Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Uvjeti ulaska u Republiku Hrvatsku iz Japana

<p style="text-align: justify;"> Putnicima iz Japana (neovisno o državljanstvu),&nbsp;<strong>ulazak u Republiku Hrvatsku odobrit će se samo u slučaju nužnih putovanja.&nbsp;</strong></p> <p style="text-align: justify;"> <br /> <strong>Iznimke koje se odnose na gore navedena nužna putovanja su:&nbsp;</strong><br /> <br /> 1.&nbsp; zdravstveni djelatnici, istraživači u zdravstvu i djelatnici u skrbi za starije osobe;<br /> <br /> 2.&nbsp; pogranični radnici;</p> <p style="text-align: justify;"> <br /> 3.&nbsp; osoblje u prometnom sektoru;</p> <p style="text-align: justify;"> <br /> 4.&nbsp; diplomati, osoblje međunarodnih organizacija i osobe koje primaju poziv međunarodnih organizacija i čija je fizička prisutnost potrebna za dobro funkcioniranje tih organizacija, vojno i policijsko osoblje, humanitarni djelatnici i osoblje civilne za&scaron;tite pri obavljanju svojih dužnosti;<br /> <br /> 5.&nbsp; putnici u tranzitu, uz obvezu napu&scaron;tanja Republike Hrvatske u roku od 12 sati od ulaska;<br /> <br /> 6.&nbsp; osobe koje putuju radi &scaron;kolovanja;</p> <p style="text-align: justify;"> <br /> 7.&nbsp; pomorci ako namjeravaju boraviti u Republici Hrvatskoj duže od 12 sati, ulaz u Republiku Hrvatsku omogućit će se uz predočenje:</p> <ul> <li style="text-align: justify;"> <strong>negativnog nalaza PCR testa ili&nbsp;</strong><a href="https://mup.gov.hr/uzg-covid/hrvatski/286211#BAT"><strong>brzog antigenskog testa - BAT</strong></a>&nbsp;na SARS-CoV-2, pri čemu BAT test mora biti sa&nbsp;<a href="https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/preparedness_response/docs/covid-19_rat_common-list_en.pdf">Zajedničke liste brzih antigenskih testova koje međusobno priznaju države članice Europske Unije</a>, koju objavljuje Europska komisija. Kod nalaza&nbsp;<strong>BAT</strong>&nbsp;testa napravljenog u inozemstvu mora biti vidljiv proizvođač testa i/ili komercijalni naziv testa. U protivnom test se neće prihvatiti kao vjerodostojan za ulazak u Republiku Hrvatsku. Nalaz PCR testa ne smije biti stariji od 72 sata, a BAT testa od 48 sati od trenutka testiranja do dolaska na granični prijelaz;</li> <li style="text-align: justify;"> <strong>potvrde ne starije od 365 dana po primitku&nbsp;dvije doze cjepiva koja se koriste u EU, ako je pro&scaron;lo 14 dana od primitka druge doze ili potvrde ne starije od 365 dana po primitku jedne doze cjepiva koje se prima u jednoj dozi (Janssen/Johnson&amp;Johnson);&nbsp;</strong></li> <li style="text-align: justify;"> <strong>potvrde&nbsp;o preboljenju COVID-19 i primitku jedne doze cjepiva unutar 8 mjeseci od početka bolesti, s tim da cijepljenje mora biti provedeno prije manje od 12 mjeseci;&nbsp;</strong></li> <li style="text-align: justify;"> pozitivnog PCR ili brzog antigenskog testa, kojim se potvrđuje da se vlasnik oporavio od infekcije virusom SARS-CoV-2, pri čemu je taj test napravljen unazad 365 dana, a stariji od 11 dana od dana dolaska na granični prijelaz ili uz predočenje liječničke potvrde o preboljenu;&nbsp;</li> <li style="text-align: justify;"> određivanje samoizolacije po dolasku u Republiku Hrvatsku uz mogućnost PCR ili brzog antigenskog testiranje na SARS-CoV-2, a u slučaju nemogućnosti testiranja samoizolacija traje 10 dana.</li> </ul> <p style="text-align: justify;"> <br /> 8. osobe koje putuju<strong>&nbsp;iz turističkih razloga&nbsp;</strong>te imaju potvrdu o rezervaciji ili uplaćenom smje&scaron;taju u hotelu, kampu, kod privatnog iznajmljivača ili unajmljenom plovilu te drugom obliku turističkog smje&scaron;taja ili su vlasnici kuća ili plovila u Republici Hrvatskoj, ulaz u Republiku Hrvatsku omogućit će se uz:</p> <ul> <li style="text-align: justify;"> predočenje potvrde o negativnom PCR testu koji nije stariji od 72 sata od trenutka testiranja ili brzom antigenskom testu na SARS-CoV-2 koji je naveden na&nbsp;<a href="https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/preparedness_response/docs/covid-19_rat_common-list_en.pdf">Zajedničkoj listi brzih antigenskih testova koje međusobno priznaju države članice Europske unije</a>, a koju objavljuje Europska komisija, ako nalaz testa nije stariji od 48 sati od trenutka testiranja do dolaska na granični prijelaz;</li> <li style="text-align: justify;"> predočenje potvrde ne starije od 365 dana po primitku dvije doze cjepiva koje se koristi u državama članicama EU ako je pro&scaron;lo 14 dana od primitka druge doze cjepiva&nbsp; ili predočenje potvrde ne starije od 365 dana po primitku jedne doze cjepiva koje se prima u jednoj dozi (Janssen/Johnson&amp;Johnson) ako je pro&scaron;lo 14 dana od primitka te jedne doze;</li> <li style="text-align: justify;"> predočenje potvrde o preboljenju bolesti COVID-19 i primitku jedne doze cjepiva unutar 8 mjeseci od početka bolesti COVID-19, a cijepljenje je provedeno prije manje od 12 mjeseci;</li> <li style="text-align: justify;"> predočenje pozitivnog PCR ili brzog antigenskog testa, iz točke III. stavka 1. podstavka 1 ove Odluke, kojim se potvrđuje da se osoba oporavila od infekcije virusom SARS-CoV-2, pri čemu je taj test napravljen unazad 365 dana, a stariji je od 11 dana od dana dolaska na granični prijelaz ili uz predočenje potvrde o preboljenoj bolesti COVID-19, izdane od liječnika;</li> <li style="text-align: justify;"> određivanje samoizolacije po dolasku u Republiku Hrvatsku uz mogućnost PCR ili brzog antigenskog testiranje na SARS-CoV-2, a u slučaju nemogućnosti testiranja samoizolacija traje 10 dana.</li> </ul> <p style="text-align: justify;"> <br /> 9. osobe koje putuju zbog&nbsp;<strong>osobnih/obiteljskih razloga, poslovnih razloga</strong>&nbsp;ili koje imaju drugi gospodarski interes (<strong>ako namjeravaju boraviti u Republici Hrvatskoj duže od 12 sati</strong>), ulaz u Republiku Hrvatsku omogućit će se uz:</p> <ul> <li style="text-align: justify;"> predočenje potvrde o negativnom PCR testu koji nije stariji od 72 sata od trenutka testiranja ili brzom antigenskom testu na SARS-CoV-2 koji je naveden na&nbsp;<a href="https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/preparedness_response/docs/covid-19_rat_common-list_en.pdf">Zajedničkoj listi brzih antigenskih testova koje međusobno priznaju države članice Europske unije</a>, a koju objavljuje Europska komisija, ako nalaz testa nije stariji od 48 sati od trenutka testiranja do dolaska na granični prijelaz;</li> <li style="text-align: justify;"> predočenje potvrde ne starije od 365 dana po primitku dvije doze cjepiva koje se koristi u državama članicama EU ako je pro&scaron;lo 14 dana od primitka druge doze cjepiva&nbsp; ili predočenje potvrde ne starije od 365 dana po primitku jedne doze cjepiva koje se prima u jednoj dozi (Janssen/Johnson&amp;Johnson) ako je pro&scaron;lo 14 dana od primitka te jedne doze;</li> <li style="text-align: justify;"> predočenje potvrde o preboljenju bolesti COVID-19 i primitku jedne doze cjepiva unutar 8 mjeseci od početka bolesti COVID-19, a cijepljenje je provedeno prije manje od 12 mjeseci</li> <li style="text-align: justify;"> predočenje pozitivnog PCR ili brzog antigenskog testa, iz točke III. stavka 1. podstavka 1 ove Odluke, kojim se potvrđuje da se osoba oporavila od infekcije virusom SARS-CoV-2, pri čemu je taj test napravljen unazad 365 dana, a stariji je od 11 dana od dana dolaska na granični prijelaz ili uz predočenje potvrde o preboljenoj bolesti COVID-19, izdane od liječnika;</li> <li style="text-align: justify;"> određivanje samoizolacije po dolasku u Republiku Hrvatsku uz mogućnost PCR ili brzog antigenskog testiranje na SARS-CoV-2, a u slučaju nemogućnosti testiranja samoizolacija traje 10 dana.</li> </ul> <p style="text-align: justify;"> <br /> 10. osobama za koje je donijeta&nbsp;<strong>pozitivna odluka nadležnog tijela temeljem njihova zahtjeva za boravak/rad, uključujući i digitalne nomade&nbsp;</strong>ulazak u Republiku Hrvatsku omogućit će se uz:</p> <ul> <li style="text-align: justify;"> predočenje potvrde o negativnom PCR testu koji nije stariji od 72 sata od trenutka testiranja ili brzom antigenskom testu na SARS-CoV-2 koji je naveden na&nbsp;<a href="https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/preparedness_response/docs/covid-19_rat_common-list_en.pdf">Zajedničkoj listi brzih antigenskih testova koje međusobno priznaju države članice Europske unije</a>, a koju objavljuje Europska komisija, ako nalaz testa nije stariji od 48 sati od trenutka testiranja do dolaska na granični prijelaz;</li> <li style="text-align: justify;"> predočenje potvrde ne starije od 365 dana po primitku dvije doze cjepiva koje se koristi u državama članicama EU ako je pro&scaron;lo 14 dana od primitka druge doze cjepiva&nbsp; ili predočenje potvrde ne starije od 365 dana po primitku jedne doze cjepiva koje se prima u jednoj dozi (Janssen/Johnson&amp;Johnson) ako je pro&scaron;lo 14 dana od primitka te jedne doze;</li> <li style="text-align: justify;"> predočenje potvrde o preboljenju bolesti COVID-19 i primitku jedne doze cjepiva unutar 8 mjeseci od početka bolesti COVID-19, a cijepljenje je provedeno prije manje od 12 mjeseci;</li> <li style="text-align: justify;"> predočenje pozitivnog PCR ili brzog antigenskog testa, iz točke III. stavka 1. podstavka 1 ove Odluke, kojim se potvrđuje da se osoba oporavila od infekcije virusom SARS-CoV-2, pri čemu je taj test napravljen unazad 365 dana, a stariji je od 11 dana od dana dolaska na granični prijelaz ili uz predočenje potvrde o preboljenoj bolesti COVID-19, izdane od liječnika;</li> <li style="text-align: justify;"> određivanje samoizolacije po dolasku u Republiku Hrvatsku uz mogućnost PCR ili brzog antigenskog testiranje na SARS-CoV-2, a u slučaju nemogućnosti testiranja samoizolacija traje 10 dana.</li> </ul> <p style="text-align: justify;"> Putnici koji predstavljaju jednu od prethodno navedenih iznimaka dužni su prilikom ulaska u Republiku Hrvatsku predočiti vjerodostojnu dokumentaciju u svrhu dokazivanja razloga izuzeća od obveze posjedovanja jednog od navedenih testova/određivanja mjere samoizolacije.</p> <p style="text-align: justify;"> <strong>Za sve strane putnike, neovisno o državljanstvu, zbog skraćenja procedure na graničnom prijelazu, savjetujemo prethodno ispunjavanje najave putem aplikacije&nbsp;</strong><a href="https://entercroatia.mup.hr/"><strong>Enter Croatia</strong></a><strong>. </strong></p> <p style="text-align: justify;"> <strong>Vi&scaron;e informacija: </strong><a href="https://mup.gov.hr/uzg-covid/hrvatski/286211"><strong>https://mup.gov.hr/uzg-covid/hrvatski/286211</strong></a></p>

Priopćenja