Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Vijeće za regionalnu suradnju (Regional Cooperation Council)

Vijeće za regionalnu suradnju (Regional Cooperation Council – RCC) krovno je operativno tijelo Procesa suradnje u jugoistočnoj Europi (SEECP). U članstvu Vijeća za regionalnu suradnju su države sudionice SEECP-a, EU-a, države donatori te međunarodne organizacije i institucije.
 
Prioritetna područja suradnje RCC-a su gospodarski i društveni razvoj, infrastruktura i ekologija, pravosuđe i unutarnji poslovi, sigurnosna suradnja, izgradnja ljudskog kapitala te parlamentarna suradnja.

Tajništvo RCC-a nalazi se u Sarajevu.

Glavne zadaće RCC-a u predstojećem razdoblju su koordinacija i nadgledanje provedbe recentno usvojenih strateških dokumenata: Strategije SEE 2030 te Akcijskog plana za Zajedničko regionalno tržište i Zelene agende za zapadni Balkan.

Više informacija na:
https://www.rcc.int/