Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Osniva se Javno poduzeće "Plinovod Južna interkonekcija"

Vlada Županije Zapadno-hercegovačke utvrdila je na sjednici 30. kolovoza ove godine tekst prijedloga Odluke o osnivanju Javnog poduzeća "Plinovod Južna interkonekcija" d.o.o., koji je upućen u skupštinsku proceduru. Iz Vlade ističu kako se, s obzirom na to da plinovod Južna interkonekcija Bosna i Hercegovina i Republika Hrvatska većim dijelom prolazi kroz teritorij Županije Zapadno-hercegovačke, pokreće procedura osnivanja Javnog poduzeća "Plinovod Južna interkonekcija" d.o.o. koje će obavljati djelatnost od javnog društvenog interesa Županije Zapadno-hercegovačke iz područja energetike, stvaranja pretpostavki i uvjeta za realizaciju projekata plinofikacije izgradnje distributivne mreže plinovoda i priključenja na plinsku mrežu u Županiji Zapadno-hercegovačkoj.

Pisane vijesti