Javni natjecaj za prijavu programa i projekata manjinskih udruga za 2016.g

Javni natjecaj za prijavu programa i projekata udruga, ustanova i organizacija hrvatske nacionalne manjine u svrhu ostvarenja financijske potpore za 2016. godinu 1. Javni natjecaj 2. Manjine natjecaj – Obrazac prijave 3. Manjine natjecaj – Europass životopis 4. Manjine natjecaj – Obrazac proracuna

Priopćenja