Koncertas, skirtas Lietuvos ir Kroatijos diplomatinių santykių 30-mečiui

  • Photo
  • Slika
  • Slika
2022 m. balandžio 21 d. Lietuvos ir Kroatijos diplomatinių santykių 30-mečio proga Bažnytinio paveldo muziejuje Vilniuje (http://bpmuziejus.lt/) surengtas ankstyvosios muzikos ansamblio „Minstrel“ koncertas. Ansamblio sudėtyje: Marcela Francesco - mecosopranas, Emanuel Tomljenović - tenoras, Goran Grčić - tenoras, Lada Magdalenić Morpurgo – rebekas ir viella, Meila Tomé – blok fleita, Ante Beno- altinė viola da gamba ir dūdmaišis,  Lea Sušanj Lujo - bosinė viola da gamba ir sopranas, Darko Karajić- teorba. Koncerto parėmė Kroatijos Respublikos užsienio ir Europos reikalų ministerija.
Po laikinosios reikalų patikėtinės Dunjos Staničić sveikinimo kalbos renginio svečiai buvo pakviesti tylos minute pagerbti žuvusiuosius kare Ukrainoje, po to nuskambėjo Kroatijos ir Lietuvos himnai. Savo sveikinimo kalboje laikinoji reikalų patikėtinė paminėjo Kroatijos ir Lietuvos istorines sąsajas, taip pat ir faktą, kad Lietuva, nors pati dar nebuvo pripažinta tarptautiniu mastu, 1991 m. liepos 30 d. priėmė nutarimą dėl Kroatijos pripažinimo, nes tuo metu ir pati siekė laisvės ir nepriklausomybės, todėl gerai žinojo, ką tai reiškė Kroatijai. Taip pat pabrėžė ir tai, kad pirmoji Kroatiją pripažinusi šalis, kuri buvo pripažinta tarptautiniu mastu, buvo Ukraina, kuri šiuo metu pati vėl turi ginti savo teisę į laisvę ir suverenumą. Laikinoji reikalų patikėtinė prisiminė ir velionį ambasadorių Krešimirą Kedmencą, puikų ir gerbiamą diplomatą, pirmą Lietuvoje rezidavusį Kroatijos Respublikos ambasadorių, kuris labai prisidėjo prie Kroatijos ir Lietuvos santykių plėtros, skleidė Lietuvoje žinią apie Kroatiją bei apskritai daug prisidėjo prie Kroatijos diplomatijos.
Koncerte dalyvavo diplomatai ir Lietuvos visuomenės atstovai.
Priėmimo metu po koncerto, kuris taip pat vyko Bažnytinio paveldo muziejuje, svečiai išreiškė nepaprastą susižavėjimą koncertu.

News