Spotkanie korpusu dyplomatycznego z marszałek Sejmu Panią Elżbietą Witek

  • Slika
  • Slika
Marszałek Sejmu Pani Elżbieta Witek spotkała się w środę 10 maja w Sejmie RP z przedstawicielami korpusu dyplomatycznego w Polsce podkreślając, że coroczne spotkanie z korpusem dyplomatycznym odbywa się w trudnym i pełnym wyzwań momencie rosyjskiej agresji na sąsiednią Ukrainę. Podkreśliła między innymi znaczenie działań parlamentarnych wobec potrzeb jedności we wsparciu obywateli Ukrainy, narodu ukraińskiego i przywódstwa walczącego o zachowanie wspólnych wartości europejskich w Ukrainie, ale i w naszej Europie. Pani marszałek Witek szczególnie pozytywnie oceniła parlamentarny szczyt Platfomy Krymskiej w Zagrzebiu, który odbył się w październiku ubiegłego roku, w którym uczestniczył także marszałek Senatu Tomasz Grodzki. Na spotkaniu w Sejmie obecna była minister pełnomocna Vesna Baus. 

News