Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Državna tajnica za Europu Andreja Metelko-Zgombić sudjelovala je na sastanku Vijeća za opće poslove u Bruxellesu

Vijeće je započelo s pripremom sastanka Europskog vijeća 28. i 29. lipnja 2024. razmjenom mišljenja o nacrtu dnevnog reda s komentarima. Za dnevni red sastanka čelnika u lipnju predložene su sljedeće teme: Ukrajina, sigurnost i obrana, konkurentnost, vanjski odnosi i novi institucijski ciklus.

Tijekom rasprave o Ukrajini državna tajnica istaknula je važnost daljnje potpore Ukrajini u svim aspektima, pri čemu je posebno naglasila vojnu podršku te je stoga pozvala na žurni dogovor o konkretnim mjerama pomoći kako bi se ukrajinskim oružanim snagama osigurala dostava kritične vojne opreme. U kontekstu sigurnosti i obrane istaknula je potrebu za izgradnjom snažnije i prilagodljivije europske obrambene industrijske i tehnološke baze te je izrazila podršku raspravi o novim, inovativnim modelima njezina financiranja. Predstojeća rasprava o konkurentnosti ocijenjena je vrlo važnom, a državna tajnica posebno je istaknula ulogu kohezijske politike kao temeljnog preduvjeta ne samo za dovršetak jedinstvenog tržišta nego i za jaku i konkurentnu Uniju. U okviru novog institucijskog ciklusa Vijeće je raspravljalo o budućem Strateškom programu (2024.‒2029). i planu rada na unutarnjim reformama. Državna tajnica predstavila je hrvatska očekivanja za usmjeravanje rada na sigurnost i obranu, otpornost i konkurentnost, zelenu i digitalnu tranziciju i poljoprivredu, a posebno je naglasila demografsku revitalizaciju koju smatramo međusektorskim prioritetom. Ponovno je istaknula i važnost snažne potpore proširenju koje se mora temeljiti na načelima vlastitih zasluga, ispunjavanju reformi i kriterija za članstvo te poštivanju vrijednosti Unije.

U devetom krugu rasprave o pojedinačnim zemljama u okviru Godišnjeg dijaloga o vladavini prava u EU-u Europska komisija predstavila je nalaze iz Godišnjeg izvješća iz 2023. za Cipar, Latviju, Litvu i Luksemburg. U neformalnoj razmjeni mišljenja države članice imale su priliku iznijeti svoje primjere najboljih praksi važnih za očuvanje vladavine prava.

Vijeće je razmotrilo razvoj događaja u vezi s postupkom iz članka 7. stavka 1. UEU-a koji se vodi protiv Poljske. Europska komisija predstavila je svoju analizu stanja u Poljskoj, na temelju koje je zaključila da više ne postoji jasan rizik od ozbiljnog kršenja vladavine prava u Poljskoj u smislu članka 7. stavka 1. UEU-a te je stoga najavila zatvaranje postupka.

Predstavnici država članica u Vijeću za opće poslove, koji su ujedno i tzv. ministri za budućnost, neformalno su razmijenili stajališta o utjecaju globalnih trendova na strateške odluke EU-a u narednom razdoblju, s posebnim osvrtom na postizanje ravnoteže između zelene tranzicije, konkurentnosti i društvenog blagostanja.

Prije formalnog sastanka bila je i prigoda za sastanak s potpredsjednicom Vlade za europske integracije i glavnom pregovaračicom Moldove, koja je izvijestila o naporima koje Moldova ulaže u ispunjavanje preostalih uvjeta za usvajanje pregovaračkog okvira i početka pregovora iz područja neovisnosti pravosuđa, borbe protiv oligarhizacije i korupcije te planovima za održavanje referenduma o EU putu Moldove u listopadu ove godine, zajedno s predsjedničkim izborima.

 

Priopćenja