Wydawanie potwierdzeń celnych

WYDAWANIE POTWIERDZEŃ O POBYCIE
(POTWIERDZENIA CELNE)

PRZYJMOWANE SĄ JEDYNIE ORYGINAŁY LUB POTWIERDZONE KOPIE DOKUMENTÓW.

OSOBA SKŁADAJĄCA WNIOSEK MUSI MIEĆ CHORWACKIE OBYWATELSTWO.

Wymagane dokumenty:
• WYEPŁNIONY I PODPISANY WNIOSEK
• WAŻNY PASZPORT
• DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY ADRES W RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ
• POTWIERDZENIE O NIEPRZERWANYM POBYCIE W POLSCE PRZEZ OKRES MINIMUM JEDNEGO ROKU PRZED PRZEPROWADZKĄ DO CHORWACJI
• POTWIERDZENIE O ZAMLEDOWANIU
• OPŁATA W WYSOKOŚCI 213 PLN, zgodnie z taryfą nr 80 Ustawy o opłatach urzędowych

O ZWOLNIENIU DECYDUJE URZĄD CELNY ODPOWIEDNI DLA MIEJSCA ZAMELDOWANIA

OKRES 12 MIESIĘCY KOSZTSANIA ZE ZWOLNIENIA LICZY SIĘ OD MOMENTU PRZEPROWADZKI DO REPUBLIKI CHORWACJI

Wniosek o wydanie potwierdzenia o nieprzerwanym pobycie za granicą.