Marijampolėje atidaryta paroda skirta Markui Maruličiui

2021 m. lapkričio 9 d. Marijampoles Petro Kriaučiuno viešojoje bibliotekoje (http://www.marvb.lt/)  atidaryta paroda „Markas Maruličius ? Europos humanistas“. Paroda turejo buti atidaryta Kroatijos pirmininkavimo ES Tarybai proga, tačiau del pandemijos kelis kartus buvo nukelta. Paroda yra bendras Zagrebo nacionalines ir universitetines bibliotekos ir Lietuvos nacionalines Martyno Mažvydo bibliotekos projektas, o jo igyvendinimą Lietuvoje pareme Kroatijos Respublikos kulturos ministerija.

Paroda, sudaryta iš 12 ekspoziciniu stendu (anglu ir lietuviu kalbomis), vaizduojančiu Maruličiaus gyvenimą ir kurybini kelią, pristato reprezentatyvią medžiagą iš Nacionalines ir universitetines bibliotekos Zagrebe fondo. Paroda nušviečia M. Maruličiaus gyvenimą ir kurybą, apžvelgia žymiausius jo veikalus bei jo itaką iškilioms Europos asmenybems. Buvo siekiama surasti sąsaju tarp Marko Maruličiaus veiklos ir lietuviu literaturos bei leidybos pradininku, dalis parodos skirta Martynui Mažvydui, pirmosios spausdintos lietuviškos knygos autoriui ir leidejui bei Kristijonui Donelaičiui, lietuviu grožines literaturos pradininkui. Išleisti ir dvikalbiai (lietuviu ir anglu kalbomis) parodos katalogai. Tekstus i lietuviu kalbą verte Jurga Jozič.

Parodą atidare bibliotekos direktore Daiva Kirtikliene, mero pavaduotojas Arturas Visockis ir laikinoji reikalu patiketine Dunja Staničić. Sveikinimo kalbose buvo pabrežta raštijos ir literaturos svarba gimtąja kalbai puoselejant tautinę kulturą, paveldą ir tautini tapatumą. Ta proga laikinoji reikalu patiketine Dunja Staničić bibliotekai padovanojo knygą „Kroatai, kurie pakeite pasauli“. Parodos eksponavimo metu lankytojams bus prieinama ir turistine reklamine medžiaga apie Kroatiją.

Marijampole yra šeštasis miestas (po Vilniaus, Šiauliu, Klaipedos, Kauno ir Panevežio), kuriame pristatyta ši paroda.

Prieš parodos atidarymą Marijampoles savivaldybeje ivyko susitikimas su mero pavaduotoju Arturu Visockiu, kurio metu išreikštas abipusis pasitenkinimas ligšioliniu ilgamečiu bendradarbiavimu bei buvo sutarta 2022 m. suorganizuoti bent vieną kulturini rengini.

 Press releases