Koncertas, skirtas Lietuvos ir Kroatijos diplomatinių santykių 30-mečiui

  • Photo
  • Slika
  • Slika
2022 m. balandžio 21 d. Lietuvos ir Kroatijos diplomatiniu santykiu 30-mečio proga Bažnytinio paveldo muziejuje Vilniuje (http://bpmuziejus.lt/) surengtas ankstyvosios muzikos ansamblio „Minstrel“ koncertas. Ansamblio sudetyje: Marcela Francesco - mecosopranas, Emanuel Tomljenović - tenoras, Goran Grčić - tenoras, Lada Magdalenić Morpurgo – rebekas ir viella, Meila Tomé – blok fleita, Ante Beno- altine viola da gamba ir dudmaišis,  Lea Sušanj Lujo - bosine viola da gamba ir sopranas, Darko Karajić- teorba. Koncerto pareme Kroatijos Respublikos užsienio ir Europos reikalu ministerija.
Po laikinosios reikalu patiketines Dunjos Staničić sveikinimo kalbos renginio svečiai buvo pakviesti tylos minute pagerbti žuvusiuosius kare Ukrainoje, po to nuskambejo Kroatijos ir Lietuvos himnai. Savo sveikinimo kalboje laikinoji reikalu patiketine paminejo Kroatijos ir Lietuvos istorines sąsajas, taip pat ir faktą, kad Lietuva, nors pati dar nebuvo pripažinta tarptautiniu mastu, 1991 m. liepos 30 d. prieme nutarimą del Kroatijos pripažinimo, nes tuo metu ir pati sieke laisves ir nepriklausomybes, todel gerai žinojo, ką tai reiške Kroatijai. Taip pat pabreže ir tai, kad pirmoji Kroatiją pripažinusi šalis, kuri buvo pripažinta tarptautiniu mastu, buvo Ukraina, kuri šiuo metu pati vel turi ginti savo teisę i laisvę ir suverenumą. Laikinoji reikalu patiketine prisimine ir velioni ambasadoriu Krešimirą Kedmencą, puiku ir gerbiamą diplomatą, pirmą Lietuvoje rezidavusi Kroatijos Respublikos ambasadoriu, kuris labai prisidejo prie Kroatijos ir Lietuvos santykiu pletros, skleide Lietuvoje žinią apie Kroatiją bei apskritai daug prisidejo prie Kroatijos diplomatijos.
Koncerte dalyvavo diplomatai ir Lietuvos visuomenes atstovai.
Priemimo metu po koncerto, kuris taip pat vyko Bažnytinio paveldo muziejuje, svečiai išreiške nepaprastą susižavejimą koncertu.

News