PLAN ODRŽAVANJA KONZULARNIH DANA

HRVATSKO KULTURNO DRUŠTVO JADRAN, Husie Kyrkovag 100, 212 38 Malmö, Švedska

HRVATSKA UDRUGA VELEBIT, Hildedalsgatan 15, 417 05 Göteborg, Švedska

                                                    PETAK                                      SUBOTA

RUJAN 2022.                            16. 9.  – GOTEBORG            17. 9. - MALMO

LISTOPAD 2022.                      14. 10. - MALMO                 15. 10. - GOTEBORG

STUDENI 2022.                        11. 11. - GOTEBORG           12. 11. - MALMO

PROSINAC 2022.                      2. 12. - MALMO                   3. 12.  - GOTEBORG

SIJEČANJ 2023.                        13. 1. - GOTEBORG              14. 1. - MALMO

VELJAČA 2023.                         10. 2. - MALMO                   11. 2. - GOTEBORG

OŽUJAK 2023.                          10. 3. - GOTEBORG              11. 3. - MALMO

TRAVANJ 2023.                        14. 4. - MALMO                    15. 4. - GOTEBORG

SVIBANJ  2023.                         12. 5. - GOTEBORG              13. 5. - MALMO

LIPANJ 2023.                             2. 6. - MALMO                    3. 6. – GOTEBORG

Pisane vijesti