NAJAVA

Povodom Božicnih i novogodišnjih blagdana te blagdana Sveta tri kralja po prvi put ce se u Bukureštu održati sveta misa na hrvatskom jeziku za malobrojnu hrvatsku zajednicu. Nadbiskup bukureštanski Msgr. Ioan Robu dao je dozvolu za održavanje mise na hrvatskom jeziku u kapelici Katedrale sv. Josipa jedan put mjesecno, a misu bi predvodio župnik iz Kece koji je pripadnik hrvatske zajednice iz Karaševa, Don. Davor Lukacela. Predstavnici hrvatske zajednice i svi drugi su dobrodošli (petak, 8. sijecnja u 18.00 sati, Katedrala sv. Josipa, Bukurešt, Ulica generala Berthelota 19).

Priopćenja