Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Državni tajnik Ivica Šušak sudjelovao na sastanku Vijeća ministara obrazovanja EU-a u Bruxellesu

Na sastanku ministara obrazovanja država članica Europske unije usvojena su dva dokumenta od kojih se jedan odnosi na razvoj strategija za postizanje školskog uspjeha, a drugi na potporu dobrobiti u digitalnom obrazovanju.  

Preporuka Vijeća o putevima do školskog uspjeha poziva države članice da do 2025. razviju strategije za postizanje školskog uspjeha kako bi se smanjili učinci socio-ekonomskog statusa na ishode učenja uz promicanje inkluzije i smanjivanje ranog napuštanja školovanja i školskog neuspjeha. Škole bi trebale razvijati pristup na razini cijele škole u cilju postizanja školskog uspjeha kako bi se svi članovi školske zajednice i dionici u sustavu aktivno angažirali i uz suradnju promicali obrazovni uspjeh svih učenika. Mariya Gabriel, povjerenica Europske komisije za inovacije, istraživanje, kulturu, obrazovanje i mlade, istaknula je da su podaci o učenicima koji odustaju od školovanja na razini EU-a i dalje zabrinjavajući. 

Zaključci Vijeća o potpori dobrobiti u digitalnom obrazovanju oslanjaju se na činjenicu da oko 44% Europljana nema temeljne digitalne vještine, da će oko 90% poslova u budućnosti zahtijevati digitalne vještine i kompetencije te da oko 40% europskih poduzeća ima teškoća pri zapošljavanju stručnjaka u IT području. Države članice pozivaju se na jačanje dobrobiti učenika i nastavnika prilikom oblikovanja nacionalnih politika i strategija u području digitalnog obrazovanja. Dobrobit učenika i nastavnika u kontekstu digitalnog obrazovanja moguće je poduprijeti stjecanjem znanja, vještina i kompetencija vezanih uz dobrobiti u digitalnom obrazovanju, razvojem pristupa učenju i poučavanju. Države članice pozivaju se na uspostavu digitalnih okruženja za učenje koji podupiru dobrobit učenika i razvijaju međuljudske odnose u sklopu ekosustava digitalnog obrazovanja. Povjerenica Gabriel predstavila je Smjernice za nastavnike i edukatore o suočavanju s dezinformiranjem i promicanju digitalne pismenosti putem obrazovanja i osposobljavanja kojima se želi mladima pomoći pri identificiranju točnih informacija kako bi postali aktivni građani u digitalnom okruženju. Povjerenica je predstavila i Etičke smjernice o uporabi umjetne inteligencije i podataka u poučavanju i učenju za edukatore

Zaključno su ministri razmijenili mišljenja o Europskom prostoru obrazovanja u vrijeme ruske agresije na Ukrajinu. Državni tajnik Šušak izvijestio je o izazovima vezanima uz integraciju ukrajinskih učenika i mjerama koje se provode kako bi im se olakšala prilagodba. Države članice iskazale su potporu daljnjoj suradnji država članica u svrhu pomoći ukrajinskim učenicima i nastavnicima. Uspostavljene strukture i mehanizmi mogu se primijeniti i na buduće krize s kojima će se suočiti Europski prostor obrazovanja.

Pisane vijesti