Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Uprava za političke poslove

SEKTOR ZA SJEVERNU I JUŽNU AMERIKU
Andreja Antolić, načelnica Sektora
Kontakt: 2373 496
E-mail: ssjamerika@mvep.hr

SLUŽBA ZA SJEVERNU AMERIKU
dr. sc. Tea Lončar, voditeljica Službe
Kontakt: 2373 484
E-mail: sjeverna.amerika@mvep.hr

SLUŽBA ZA LATINSKU AMERIKU I KARIBE
Boris Bartulin, voditelj Službe
Kontakt: 2373 481
E-mail: latin-am.karibi@mvep.hr

SEKTOR ZA EUROAZIJU I OCEANIJU
Dunja Sičaja, načelnica Sektora
Kontakt: 2373 464
E-mail: bilaterala@mvep.hr

SLUŽBA ZA EUROAZIJU
Tamara Crnjac, voditeljica Službe
Kontakt: 2373 528
E-mail: euroazija@mvep.hr

SLUŽBA ZA ISTOČNO PARTNERSTVO
Nelija Vržina, voditelj Službe
Kontakt: 2373 478
E-mail: istocno.partnerstvo@mvep.hr

SLUŽBA ZA AZIJU I OCEANIJU
dr. sc. Ivan Mintas, voditelj Službe
Kontakt: 2373 454
E-mail: azija.oceanija@mvep.hr

SEKTOR ZA AFRIKU I BLISKI ISTOK
Tamara Krupski, načelnica Sektora
Kontakt: 2373 450
E-mail: afrika.bl-istok@mvep.hr

SLUŽBA ZA BLISKI ISTOK, SJEVERNU AFRIKU I PERZIJSKI ZALJEV
Enisa Karamarko, voditeljica Službe
Kontakt: 2373 510

SLUŽBA ZA SUBSAHARSKU AFRIKU
Aleksandra Kundid, voditeljica Službe
Kontakt: 2373 530

SEKTOR ZA VANJSKU,SIGURNOSNU I OBRAMBENU POLITIKU EU
Domagoj Rogulj načelnik Sektora  
Kontakt:
E-mail: zvsp.zsop@mvep.hr

SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKU VANJSKU I SIGURNOSNU POLITIKU EU
Ivana Skračić, voditeljica Službe

SLUŽBA ZA SIGURNOSNU I OBRAMBENU POLITIKU EU
Marijan Horvat, voditelj Službe
Kontakt: