Úvodné slovo

Vážení návštevníci, vitajte na web stránke Veľvyslanectva Chorvátskej republiky na Slovensku. 

Hlavnou úlohou veľvyslanectva je zastupovať záujmy Chorvátskej republiky, jej občanov, podpora rozvoja vzťahov medzi Chorvátskom a Slovenskom v rôznych oblastiach. Sme radi, že už aj pomocou internetu môžeme prispieť k zlepšeniu komunikácie medzi našimi občanmi. 

Veľvyslanectvo Chorvátskej republiky je na Slovensku prítomné od založenia samostatnej Slovenskej republiky v roku 1993. Budova veľvyslanectva sa nachádza v Bratislave – Starom Meste, na Mišíkovej ulici 21. 

Vzťahy medzi našimi dvoma štátmi sa rozvíjajú veľmi priaznivo. Určite aj vďaka tradične dobrým vzťahom v minulosti, podobnosti jazyka, príslušnosti k rovnakému stredoeurópskemu kultúrnemu okruhu a dobrému vzájomnému poznaniu sme dosiahli skoro susedské, partnerské vzťahy. Dôležitú úlohu zohrávajú aj príslušníci chorvátskej menšiny na Slovensku a slovenskej menšiny v Chorvátsku. Stredoeurópsky priestor je princíp, ktorý nás spája a širšia Európa zjednocuje. 

Web stránka chorvátskeho veľvyslanectva na Slovensku iste prispeje k zlepšeniu informovanosti našich občanov, ale tiež firiem, ktoré chcú spoločne podnikať. Budeme sa snažiť sprostredkovať vám informácie o rozvoji vzťahov medzi našimi krajinami, poskytnúť vám rady alebo vás nasmerovať na užitočné linky. Vaše sugescie ako by sme to zlepšili sú vítané.