Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Sektor za EU dokumentaciju

Sektor za EU dokumentaciju je jezična služba Ministarstva vanjskih i europskih poslova čija je zadaća osiguranje visoke jezične kvalitete i zaštite hrvatskoga jezika kao službenog jezika EU-a te očuvanje hrvatskog jezičnog identiteta u službenom komuniciranju s EU-om. Kako bi ispunio tu zadaću, Sektor intenzivno surađuje s raznim nacionalnim i europskim institucijama kao i brojnim prevoditeljskim agencijama te jezičnim i resornim stručnjacima.

Među aktivnosti Sektora ubraja se i kontrola jezične kvalitete prijedloga novih propisa EU-a nastalih u prevoditeljskim jedinicama institucija EU-a u fazi očitovanja Republike Hrvatske na tu vrstu dokumenata te koordinacija aktivnosti u vezi s jezičnim i terminološkim pitanjima.

Još jedna važna zadaća Sektora za EU dokumentaciju je praćenje i vođenje službenih zahtjeva za ispravak službene inačice pravnih propisa EU-a na hrvatskom jeziku nastalih u institucijama EU-a (postupak corrigenduma). U slučaju da se uoče pogreške u određenom zakonodavnom tekstu, u suradnji s nadležnim tijelima državne uprave, pokreće se postupak njegovog ispravka, što je od iznimne važnosti za daljnju primjenu važećeg zakonodavstva.  

Sektor za EU dokumentaciju također je nacionalni centar za prevođenje povijesne sudske prakse EU-a. Popis presuda prevedenih u okviru Ministarstva vanjskih i europskih poslova redovito se dopunjava i dostupan je ovdje

Nadalje, Sektor osigurava prijevode hrvatskih propisa na engleskom jeziku koji su dostupni ovdje, te obrađuje i brojne druge raznovrsne dokumente za potrebe suradnje u okviru institucija Europske unije i drugih međunarodnih tijela.

Kontakt