Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Državna tajnica Metelko-Zgombić predstavila konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Hrvatske i Talijanske Republike o razgraničenju IGP-a

Državna tajnica za Europu Andreja Metelko-Zgombić je danas u ime Vlade Republike Hrvatske u Hrvatskom saboru, na njegovoj 21. sjednici, predstavila konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Hrvatske i Talijanske Republike o razgraničenju isključivih gospodarskih pojaseva.
Državna tajnica istaknula je kako je Ugovor potpisao ministar vanjskih poslova Grlić Radman u Rimu, 24. svibnja 2022. te je njime kao konačna crta razgraničenja isključivih gospodarskih pojaseva između dviju susjednih država na moru utvrđena crta koja slijedi već postojeću crtu razgraničenja epikontinentalnih pojaseva između dviju država. Na taj je način crta razgraničenja koju je Hrvatski sabor proglasio kao privremenu, u Odluci o proglašenju isključivog gospodarskog pojasa Republike Hrvatske u Jadranskom moru od 5. veljače 2021., uzimajući u obzir pravila međunarodnog prava o razgraničenju morskih prostora u skladu s Konvencijom o pravu mora, postala trajna i konačna crta razgraničenja između Republike Hrvatske i Talijanske Republike.
Tijekom ekspertnih razgovora i pregovora, vođenih tijekom 2021. i 2022., obje su strane razmjenjivale stajališta i mišljenja o (ne)postojanju relevantnih okolnosti koje se trebaju uzeti u obzir prigodom utvrđivanja crte razgraničenja (uključujući i navode vezane za polazne crte i ribarenje), te su obje strane u konačnici postigle dogovor da će crta razgraničenja isključivih gospodarskih pojaseva slijediti crtu razgraničenja epikontinentalnog pojasa između dviju država.
Državna tajnica naglasila je kako je ovim Ugovorom između Republike Hrvatske i Talijanske Republike utvrđena jedinstvena crta razgraničenja na Jadranu koja razdvaja epikontinentalne pojaseve (morsko dno i podzemlje) i isključive gospodarske pojaseve (morsko dno i podzemlje te stup vode iznad njih), koje rješenje sadrži niz prednosti, u interesu je pravne sigurnosti i podržava se u međunarodnopravnoj teoriji i praksi.
Republika Hrvatska, pored zaštite svojih interesa i prava utvrđenih međunarodnim pravom, ovim Ugovorom stvara temelj za još snažniju suradnju s Talijanskom Republikom na Jadranu, posebno u dijelu bilateralnih odnosa vezanih uz zaštitu morskog okoliša, održivog korištenja mora i njegovih prirodnih resursa.
Pored toga, sklapanjem ovog Ugovora Republika Hrvatska potvrdila je svoju sposobnost sporazumno sa susjednom državom riješiti pitanje razgraničenja svojih prostora u skladu s međunarodnim pravom.
Nakon Ugovora iz Osima iz 1975., kojim je utvrđena crta razgraničenja teritorijalnih mora između Republike Hrvatske i Talijanske Republike, kao i Sporazuma iz 1968., te njegova preciznog utvrđivanja Sporazumom iz 2005. kojim je utvrđena crta razgraničenja epikontinentalnog pojasa, Ugovorom o razgraničenju isključivih gospodarskih pojaseva se na trajni način uređuje i zaokružuje pitanje razgraničenja između Republike Hrvatske i Talijanske Republike.
Zaključno je državna tajnica pozvala sve zastupnike da daju podršku usvajanju zakona o potvrđivanju ovog Ugovora i sudjeluju u ovom važnom trenutku za Republiku Hrvatsku, u kojem se, u skladu s hrvatskim interesima i u skladu s međunarodnim pravom, konačno razgraničuje prema Italiji veliko područje mora Republike Hrvatske obuhvaćeno isključivim gospodarskim pojasom, i kojim se zaključuju na trajnim osnovama sva pitanja razgraničenja s Italijom.
Potvrđivanjem ovog Ugovora u Hrvatskom saboru stvorit će se pretpostavke za njegovim stupanjem na snagu.

Karta razgraničenja

Priopćenja