Poświadczenie podpisu

POŚWIADCZENIE PODPISU W AMBASADZIE

W przypadku niemożliwości okazania ważnego chorwackiego paszportu lub dowodu osobistego prosimy o zwrócenie się z prośbą o poświadczenie podpisu do notariusza w Rzeczpospolitej Polskiej i poświadczenie podpisu międzynarodową pieczęcią Apostille.

Aby poświadczyć podpis w Ambasadzie Republiki Chorwacji interesant musi pojawić się w Ambasadzie osobiście, musi posiadać ze sobą oryginał ważnego paszportu chorwackiego lub oryginał ważnego chorwackiego dowodu osobistego.

Opłata za potwierdzenie podpisu wynosi 43,50 PLN za jeden podpis.