Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Javni natječaj za prijavu programa/projekata organizacija hrvatskog iseljeništva u prekomorskim i europskim državama radi ostvarenja financijske potpore za 2023. godinu

 
Objavljen Javni natječaj za prijavu programa/projekata organizacija hrvatskog iseljeništva u prekomorskim i europskim državama radi ostvarenja financijske potpore za 2023. godinu<br />
&nbsp;<br />
Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske objavljuje Javni natječaj za prijavu programa/projekata organizacija hrvatskog iseljeništva radi ostvarenja financijske potpore za 2023. godinu.<br />
&nbsp;<br />
Sukladno Zakonu o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, Ured, od 2012. godine, provodi Program potpore hrvatskim zajednicama u iseljeništvu koji je 2019. godine unaprjeđen donošenjem novog internog pravnog akta - Pravila o financiranju programa/projekata organizacija hrvatskog iseljeništva u prekomorskim i europskim državama (u nastavku teksta: Pravila).<br />
Navedenim Pravilima otvorena je mogućnost za prijavu programa/projekata hrvatskom iseljeništvu iz svih europskih i prekomorskih država u kojima djeluju zajednice hrvatskog iseljeništva (ukupno 29 država) te su jasno utvrđeni uvjeti, kriteriji i postupci za dodjelu i korištenje sredstava Ureda organizacijama hrvatskog iseljeništva.<br />
&nbsp;<br />
Na Natječaj se mogu javiti organizacije hrvatskog iseljeništva (udruge, zaklade, ustanove, vjerske zajednice i ostale organizacije) koje su se opredijelile za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja i kojima promiču uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonima Republike Hrvatske ili pravnim poretkom matične države, a upisane su u registar ili drugu odgovarajuću evidenciju organizacija matične države te imaju pravnu osobnost.<br />
&nbsp;<br />
Natječajna dokumentacija dostavlja se preporučeno poštom, elektroničkom poštom ili neposrednom predajom dokumentacije na adrese veleposlanstava nadležnih za državu na koju se odnosi Javni natječaj.<br />
Rok za podnošenje prijava počinje teći od dana objave Javnog natječaja na službenim mrežnim stranicama nadležnih veleposlanstava RH, odnosno Ureda i traje 30 dana od dana objave, zaključno do 6. listopada 2023. godine.<br />
&nbsp;<br />
Dodatne informacije mogu se dobiti na brojevima telefona: +3851/6444-662, +3851/6444-692 ili na e-mail adresi: <a href="mailto:iseljenistvo-projekti@hrvatiizvanrh.hr">iseljenistvo-projekti@hrvatiizvanrh.hr</a> .<br />
&nbsp;
<ul>
<li><a data-fileid="299393" href="https://mvep.gov.hr/UserDocsImages/2023/datoteke/Tekst Javnog natječaja.pdf" target="_blank">Tekst Javnog natječaja</a></li>
<li><a data-fileid="299395" href="https://mvep.gov.hr/UserDocsImages/2023/datoteke/Obrazac izjave o partnerstvu.doc" target="_blank">Obrazac izjave o partnerstvu</a></li>
<li><a data-fileid="299398" href="https://mvep.gov.hr/UserDocsImages/2023/datoteke/Obrazac opisa programa projekta.doc" target="_blank">Obrazac opisa programa projekta</a></li>
<li><a data-fileid="299396" href="https://mvep.gov.hr/UserDocsImages/2023/datoteke/Obrazac proračuna programa projekta.xls" target="_blank">Obrazac proračuna programa projekta</a></li>
<li><a data-fileid="299399" href="https://mvep.gov.hr/UserDocsImages/2023/datoteke/Obrazac životopisa voditelja programa projekta.doc" target="_blank">Obrazac životopisa voditelja programa projekta</a></li>
</ul>


Pisane vijesti