Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Prevođenje zakonodavstva RH

Tijekom pregovora za članstvo u Europskoj uniji, Sektor je redovito na zahtjev pregovaračke strukture prevodio zakonodavstvo Republike Hrvatske u postupku njegovog usklađivanja s pravnom stečevinom Europske unije. U ranoj fazi procesa pristupanja, tijekom tzv. screeninga (analitičkog pregleda zakonodavstva), zakoni i podzakonski akti prevodili su se bilo cjelovito ili djelomično kako bi se europske institucije upoznale s hrvatskim zakonodavstvom te procijenile potrebu njegove prilagodbe pravnoj stečevini. Kasnije, nakon prilagodbe, odnosno prenošenja pravne stečevine u nacionalno zakonodavstvo, propisi su se prevodili kako bi Europska komisija potvrdila da je Republika Hrvatska provela sve potrebne zakonodavne prilagodbe.

Prijevodi nacionalnog zakonodavstva izrađeni tijekom procesa pregovora, kao i oni nastali od trenutka ulaska Hrvatske u Europsku uniju, dostupni su javnosti na zahtjev. Putem tražilice na ovim stranicama, dostupan je izbor prijevoda zakona.

Pri pretraživanju je potrebno obratiti pozornost na unos točnog naslova propisa i broja Narodnih novina u kojemu je propis objavljen. Ukoliko prijevod koji tražite ne pronađete putem tražilice, možete se obratiti na kontakt adresu elektroničke pošte Sektora za EU dokumentaciju, pri čemu je potrebno navesti naziv akta i broj Narodnih novina u kojemu je traženi popis objavljen.

NAPOMENA: Prijevode objavljene na ovim web stranicama ustupio je Sektor za EU dokumentaciju Ministarstva vanjskih i europskih poslova te služe isključivo u informativne svrhe. Sektor ne prihvaća nikakvu pravnu odgovornost za točnost i istinitost prijevoda, kao ni za izravne ili neizravne posljedice radnji poduzetih na temelju istih. Jedini izvorni i pravno obvezujući tekstovi hrvatskih pravnih propisa su oni objavljeni u Narodnim novinama, službenom listu Republike Hrvatske.
The translations published on this web site have been provided by the Directorate for EU Documents of the Ministry of Foreign and European Affairs for informational purposes only. The Sector does not accept any liability for the accuracy of the translations provided, or for the direct or indirect consequences of any actions undertaken on the basis thereof. Only legislation in the Croatian original published in the Official Gazette (Narodne novine) is authentic and legally binding.