Klaipedos ir Rijekos universitetu partneryste itvirtinta bendradarbiavimo sutartimi

2016 m. birželio 9 diena Klaipedos universiteto (KU) rektorius Eimutis Juzeliunas ir vieno didžiausiu Kroatijos universitetu – Rijekos – rektorius Pero Lucin pasiraše bendradarbiavimo sutarti. Pasirašyma stebejo Kroatijos Respublikos ambasados Lietuvoje laikinasis reikalu patiketinis ponas Krešimir Kedmenec, Kroatijos Respublikos Ekonomikos ministro pavaduotojas Zdeslav Matic, AB „Klaipedos nafta“ generalinis direktorius Mantas Bartuška bei Klaipedos universiteto prorektoriai Saulius Gulbinskas ir Kestutis Ducinskas. Abu universitetai – Rijekos (University of Rijeka) ir Klaipedos – daugiasriciai, pasižymintys jurine specifika, todel pasirašius bendradarbiavimo sutarti, universitetai pirmiausia ryšius užmegzti planuoja juros ir technologiju mokslu srityse: pletoti bendrus mokslinius tyrimus bei pasidalinti geraja patirtimi. Tikimasi, kad ši partneryste bus naudinga stiprinant SGD kompetencijas. šiems tikslams igyvendinti kartu pasirašytos dvi Erasmus+ tarpinstitucines sutartys, kuriu pagrindu numatomas bendradarbiavimas studiju ir administracijos lygmenyse. „Rijekos universiteto studentai ir administracijos darbuotojai laukiami cia, Klaipedoje, taip pat kaip ir musiškiai Kroatijoje,“ – teigia KU rektorius Eimutis Juzeliunas. Rektorius mano, kad ateityje su partneriais bus galima išpletoti glaudesnius ryšius ir sveikatos mokslu srityje. Sveciai apsilanke Juros tyrimu atviros prieigos centro laboratorijose, Klaipedos mokslo ir technologiju parke, burlaivyje Brabander. Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto istorikas Klaidas Perminas supažindino su KU miestelio atsiradimo ištakomis.

Press releases