Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Stalni predstavnik Republike Hrvatske pri NATO-u veleposlanik Mario Nobilo preuzeo dužnost dekana Sjevernoatlantskog vijeća Saveza

Stalni predstavnik Republike Hrvatske pri NATO-u veleposlanik Mario Nobilo preuzeo je u utorak, 6. prosinca 2022. godine, dužnost dekana Sjevernoatlantskog vijeća NATO-a od stalnog predstavnika Helenske Republike.
U skladu s praksom Sjevernoatlantskog saveza koja je, prema dostupnim podacima, prvi puta zapisana 1968. godine, dekan stalnih predstavnika pri NATO-u, između ostalog, čuva tradiciju i prerogative stalnih predstavnika te se brine o poštivanju usvojenih pravila postupanja.
Zbog međuvladinog karaktera NATO-a kao političkog i vojnog saveza uloga dekana je šira od protokolarnih dužnosti. Primjerice, u posebnim situacijama, kada su glavni tajnik NATO-a ili njegov zamjenik spriječeni, predsjeda sastancima Sjevernoatlantskog vijeća.
U svakodnevnom radu dekan djeluje kao neformalni kontakt i prijenosnik stajališta i inicijativa između glavnog tajnika i članova Sjevernoatlantskog vijeća. U istom kontekstu organizira sastanke stalnih predstavnika radi konzultacija, zauzimanja stajališta i donošenja odluka o raznim pitanjima od interesa za rad stalnih predstavnika i glavnog tajnika, odnosno država članica i Sjevernoatlantskog saveza kao organizacije.
Predstavnička, posrednička i koordinativna uloga dekana dolazi do izražaja i pri izboru novoga glavnog tajnika NATO-a; uključujući i u posredovanju među saveznicama koje predlažu kandidate.

Pisane vijesti