Gospodarska suradnja RH i Švedske

Gospodarska suradnja RH i Kš 1. ROBNA RAZMJENA: Do sada najveci iznos vrijednosti robne razmjene izmedu Hrvatske i švedske ostvaren je 2006. godine (skoro 455 milijuna USD), dok je u 2007., 2008. i 2009. godini došlo do smanjenja robne razmjene. Prema podacima za 2008., glavni hrvatski izvozni proizvodi bili su elektricni transformatori, kotlovi za proizvodnju pare i pokucstvo, dok su glavni švedski izvozni proizvodi bili elektricni aparati za žicnu telefoniju i telegrafiju, osobni automobili i druga motorna vozila, te lijekovi. (u milijunima USD) 2008. 2009. Izvoz 70 45 Uvoz 327 195 Ukupno 397 240 (Izvor: Državni zavod za statistiku) 2. šVEDSKA ULAGANJA: ulaganja švedskih ulagaca cine znacajan dio inozemnih ulaganja u hrvatsko gospodarstvo. U razdoblju od 1993. do rujna 2009. švedska ulaganja u RH iznosila su 210,7 milijuna EUR (Izvor: HNB) Prema tim podacima, švedska je 13. najveci investitor u Hrvatskoj, te najveci investitor medu skandinavskim zemljama. 3. TURIZAM: tijekom 2008. godine Hrvatsku je posjetilo 134.00 švedskih turista, što je povecanje u odnosu na 2007. godinu, kada je Hrvatsku posjetilo 127.000 švedskih turista. švedski turisti su 2008. ostvarili 722.000 nocenja. Preliminarni podaci za prvih jedanaest mjeseci 2009. pokazuju da je Hrvatsku posjetilo 122.000 švedana, te da je ostvareno 643.000 nocenja. (Izvor: Državni zavod za statistiku) 4. RAZVOJNA POMOC: švedska je do 2009. sudjelovala u pružanju razvojne pomoci Hrvatskoj, prvenstveno u svrhu priprema za ulazak RH u EU. U razdoblju od 2005. do 2008. godine realizirana je razvojna pomoc u visini od 90 milijuna SEK. švedska razvojna pomoc ostvarivala se kroz djelovanje SIDA-e – švedske agencije za medunarodnu razvojnu pomoc.

Priopćenja