavimo metu lankytojams bus prieinama ir turistinė reklaminė medžiaga apie Kroatiją.

Marijampolė yra šeštasis miestas (po Vilniaus, Šiaulių, Klaipėdos, Kauno ir Panevėžio), kuriame pristatyta ši paroda.

Prieš parodos atidarymą Marijampolės savivaldybėje įvyko susitikimas su mero pavaduotoju Artūru Visockiu, kurio metu išreikštas abipusis pasitenkinimas ligšioliniu ilgamečiu bendradarbiavimu bei buvo sutarta 2022 m. suorganizuoti bent vieną kultūrinį renginį.

 Press releases