Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Marijampolėje atidaryta paroda skirta Markui Maruličiui

<p style="text-align: justify;"> 2021 m. lapkričio 9 d. Marijampolės Petro Kriaučiūno vie&scaron;ojoje bibliotekoje (http://www.marvb.lt/)&nbsp; atidaryta paroda &bdquo;Markas Maruličius ‒ Europos humanistas&ldquo;. Paroda turėjo būti atidaryta Kroatijos pirmininkavimo ES Tarybai proga, tačiau dėl pandemijos kelis kartus buvo nukelta. Paroda yra bendras Zagrebo nacionalinės ir universitetinės bibliotekos ir Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos projektas, o jo įgyvendinimą Lietuvoje parėmė Kroatijos Respublikos kultūros ministerija.</p> <p style="text-align: justify;"> Paroda, sudaryta i&scaron; 12 ekspozicinių stendų (anglų ir lietuvių kalbomis), vaizduojančių Maruličiaus gyvenimą ir kūrybinį kelią, pristato reprezentatyvią medžiagą i&scaron; Nacionalinės ir universitetinės bibliotekos Zagrebe fondo. Paroda nu&scaron;viečia M. Maruličiaus gyvenimą ir kūrybą, apžvelgia žymiausius jo veikalus bei jo įtaką i&scaron;kilioms Europos asmenybėms. Buvo siekiama surasti sąsajų tarp Marko Maruličiaus veiklos ir lietuvių literatūros bei leidybos pradininkų, dalis parodos skirta Martynui Mažvydui, pirmosios spausdintos lietuvi&scaron;kos knygos autoriui ir leidėjui bei Kristijonui Donelaičiui, lietuvių grožinės literatūros pradininkui. I&scaron;leisti ir dvikalbiai (lietuvių ir anglų kalbomis) parodos katalogai. Tekstus į lietuvių kalbą vertė Jurga Jozič.</p> <p style="text-align: justify;"> Parodą atidarė bibliotekos direktorė Daiva Kirtiklienė, mero pavaduotojas Artūras Visockis ir laikinoji reikalų patikėtinė Dunja Staničić. Sveikinimo kalbose buvo pabrėžta ra&scaron;tijos ir literatūros svarba gimtąja kalbai puoselėjant tautinę kultūrą, paveldą ir tautinį tapatumą. Ta proga laikinoji reikalų patikėtinė Dunja Staničić bibliotekai padovanojo knygą &bdquo;Kroatai, kurie pakeitė pasaulį&ldquo;. Parodos eksponavimo metu lankytojams bus prieinama ir turistinė reklaminė medžiaga apie Kroatiją.</p> <p style="text-align: justify;"> Marijampolė yra &scaron;e&scaron;tasis miestas (po Vilniaus, &Scaron;iaulių, Klaipėdos, Kauno ir Panevėžio), kuriame pristatyta &scaron;i paroda.</p> <p style="text-align: justify;"> Prie&scaron; parodos atidarymą Marijampolės savivaldybėje įvyko susitikimas su mero pavaduotoju Artūru Visockiu, kurio metu i&scaron;reik&scaron;tas abipusis pasitenkinimas lig&scaron;ioliniu ilgamečiu bendradarbiavimu bei buvo sutarta 2022 m. suorganizuoti bent vieną kultūrinį renginį.</p> <p> &nbsp;</p>

Press releases