Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Javni natječaj za prijavu programa/projekata organizacija hrvatske nacionalne manjine u svrhu ostvarenja financijske potpore za 2023. godinu

Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske objavljuje Javni natječaj za prijavu programa/projekata organizacija hrvatske nacionalne manjine u svrhu ostvarenja financijske potpore za 2023. godinu.
 
Na Javni natječaj mogu se javiti organizacije hrvatske nacionalne manjine (udruge, zaklade, ustanove, vjerske zajednice i ostale organizacije hrvatske nacionalne manjine) u 12 europskih država, među kojima je i Slovačka Republika, koje obavljaju djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja i kojima promiču uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonima Republike Hrvatske niti pravnim poretkom matične države, a upisane su u Registar ili drugu odgovarajuću Evidenciju organizacija matične države te imaju pravnu osobnost.
 
Natječajna dokumentacija dostavlja se poštom ili neposrednom predajom dokumentacije na adrese veleposlanstava nadležnih za države na koje se odnosi Javni natječaj (Veleposlanstvo RH u Slovačkoj Republici, Mišikova 21, 811 06 Bratislava; e-mail: vrhbrat@mvep.hr)
 
Rok za podnošenje prijava počinje teći od dana objave Javnog natječaja na službenim mrežnim stranicama Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, odnosno nadležnih veleposlanstava Republike Hrvatske i traje 30 dana od dana objave, zaključno do 13. travnja 2023. godine.
 

  1. Javni natječaj
  2. Obrazac opisa programa/projekta
  3. Obrazac proračuna programa/projekta
  4. Obrazac životopisa voditelja programa/projekta 
  5. Obrazac Izjave o partnerstvu


Pisane vijesti