плача с лика на Стйепан Радич

На сградата на Дома за ветерани, културата и изкуството в София е открита плача с лика на Стйепан Радич

В организацията на Сдружението за българо-хърватското приятелство „Й.Ю. Щросмаер” и Община „Илинден” в София, на 2 март 2012 г., на сградата на Дома за ветерани, културата и изкуството е открита плача с лика на Стйепан Радич. На откриването речи произнесоха председател на Сдружението г-н Трифон Павлов, кмет на Община „Илинден”,  г-жа Миглена Веселинова и посланик Данийела Баришич, която благодари на Сдружението за българо-хърватското приятелство „Й.Ю. Щросмаер” и Община „Илинден” за промоцията на културните връзки между Хърватия и България. Проектът и поставянето на плочата с лика на Стйепан Радич на сградата на Дома за ветерани, културата и изкуството в София реализирани са с помоща на Посолството на Република Хърватия в София и Отдела за култура в Министерството на външните и европейските работи на Република Хърватия.

На сградата на Дома за ветерани, културата и изкуството в София е открита плача с лика на Стйепан Радич

В организацията на Сдружението за българо-хърватското приятелство „Й.Ю. Щросмаер” и Община „Илинден” в София, на 2 март 2012 г., на сградата на Дома за ветерани, културата и изкуството е открита плача с лика на Стйепан Радич. На откриването речи произнесоха председател на Сдружението г-н Трифон Павлов, кмет на Община „Илинден”,  г-жа Миглена Веселинова и посланик Данийела Баришич, която благодари на Сдружението за българо-хърватското приятелство „Й.Ю. Щросмаер” и Община „Илинден” за промоцията на културните връзки между Хърватия и България. Проектът и поставянето на плочата с лика на Стйепан Радич на сградата на Дома за ветерани, културата и изкуството в София реализирани са с помоща на Посолството на Република Хърватия в София и Отдела за култура в Министерството на външните и европейските работи на Република Хърватия.Press releases