Prijava nestanka hrvatske putovnice

PRIJAVA NESTANKA HRVATSKE PUTOVNICE Gradanin je dužan bez odgode prijaviti nestanak putne isprave ili njezino pronalaženje. Ako je putna isprava nestala ili je ukradena u švedskoj, gradanin to odmah treba prijaviti švedskoj policijskoj postaji nadležnoj za podrucje na kojem mu je putovnica nestala odnosno ukradena ili gdje je primijetio njezin nestanak. Policiji treba naglasiti da se radi o hrvatskoj putovnici, što treba jasno biti navedeno u policijskom zapisniku, te da li je putovnica ukradena ili izgubljena. Taj zapisnik valja cuvati i odmah osobno donijeti u Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Stockholmu ili se javiti radi daljnjeg dogovora, kako bi se nakon provedenog postupka i utvrdivanja okolnosti nestanka, moglo izdati rješenje o proglašenju nestale putovnice nevažecom. Za izdavanje rješenja placa se zakonom propisana konzularna pristojba. Rješenje o proglašenju putne isprave nevažecom gradanin o svom trošku treba oglasiti u "Narodnim novinama" (adresa: Kralja Držislava 14, Zagreb). Tek na temelju rješenja o proglašenju putne isprave nevažecom i potvrde o objavljenom oglasu u "Narodnim novinama", gradanin može podnijeti zahtjev za izdavanje nove putovnice. Inace, gradaninu kojem je putovnica nestala, ukradena ili joj je istekla valjanost, može se u Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Stockholmu izdati i putni list za povratak u Hrvatsku. Prije izdavanja putnog lista bit ce potrebno provjeriti identitet osobe. Za izdavanje putnog lista naplacuje se konzularna pristojba u iznosu od 375 SEK

Priopćenja