Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Mehanizam za oporavak i otpornostU okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO), 2021. - 2026., inicijative 6.1. R1-I2 Obnova zgrada oštećenih u potresu s energetskom obnovom definirani su ciljevi, uvjeti i postupci za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava namijenjenih obnovi javnih zgrada oštećenih u potresu te provedbi mjera energetske učinkovitosti koji doprinose ispunjenju ciljeva zelene tranzicije. 
Ministarstvo vanjskih i europskih poslova korisnik je Ugovora br. 74-0058-21 od 28. svibnja 2021. godine o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije te je provelo aktivnosti koje obuhvaćaju izradu projektne dokumentacije i provedbu mjera zaštite zgrade Ministarstva (Trg Nikole Šubića Zrinskog 7-8, Zagreb) oštećene u potresu 22. ožujka 2020. godine na području grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije.
Slijedom završetka faze I. (obnova konstrukcije), a u okviru prijave na dopunu Poziva na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava Provedba mjera zaštite kulturne baštine oštećene u potresu 22. ožujka 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije Ministarstva kulture i medija kao Tijela odgovornog za provedbu financijskog doprinosa, Ministarstvu vanjskih i europskih poslova dodijeljena su bespovratna financijska sredstva za operacije koje se financiraju iz Mehanizma za oporavak i otpornost u svrhu provedbe II. faze (cjelovita obnova i provedba mjera energetske učinkovitosti).
Dodatkom III. ugovoru br. 74-0058-21 Ministarstvu vanjskih i europskih poslova osigurana su  bespovratna financijska sredstva u iznosu 13.869.429,06 EUR s PDV-om.
Fazom I. obuhvaćene su optimalne mjere poboljšanja postojećeg stanja zgrade poput unapređenja mehaničke otpornosti i stabilnosti zgrade, posebice radi smanjenja rizika povezanih s djelovanjem potresa, dok je fazom II. predviđeno smanjenje projektirane godišnje potrošnje i primarne energije za minimalno 30% uz primjenu načela nenanošenja bitne štete (DNSH).