Suradnja u podrucju kulture, znanosti i obrazovanja RH i Švedske

Suradnja u podrucju kulture, znanosti i obrazovanja RH-Kš Nakon 2000. godine intenzivirala se hrvatsko-švedska suradnja u podrucju kulture, znanosti i obrazovanja. U razdoblju od 2005. do 2007. je u okviru kulturnog projekta «Glazbene veze» ostvarena hrvatsko-švedska razmjena brojnih glazbenika, od kojih izdvajamo švedsku turneju Zagrebacke filharmonije u ožujku 2006. U sveucilišnom muzeju Gustavianum u Uppsali je od svibnja do kolovoza 2006. bila predstavljena izložba "Hrvatska na UNESCO-voj listi zašticene baštine". U svibnju 2006. potpisan je Sporazum o suradnji izmedu Sveucilišta u Zagrebu i Sveucilišta u Uppsali. Hrvatska je bila zemlja partner na bijenalu multimedijalne manifestacije Avesta Art 2008 u Avesti, od svibnja do kolovoza 2008., na kojoj je sudjelovalo dvanaest mladih hrvatskih umjetnika. Hrvatska kinematografija više je puta bila zastupljena na filmskom festivalu u Göteborgu.

Priopćenja