Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Sastanak s novom učiteljicom hrvatske nastave u Sloveniji

<p style="text-align: justify;"> Veleposlanik mr.sc. Boris Grigić sastao se 19. listopada 2021. godine s gđom Melitom Ju&scaron;ić, novom učiteljicom hrvatske nastave u Sloveniji. Uz veleposlanika na sastanku je sudjelovala gđa Romana Franulović Bu&scaron;ić, opunomoćena ministrica. Gđa Ju&scaron;ić je informirala veleposlanika da je hrvatska nastava u Sloveniji započela 1. listopada i to na sedam lokacija: Osnovnoj &scaron;koli Lendava, Drugoj gimnaziji Maribor, Osnovnoj &scaron;koli Preserje, Osnovnoj &scaron;koli Sostro, Gimnazija Franca Miklo&scaron;iča Ljutomer, Gradskoj knjižnici Grosuplje i u prostorijama Hrvatskog dru&scaron;tva Ljubljana te navela da bi nastavu trebalo poku&scaron;ati organizirati i na dodatnim lokacijama kao &scaron;to su &Scaron;kofja Loka, Kranj i Novo Mesto, ali za to nije dovoljna jedna učiteljica.</p> <p style="text-align: justify;"> Veleposlanik Grigić je istaknuo da prema neslužbenim podacima u Sloveniji živi oko 55 000 pripadnika hrvatskog naroda, a da istodobno vrlo mali broj djece uči hrvatski jezik. Postojeći model ne zadovoljava stvarne potrebe te je dogovorena uska suradnja u &scaron;irenju hrvatske nastave.</p>

Priopćenja