Informacionet për shtetasit kroatë që hyjnë në Kosovë

  • Slika
Qytetarët kroatë që hyjnë në Kosovë duhet të kontrollojnë situatën në uebfaqen: https://www.ecdc.europa.eu/en/geographic-distribution-2019-ncov-cases

Të gjithë shtetasit e huaj që hyjnë në Kosovë nga vendet ku ekziston një rrezik i lartë i infeksionit COVID-19, sipas të dhënave zyrtare të ECDC, duhet të kenë një test negativ RT-PCR jo më të vjetër se 72 orë për të hyrë në Kosovë. Nëse ata nuk kanë prova të një testi negativ, kërkohet vetë-izolim për 7 ditë.

https://kryeministri-ks.net/qeveria-aprovon-masa-te-reja-per-parandalimin-e-perhapjes-se-covid-19-dhe-ndan-mjete-shtese-per-pjesetaret-e-policise-se-kosoves/

Pages