Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Uprava za europsko i međunarodno pravo

SEKTOR ZA EUROPSKO PRAVO
Petra Radić, načelnica Sektora
Kontakt: 4598 076
E-mail: europsko.pravo@mvep.hr
SLUŽBA ZA PRAVNU STEČEVINU EU
Davorka Borić, voditeljica Službe
Kontakt: 4597 410
E-mail: europsko.pravo@mvep.hr

SLUŽBA ZA POVREDE PRAVA EU
Iva Dean, voditeljica Službe
Kontakt:4896 367
E-mail: europsko.pravo@mvep.hr

SLUŽBA ZA SUD EU
Maja Gregurić, voditeljica Službe
Kontakt: 4896 363
E-mail: sudeu@mvep.hr

SEKTOR ZA MEĐUNARODNO PRAVO
Anamarija Valković, načelnica Sektora
Kontakt: 2373 453
E-mail: smp@mvep.hr

SLUŽBA ZA MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO
Ivana Lončar Pavlinić, voditeljica Službe
Kontakt: 2373 490
E-mail: medjunarodno.pravo.EU@mvep.hr

SLUŽBA ZA MEĐUNARODNE UGOVORE
Snježana Novak Markota, voditeljica Službe
Kontakt: 2373 461
E-mail: medjunarodni.ugovori@mvep.hr

SEKTOR ZA EU DOKUMENTACIJU
Marija Kaluđer, načelnica Sektora
Kontakt: 4599 310
E-mail: eu.dokumentacija@mvep.hr

SLUŽBA ZA HRVATSKU INAČICU AKATA PRAVNE STEČEVINE
Tatjana Pantić Mikulić, voditeljica Službe
Kontakt: 4599 336
E-mail: eu.dokumentacija@mvep.hr

SLUŽBA ZA JEZIČNO-PRAVNA PITANJA I PREVOĐENJE
Mirjana Madey Barhanović, voditeljica Službe
Kontakt: 4599 304
E-mail: eu.dokumentacija@mvep.hr