Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Državna tajnica Josić na ministarskom sastanku Vijeća za obrazovanje, mlade, kulturu i sport

U ponedjeljak, 28. studenoga 2022. u Bruxellesu održan je ministarski sastanak vijeća za obrazovanje, mlade, kulturu i sport. Na sastanku, kojim je predsjedala Republika Češka, odobreni su Zaključci Vijeća o promicanju međugeneracijske dimenzije u području mladih radi poticanja dijaloga i društvene kohezije predložen s ciljem poticanja međugeneracijskog dijaloga i rješavanja pitanja međugeneracijske solidarnosti i međugeneracijske pravde u kreiranju politike za mlade, kako bi se omogućilo više sudjelovanja, prostora i mogućnosti za mlade i time olakšao njihov doprinos izgradnji kohezivnog društva. 

Tema sastanka bila je također provedba politika Europske godine mladih 2022.
Kako se bliži kraj Europske godine mladih, države članice razmatraju postignuća te se razmišlja o nasljeđu projekta. Istaknulo se kako su potrebni novi pristupi u kreiranju politika ne samo za mlade i s mladima, nego i od strane mladih. Mladi ljudi žele biti aktivno uključeni u postavljanje političkih prioriteta u strateškim dokumentima i biti uključeni u političke inicijative kao što je aktivna uloga u osmišljavanju programa i formata političkih rasprava, organiziranje panela koje vode mladi ili uspostavljanje inicijativa radnih skupina.

Državna tajnica Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade Željka Josić u svojoj intervenciji naglasila je kako se Hrvatska od samoga početka aktivno uključila u obilježavanje Europske godine mladih 2022. te su tijekom cijele godine organizirana događanja za mlade na razini ministarstava, javnih ustanova i različitih organizacija. Kao najvažnije događanje u okviru projekta istaknula je nacionalnu konferenciju na visokoj razini pod nazivom „Europska godina mladih 2022. – Iskoristi priliku“. 

"Perspektiva mladih poželjna je i dobrodošla u svim etapama donošenja politika i obuhvaća temeljito promišljanje o tome kako se određeno pitanje odražava na mlade. U Hrvatskoj je takav princip primijenjen na lokalnoj i regionalnoj razini preko savjeta mladih koji su savjetodavna tijela jedinica lokalne i regionalne samouprave. Na nacionalnoj razini osnovali smo savjetodavno tijelo Savjet za mlade Vlade Republike Hrvatske koje ima mogućnosti predlaganja i sudjelovanja u donošenju politika. Mi kao donositelji politika za mlade dali smo im na taj način mogućnost izravnog sudjelovanja" poručila je državna tajnica. 

Pisane vijesti