Przepisy celne

Zwolnienia z cła w ruchu podróżnych

Osoby fizyczne, obywatele chorwaccy i innych państw są zwolnieni z wnoszenia opłat celnych za walizkę z rzeczami osobistymi i rzeczami o charakterze niekomercyjnym, które jako podróżni z zagranicy wwożą na obszar celny Republiki Chorwacji w swoim bagażu osobistym. Za rzeczy osobiste przewożone w bagażu uznaje się przedmioty (w rozsądnych ilościach) do użytku prywatnego, niezbędne podróżnemu w czasie jego pobytu poza miejscem stałego zamieszkania, takie jak odzież, obuwie, środki higieny osobistej.
W walizce z rzeczami osobistymi można wwieźć ze sobą bez płacenia cła i podatku dodatkowo:
- tytoń i wyroby tytoniowe: do 200 papierosów lub 100 cygaretek lub 50 cygar lub 250 g. tytoniu
- alkohol i wyroby alkoholowe: 1 l. mocnych alkoholi, 2 l. wina deserowego lub likierów, 2 l. wina innego rodzaju, ewentualnie kombinacje tych ilości
- perfumy do 50 ml i woda toaletowa do 25 ml
- leki i wyroby medyczne w ilości niezbędnej dla prywatnej potrzeby podróżnego
- produkty homeopatyczne: najwyżej jedno opakowanie

Osoby fizyczne, mogą wwieźć bez ponoszenia opłaty celnej rzeczy osobiste, których będą używać w celach prywatnych, oraz na potrzeby swojej rodziny w czasie pobytu na obszarze celnym Republiki Chorwacji. Za rzeczy osobiste uznaje się na przykład kamery wideo, przenośne odbiorniki telewizyjne i radiowe, aparaty fotograficzne, wyposażenie kempingu, wyposażenie niezbędne do żeglowania, nurkowania, jazdę na nartach, łyżwy, turystykę górską, przyczepy kempingowe, przenośne aparaty medyczne (jeżeli są niezbędne podróżnemu), zwierzęta domowe itp.

Wszystkie dodatkowe pytania związane z wwozem towarów do Republiki Chorwacji należy kierować do Ambasady Republiki Chorwacji w Warszawie.