Objava o registraciji biraca za izbore za Europski parlament

Predsjednica Republike Hrvatske donijela je 25. ožujka 2019. Odluku o raspisivanju izbora za clanove u Europski parlament iz Republike Hrvatske. Izbori na birackim mjestima u sjedištima diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Hrvatske održat ce se u nedjelju 26. svibnja 2019. od 07.00 do 19.00 Biraci mogu pregledati te zatražiti dopunu ili ispravak podataka upisanih u registar biraca u nadležnom uredu prema mjestu prebivališta. Rok za podnošenje zahtjeva za dopunu ili ispravak podataka u registru biraca istjece u srijedu 15. svibnja 2019. Na podrucju Talijanske Republike glasovanje ce biti moguce u: VELEPOSLANSTVU REPUBLIKE HRVATSKE, VIA LUIGI BODIO 74-76, 00191 RIM GENERALNOM KONZULATU REPUBLIKE HRVATSKE, PIAZZALE LUIGI CADORNA 15/1, 20123 MILANO GENERALNOM KONZULATU REPUBLIKE HRVATSKE, PIAZZA GOLDONI 9, 34122 TRST Za birace s prebivalištem u RH koji ce se na dan izbora zateci u inozemstvu provodi se postupak PRETHODNE REGISTRACIJE biraca, dok se za birace koji nemaju prebivalište u RH, radi glasovanja u inozemstvu ili RH, provodi postupak AKTIVNE REGISTRACIJE biraca. Na mrežnoj stranici Ministarstva uprave https://uprava.gov.hr/vijesti/objava-biracima-za-izbore-za-clanove-u-europski-parlament-iz-republike-hrvatske/14894 dostupni su svi predvideni obrasci zahtjeva. BIRACI S PREBIVALIšTEM U RH Biraci s prebivalištem u RH koji žele glasovati u VRH Rim, GK RH Milano ili GK RH Trst trebaju vlastorucno potpisani zahtjev za prethodnu registraciju, uz presliku osobne iskaznice ili drugog valjanog identifikacijskog dokumenta, dostaviti osobno, poštom, e-mailom ili putem faksa u diplomatsko-konzularno predstavništvo u kojem žele glasovati zakljucno sa srijedom 15.05.2019. Biraci s prebivalištem u RH mogu u nadležnom uredu prema mjestu prebivališta, u kojem su upisani u registar biraca, zatražiti potvrdu za glasovanje izvan mjesta prebivališta bez navodenja mjesta boravka u Republici Hrvatskoj ili diplomatsko-konzularnog predstavništva RH na kojem ce se zateci na dan izbora, a temeljem koje ce moci glasovati na bilo kojem birackom mjestu u Republici Hrvatskoj ili u inozemstvu. BIRACI KOJI NEMAJU PREBIVALIšTE U RH Biraci bez prebivališta u RH kojima je izdana hrvatska osobna iskaznica s podatkom o prebivalištu izvan RH ne moraju se aktivno registrirati, vec ce, po službenoj dužnosti, biti aktivno registrirani za državu i konzularno podrucje prema adresi prebivališta upisanoj u osobnoj iskaznici. Ako žele glasovati na podrucju drugog diplomatsko-konzularnog predstavništva, odnosno u RH gdje ce boraviti na dan održavanja izbora, podnijet ce zahtjev za promjenu mjesta aktivne registracije. Biraci koji nemaju prebivalište u RH i koji nemaju hrvatsku osobnu iskaznicu s podatkom o prebivalištu izvan RH, a kako bi mogli glasovati u inozemstvu ili u RH moraju se aktivno registrirati. Rok za podnošenje zahtjeva za prethodnu i aktivnu registraciju istjece u srijedu 15.05.2019. ADRESE ZA DOSTAVU ZAHTJEVA ZA PRETHODNU I AKTIVNU REGISTRACIJU: VELEPOSLANSTVO REPUBLIKE HRVATSKE U RIMU, VIA LUIGI BODIO 74-76, 00191 Roma – za birace koji žele glasovati u Rimu - email: info.roma@mvep.hr; fax: 06 36 30 32 69; tel: 06 36 30 46 30 GENERALNI KONZULAT REPUBLIKE HRVATSKE U MILANU, PIAZZALE LUIGI CADORNA 15/1, 20123 MILANO - za birace koji žele glasovati u Milanu - email: milano@mvep.hr; tel: 02 805 1772, 02 805 1130 GENERALNI KONZULAT REPUBLIKE HRVATSKE U TRSTU, PIAZZA GOLDONI 9, 34122 TRST – za birace koji žele glasovati u Trstu - email: trieste@mvep.hr; fax: 040 773 959, tel: 040 775 144 e- Gradani Biraci koji imaju vjerodajnice i pristup Sustavu e-Gradani mogu podnijeti zahtjev za prethodnu registraciju i aktivnu registraciju putem Sustava e-Gradani. Sve dodatne informacije mogu se dobiti telefonom u gore navedenim diplomatsko-konzularnim predstavništvima. Obrasce potrebne za registraciju možete skinuti ovdje: - za aktivnu registraciju osoba koje imaju prebivalište u inozemstvu ZAHTJEV ZA AKTIVNU REGISTRACIJU ZAHTJEV ZA PROMJENU MJESTA AKTIVNE REGISTRACIJE ZAHTJEV ZA ODUSTANAK OD AKTIVNE REGISTRACIJE - za prethodnu registraciju osoba koje imaju prebivalište u RH ZAHTJEV ZA PRETHODNU REGISTRACIJU ZAHTJEV ZA PROMJENU MJESTA PRETHODNE REGISTRACIJE ZAHTJEV ZA ODUSTANAK OD PRETHODNE REGISTRACIJE

Priopćenja