Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Sestanek z novo učiteljico hrvaškega pouka v Sloveniji

<p style="text-align: justify;"> Veleposlanik mag. Boris Grigić se je 19. oktobra 2021 srečal z gospo Melito Ju&scaron;ić, novo učiteljico hrva&scaron;kega pouka v Sloveniji. Poleg veleposlanika se je srečanja udeležila tudi gospa Romana Franulović-Bu&scaron;ić, poobla&scaron;čena ministrica. Gospa Ju&scaron;ić je veleposlanika obvestila, da se je hrva&scaron;ki pouk v Sloveniji začel 1. oktobra in poteka na sedmih lokacijah: O&Scaron; Lendava, Druga gimnazija Maribor, O&Scaron; Preserje, O&Scaron; Sostro, Gimnazija Franca Miklo&scaron;iča Ljutomer, Mestna knjižnica Grosuplje ter v prostorih Hrva&scaron;kega dru&scaron;tva Ljubljana. Hkrati je navedla, da bi bilo potrebno poskusiti pouk organizirati tudi na dodatnih lokacijah, kot so &Scaron;kofja Loka, Kranj in Novo mesto, a za to ena učiteljica ne zadostuje.</p> <p style="text-align: justify;"> Veleposlanik Grigić je poudaril, da po neuradnih podatkih v Sloveniji živi okoli 55.000 pripadnikov hrva&scaron;kega naroda, hkrati pa se hrva&scaron;kega jezika uči zelo majhno &scaron;tevilo otrok. Obstoječi model ne zadovoljuje dejanskih potreb, dogovorjeno pa je bilo tesno sodelovanje pri &scaron;irjenju hrva&scaron;kega pouka.</p>

Press releases