Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Uroczyste obchody Dnia Państwowości i Dnia Sił Zbrojnych Republiki Chorwacji w Białymstoku

Slika

Konsulat, na którego czele stoi konsul honorowy Pan Wojciech Strzałkowski, z siedzibą w Białymstoku i okręgiem konsularnym obejmującym województwo podlaskie i lubelskie, zorganizował w czwartek 1 czerwca w hotelu „Branicki“ obchody Dnia Państwowości i Dnia Sił Zbrojnych Republiki Chorwacji. Podczas wystąpień, do zebranych najznamienitszych przestawicieli politycznego i społecznego świata Podlasia, do przedstawicieli instytucji gospodarczych, szkół wyższych,  instytucji naukowo – kulturalnych, kościelnych i innych oraz do przedstawicieli korpusu dyplomatyczno – konsularnego zwrócili się z krótkimi wystąpieniami Prezydent Miasta Białystok Tadeusz Truskolaski, Wojewoda Podlaski Bogdan Paszkowski, posłowie na Sejm Jarosław Zieliński, Robert Tyszkiewicz i Krzysztof Truskolaski, konsul honorowy Wojciech Strzałkowski oraz Ambasador Tomislav Vidošević. Podczas swojego wystąpienia Ambasador wspomniał między innymi o dziesiątej rocznicy przystąpienia Republiki Chorwacji do  Unii Europejskiej, o wstąpieniu do strefy Schengen i strefy euro w tym roku oraz o wyjątkowo dobrych i przyjacielskich stosunkach pomiędzy polskim i chorwacki narodem i oboma państwami. We wszystkich wystąpieniach podkreślono znaczenie jedności wobec tematu wsparcia dla narodu ukraińskiego i Ukrainy broniących się przed rosyjską agresją. Także w tym roku, jako specjalni goście obecni byli żołnierze 11 kontyngentu z Sił Zbrojnych Republiki Chorwacji uczestniczący w inicjatywie Wzmocnionej Wysuniętej Obecności NATO (NATO eFP BG Orzysz) w Polsce, wraz z dowódcą majorem Ivanem Kamberem.

News