Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Izaslanstvo Energetske zajednice u posjetu BiH

U Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine održan je sastanak sa izaslanstvom Energetske zajednice na čelu sa ravnateljem Arturom Lorkowskim. Na sastanku se razgovaralo o implementaciji Trećeg energetskog paketa i priključenja Bosne i Hercegovine energetskom tržištu Europe. Riječi je bilo o cijenama CO2 kao i nizu drugih mjera koje očekuju Bosnu i Hercegovinu i oba entiteta na putu potpunog usvajanja preuzetih obveza na području energetike, energetske efikasnosti, dekarbonizacije, zaštite okoliša i pravedne tranzicije.
Sudionici su usuglasili da se do kraja lipnja 2024. u Energetsku zajednicu dostavi konačan prijedlog Nacionalnog plana za klimu i energiju (NECPA), uz obvezu da se isti usvoji od strane Vijeća ministara Bosne i Hercegovine do kraja 2024.
 
Jedna od tema sastanka je bio i zakon o plinu i zakon o električnoj energiji, te su postavljeni  rokovi u kojima je potrebno izvršiti usuglašavanje unutar Bosne i Hercegovine, kao i usuglašavanje mjesta sjedišta Burze električne energije. Ravnatelj Lorkowski potvrdio je kako će za potrebe realizacije ovih projekata, biti formirani posebni fondovi EU namijenjeni za tranziciju energetskog sektora u Bosni i Hercegovini.

Pisane vijesti