Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Održani virtualni seminari za jačanje jezičnih i komunikacijskih vještina u okviru projekta „Innovation Lab for EU Integration of Ukraine (InnoLabEU)“

Virtualnim seminarima za jačanje jezičnih i komunikacijskih vještina u travnju i svibnju 2023. nastavili smo edukacije u okviru treće komponente projekta „Innovation Lab for EU Integration of Ukraine (InnoLabEU)“. Treninzi u obliku trodnevnih radionica održani su za predstavnike ukrajinskih institucija koji rade na EU poslovima, a pridružili su im se i službenici iz Moldove. Aktivnosti su okupile više od 200 sudionika i bile su praktičnog karaktera s težištem na razvoj komunikacijskih sposobnosti te sposobnosti korištenja engleskog jezika u EU kontekstu.
Trening „Communication for non-communication professionals“ održala je vanjska stručnjakinja za komunikacijske vještine Boška Trbojević. Cilj programa bio je potaknuti korisnike da promijene perspektivu, te tako postanu bolji komunikatori i u konačnici bolje predstave svoje ideje.
Komunikacija na engleskom jeziku, pogotovo kada su u pitanju EU poslovi, podrazumijeva prijenos poruka kao i razumijevanje interkulturalne komunikacije i diplomatske prakse. Ova područja kao i razvoj vještina korištenja engleskog jezika u EU poslovima odrađen je virtualnim seminarom na temu „Professional English Language in EU Affairs“. Trening su zajednički provele diplomatkinja i dugogodišnja profesorica engleskog jezika na Diplomatskoj akademiji MVEP-a Danka Singer i stručnjakinja za razvoj ljudskih potencijala i profesorica engleskog jezika s dugogodišnjim iskustvom u procesu EU integracija Dinka Krčelić. Ovaj interaktivni seminar unaprijedio je sposobnosti sudionika u određenom području engleskog jezika s fokusom na specifični tehnički vokabular koji se koristi u EU poslovima.
U sljedećem razdoblju predviđena je daljnja provedba virtualnih aktivnosti, koje će obuhvatiti specifične teme relevantne za ukrajinsku stranu poput teme: NATO i Zajednička vanjska i sigurnosna politike EU.

Ostale vijesti