SEKSIONI KONSULLOR

AMBASADA E REPUBLIKËS SË KROACISË NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË         

Rr. Xibrakëve, Kompleksi Xibraku
Tiranë
SHQIPËRI

Telefon: 00 355 4 2256 948, 2311 110
Faks: 00 355 4 2311 120
www.cro-embassy.al
vrhtirana@mvep.hr

Telefonatat në raste urgjence jashtë orarit të punës – 00 355 4 2311 110

Oraret e punës së ambasadës
E Hënë – E Premte 8:00 – 16:30

Oraret e punës së ambasadës për Seksionin Konsullor
E Hënë – E Premte 9:00 – 12:00

 


Prikaz veće karte