Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Veleposlanstvo na 7. Konferenciji o komunalnoj infrastrukturi

<p style="text-align: justify;"> U Bruxellesu je 26. listopada 2021. održana 7. Konferencija o komunalnoj infrastrukturi koju je organizirao hrvatski specijalizirani časopis za komunalno gospodarstvo Komunal.</p> <p style="text-align: justify;"> Konferencija se održava od 2015. svake godine te je i ove godine okupila predstavnike hrvatskih jedinica lokalne i regionalne uprave, komunalnih tvrtki nadležnih za komunalno gospodarenje, dobavljače tehnologija, konzultante i odvjetnička dru&scaron;tva, udruge i stručnjake za pitanja za&scaron;tite okoli&scaron;a, te ostale dionike uključene u poslove komunalnog gospodarenja.</p> <p style="text-align: justify;"> Tematski naglasci Konferencije bili su usmjereni na pitanja upravljanja komunalnom infrastrukturom, realizacije komunalnih projekata i investicija, financiranje i kori&scaron;tenje EU sredstava, gospodarenje otpadom, upravljanje vodama i izgradnju pametnih gradova, a ove je godine poseban naglasak stavljen na kori&scaron;tenje sredstava u financijskom razdoblju 2021-2027.</p> <p style="text-align: justify;"> Suradnja s institucijama EU izuzetno je važna za rje&scaron;avanje problematike komunalne infrastrukture zemalja članica i kandidata iz jugoistočne Europe, pa je Konferencija osim razmjene znanja, iskustava i dobrih praksi, poslužila i kao platforma za dijalog između donositelja odluka na lokalnoj/regionalnoj i europskoj razini.</p> <p style="text-align: justify;"> Sudionike Konferencije u uvodnom govoru pozdravila je zamjenica veleposlanika Republike Hrvatske u Kraljevini Belgiji. Istaknula je veliki značaj Konferencije s obzirom na tematiku koju obrađuje, potrebu kori&scaron;tenja zelenih tehnologija s ciljem smanjivanja klimatskog zagrijavanja uključujući u komunalnom gospodarenju, mogućnosti njihova financiranja te osiguravanje povezanosti dionika u provedbi i financiranju projekata na različitim razinama.</p> <p style="text-align: justify;"> Na Konferenciji su sudjelovali hrvatski zastupnici članovi Europskog parlamenta iz Kluba zastupnika Europske pučke stranke Sunčana Glavak, Karlo Ressler i Tomislav Sokol, predstavnici Europske komisije i Ureda povjerenice EK za demokraciju i demografiju Dubravke &Scaron;uice te predstavnica Europske udruge za satelitsko promatranje zemlje.</p> <p style="text-align: justify;"> <a href="/UserDocsImages/files/file/dmku/be/Flyer_BRX-KOMUNAL-KONFERENCIJA-10-2021.pdf" target="_blank">FLYER</a></p>

Priopćenja