Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Vjetroelektrana na Vlašiću i fotonaponska elektrana u Stocu projekti od javnog interesa

Vlada Federacije BiH je,  kao projekte od javnog interesa, uz vjetroelektranu Vlašić uvrstila  i fotonaponsku elektranu "FNE EPHZHB 1" u Stocu. Ovaj projekt (150 MW) realizira se u općini Stolac, te je zemljište na kojem se planira graditi elektrana u vlasništvu JP EP HZHB d.d Mostar, a gospodarsko društvo nositelj koncesionarskog prava na izgradnju i korištenje fotonaponske elektrane. U obrazloženju se navodi da je razvitak ove elektrane važan za lokalnu, ali i regionalnu zajednicu, kako zbog proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora uz smanjenu emisiju stakleničkih plinova tako i u financijskom smislu. Smatra se kako je provedba projekta ove vrste i veličine od kapitalne važnosti za općinu Stolac.

Pisane vijesti