Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Novosti

Održan seminar o ponovnom izvozu robe iz SAD-a
Dana 23. kolovoza 2023. godine u prostorijama Hrvatske gospodarske komore održan je Seminar o trgovini sa SAD-om i kontroli ponovnog izvoza proizvoda američkog porijekla. Seminar je organiziran u suradnji s Veleposlanstvom Sjedinjenih Američkih Država, Američkom gospodarskom Komorom u Hrvatskoj (AmCham) i Hrvatskom gospodarskom komorom. Zakonsku regulativu, opseg djelovanja izvozne kontrole u Republici Hrvatskoj, kao i novosti u kontroli izvoza robe s dvojnom namjenom predstavila je Vesna Focht, Voditeljica Službe za izvoznu kontrolu MVEP-a. Predstavnici Ureda za industriju i sigurnost Ministarstva trgovine SAD-a (BIS USDOC) prezentirali su pregled glavnih djelatnosti njihove službe, kao i procese koji su sastavni dio nadzora robe s dvojnom namjenom. Prezentirani su propisi SAD-a koji se tiču izvoza i ponovnog izvoza robe, procedure za izdavanje izvoznih dozvola i procedure za provjeru krajnjeg korisnika i krajnje namjene robe.  
 
Više informacija o Seminaru možete pronaći na poveznici:
 Hrvatska gospodarska komora (hgk.hr)
 


 
Od 29. srpnja 2023. godine na snazi je novi Zakon o nadzoru robe s dvojnom namjenom (NN 83/2023). Novi zakon usklađen je s Uredbom (EU) 2021/821 o uspostavi režima unije za kontrolu izvoza, brokeringa, tehničke pomoći, provoza i prijenosa robe s dvojnom namjenom (preinaka) i time prilagođen novim izazovima u kontroli robe s dvojnom namjenom. Postavljena je zakonska osnova za uvođenje autonomne izvozne kontrole putem nacionalnih lista kojima se omogućava uspostavljanje nadzora nad robom i tehnologijom koja nije na popisu robe dvojne namjene, ali je država članica procijenila da postoji visok rizik od njene uporabe u ne-civilne svrhe. Autonomne izvozne kontrole omogućavaju izvoznu kontrolu nad naprednim tehnologijama koje se ubrzano razvijaju, poput umjetne inteligencije, kvantnog računalstva i nanotehnologije. Uvedena je mogućnost sveobuhvatne kontrole za izvoz robe za kibernetički nadzor, koja nije navedena na Popisu robe s dvojnom namjenom, ali bi se mogla koristiti za unutarnju represiju i počinjenje ozbiljnih povreda ljudskih prava i međunarodnog humanitarnog prava. Uvedene su dvije nove kategorije općih izvoznih dozvola EU007 – izvoz softvera i tehnologije i EU008 – enkripcija. Ove dozvole, kao i ostale kategorije općih izvoznih dozvola namijenjene su pojednostavljivanju izvoza i smanjenju sigurnosnih rizika kod izvoza određene robe prema određenim trećim zemljama i pod određenim uvjetima. Uspostavljen je i mehanizam za koordinaciju izvršavanja kojim se osigurava suradnja između carinskih tijela i tijela za izdavanje izvoznih dozvola te je omogućeno izdavanje dozvola za velike projekte.
 

 
Europska komisija je objavila 16. ožujka 2022. godine “Često postavljana pitanja (FAQ)” o ograničenjima vezanim uz izvoz u skladu s člancima 2., 2.a i 2.b Uredbe Vijeća br. 833/2014 o restriktivnim mjerama s obzirom na ruske akcije koje destabiliziraju situacija u Ukrajini kako je izmijenilo Vijeće Uredba (EU) 2022/328 od 25. veljače 2022. godine.

Uredbom Vijeća 2022/328 od 25. veljače 2022. o izmjeni Uredbe Vijeća (EU) br. 833/2014 o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja Rusije kojima se destabilizira stanje u Ukrajini (SL L 49, 25.2.2022.) uvedene su nove mjere zabrana i ograničenja, s obzirom na težinu situacije, Vijeće je 25. veljače 2022. donijelo Odluku (ZVSP) 2022/327 o izmjeni Odluke 2014/512/ZVSP i uvođenju dodatnih mjera ograničavanja u raznim sektorima, osobito sektorima obrane, energetike, zrakoplovstva i financija. Uvode se dodatna ograničenja izvoza robe i tehnologije s dvojnom namjenom te pružanja povezanih usluga, kao i ograničenja izvoza određene robe i tehnologije koja bi mogla pridonijeti tehnološkom napretku ruskog sektora obrane i sigurnosti. Uvode se i ograničenja pružanja povezanih usluga. Predviđena su ograničena izuzeća za legitimne i unaprijed utvrđene potrebe. Nadalje, tom se odlukom zabranjuje javno financiranje ili pružanje financijske pomoći za trgovinu s Rusijom, ili ulaganja u Rusiji, uz određene iznimke. Zabranjuje se i prodaja, opskrba, prijenos ili izvoz u Rusiju određene robe i tehnologije za rafinerije nafte, uz ograničenja pružanja s time povezanih usluga.
Obrasci za izdavanje dozvola za prodaju, opskrbu, prijenos ili izvoz robe i tehnologije koja podliježe mjerama ograničenja objavljeni su pod rubrikom Obrasci za zahtjeve.
Uredba i Odluka stupile su na snagu 26. veljače 2022. godine i obvezujuće su u svim zemljama članicama.
 
UREDBOM VIJEĆA (EU) 2022/355 od 2. ožujka 2022. godine o izmjeni Uredbe (EZ) br. 765/2006 o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Bjelorusiji i sudjelovanje Bjelorusije u ruskoj agresiji prema Ukrajini. Vijeće je 2. ožujka 2022. donijelo Odluku (ZVSP) 2022/356 kojom se proširuje područje primjene sankcija radi provedbe zaključaka Europskog vijeća od 24. veljače 2022. slijedom sudjelovanja Bjelarusa u neprihvatljivoj i nezakonitoj ruskoj vojnoj agresiji prema Ukrajini, što se prema međunarodnom pravu smatra činom agresije. Uvedene su nove mjere zabrana i ograničenja. Uz dosadašnju zabranu izvoza određenih kategorija roba, tehnologija i usluga (roba dvojne i vojne namjene),  uvedene su  sankcije i na uvoz sljedećih roba iz Bjelorusije ili podrijetlom iz Bjelorusije: mineralni proizvodi, drvo i proizvodi od drva; proizvodi od cementa, željezo, čelik i njihovi proizvodi, pneumatske gume i popis određenih vrsta strojeva koji se taksativno navode u prilozima Uredbe.
Obrasci za izdavanje dozvola za prodaju, opskrbu, prijenos ili izvoz robe i tehnologije koja podliježe mjerama ograničenja objavljeni su pod rubrikom Obrasci za zahtjeve.
Uredba i Odluka stupile su na snagu 03. ožujka 2022. godine i obvezujuće su u svim zemljama članicama.
 
Za provedbu Uredbe 2022/328 i Uredbe 2022/355 te izdavanje dozvola za prodaju, opskrbu, prijenos ili izvoz robe i tehnologije koja podliježe mjerama ograničenja, nadležno tijelo u Republici Hrvatskoj je Ministarstvo vanjskih i europskih poslova.


Europska Komisija je 8. veljače 2022. godine objavila u Službenom listu EU sljedeću informaciju o mjerama država članica u skladu s Uredbom (EU) 2021/821 Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi režima Unije za kontrolu izvoza, brokeringa, tehničke pomoći, provoza i prijenosa robe s dvojnom namjenom (1): informacije o mjerama koje su države članice donijele u skladu s člancima 4., 6., 7., 9., 11., 12., 22. i 23. (2022/C 66/04).

ZAGREB, 6. SIJEČNJA 2022. - Na stranicama Službenog lista EU 6. siječnja 2022. godine objavljena je Delegirana Uredba Komisije (EU) 2022/1 ?d 20. listopada 2021. o izmjeni Uredbe (EU) 2021/821 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu popisa robe s dvojnom namjenom izmjenama Uredbe Vijeća (EU) 821/2021.

ZAGREB, 6. RUJNA 2021. - UREDBA (EU) 2021/821 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA O USPOSTAVI REŽIMA UNIJE ZA KONTROLU IZVOZA, BROKERINGA, TEHNIČKE POMOĆI, PROVOZA I PRIJENOSA ROBE S DVOJNOM NAMJENOM (PREINAKA)

Sukladno odredbi članka 32. Uredbe (EU) 2021/821 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2021. o uspostavi režima Unije za kontrolu izvoza, brokeringa, tehničke pomoći, provoza i prijenosa robe s dvojnom namjenom (preinaka), navedena Uredba (EU) 2021/821 stupa na snagu 9. rujna 2021. godine.

Napominjemo kako je nova Uredba (EU) 2021/821 objavljena u Službenom listu Europske unije (SL L 206/1) 11. lipnja 2021. godine. Više informacija o odredbama nove Uredbe u odnosu na staru Uredbu Vijeća (EZ) br. 428/2009 možete pronaći na sljedećoj stranici Ministarstva vanjskih i europskih poslova - MVEP • Ostale vijesti.

 

ZAGREB, 16. LIPNJA 2021 - DONESENA UREDBA (EU) 2021/821 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA O USPOSTAVI REŽIMA UNIJE ZA KONTROLU IZVOZA, BROKERINGA, TEHNIČKE POMOĆI, PROVOZA I PRIJENOSA ROBE S DVOJNOM NAMJENOM (PREINAKA)

U Službenom listu Europske unije 11. lipnja 2021. godine obavljena je Uredba (EU) 2021/821 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2021. o uspostavi režima Unije za kontrolu izvoza, brokeringa, tehničke pomoći, provoza i prijenosa robe s dvojnom namjenom (preinaka)

Jedan od glavnih razloga modernizacije i harmonizacije Uredbe EU o kontroli izvoza, prijenosa, brokeringa i provoza robe s dvojnom namjenom temelji se na postojanju rizika od proliferacije robe koja nije navedena na kontrolnom popisu EU, a koja služi za kibernetički nadzor. Takva roba je posebno osmišljena kako bi se omogućila neovlaštena analiza prometa u informacijskim i telekomunikacijskim sustavima, a kojom bi se provodio prikriveni nadzor fizičkih osoba praćenjem, izdvajanjem, prikupljanjem i analiziranjem podataka iz tih sustava.

Uz bolju kontrolu izvoza robe za kibernetički nadzor, neke od izmjena koje vrijedi istaknuti u novoj Uredbi tiču se EU autonomne kontrole nadzora robe koja se može koristiti za kršenje ljudskih prava te bolju kontrolu prijenosa „emerging“ tehnologija kao i prijenosa softvera i tehnologije s dvojnom namjenom na odredišta izvan carinskog područja Unije.

Kako bi se ograničilo administrativno opterećenje za izvoznike i nadležna tijela država članica, nova Uredba izvoznicima pruža mogućnost podnošenja zahtjeva za korištenje dvije nove Opće izvozne dozvole za prijenos unutar EU – EU007 za izvoz softvera i tehnologije „unutar grupe“ te EU008 za prijenos tehnologije koja ima mogućnost enkripcije.  

Ova Uredba stupa na snagu devedesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije te se njome stavljaju van snage odredbe Uredba Vijeća (EZ) br. 428/2009.

10. svibnja 2021. godine Vijeće za vanjske poslove (FAC) usvojilo je Uredbu kojom se modernizira sustav EU-a za kontrolu izvoza, posredovanja, tehničke pomoći, tranzita i prijenosa robe s dvojnom namjenom (roba, softver i tehnologija) koji se mogu koristiti i za civilnu i za vojnu primjenu. Nova Uredba jača kontrole šireg spektra novih tehnologija robe s dvojnom namjenom i koordinaciju između država članica i Europske Komisije u potpori učinkovitom provođenju kontrola u cijeloj EU kroz uvođenje obveze dužne pažnje za proizvođače i nova pravila koja daju tvrtkama važnu ulogu u rješavanju rizika u sferi međunarodne sigurnosti koja ponekad predstavlja roba s dvojnom namjenom. Uredba o kontroli robe s dvojnom namjenom utire put boljoj koordinaciji između EU-a i partnerskih zemalja u jačanju međunarodne sigurnosti kroz konvergentnije pristupe kontroli izvoza na globalnoj razini. Nakon što Europski parlament i Vijeće potpišu usvojenu Uredbu (20. svibnja), ona će biti objavljena u Službenom listu EU-a i stupit će na snagu 90 dana kasnije. Više detalja na sljedećoj poveznici.

Vijeće Europe je usvojilo 31. ožujka 2021. godine Preporuku  CM/Rec(2021)2 o mjerama protiv trgovine robom koja se koristi za smrtnu kaznu, mučenje i druge okrutne, neljudske ili ponižavajuće postupke ili kažnjavanje<https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680a1f4e5>. Preporuka daje smjernice za 47 država članica Vijeća Europe u vezi s nacionalnim pravnim okvirima i mjerama kojima je cilj zabraniti uvoz, izvoz i tranzit robe bez ikakve druge svrhe osim nanošenja mučenja, zlostavljanja ili smrtne kazne. Također utvrđuje mjere za odgovorno reguliranje trgovine određenim farmaceutskim kemikalijama i opremom za provođenje zakona kako bi se spriječile zlouporabe. Preporuka naglašava važnost multilateralne suradnje razmjenom informacija i širenjem najboljih praksi među državama članicama, podrškom državama koje nisu članice i djelovanjem u drugim međunarodnim organizacijama sve kako bi se

The Council of Europe has adopted on a 31 of March 2021 Recommendation on measures against the trade in goods used for the death penalty, torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment.<https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680a1f4e5>  The Recommendation provides guidelines for the 47 Council of Europe Member States regarding national legal frameworks and measures aimed at prohibiting altogether the import, export and transit of goods with no other purpose than the infliction of torture, ill treatment or death penalty. It also sets out measures for the responsible regulation of trade in certain pharmaceutical chemicals and law-enforcement equipment to prevent abusive practices. Finally, the Recommendation underlines the importance of multilateral cooperation, for example, through information-exchange and dissemination of best practices among Member States, support to non-Member States and action in other international organisations, to secure effectively torture-free trade across Europe and beyond.
 

Na stranicama Europske Komisije 14. prosinca 2020. godine objavljeno je Izvješće Komisije Europskom parlamentu o aktivnostima i savjetovanjima Koordinacijske skupine za borbu protiv mučenja iz članka 31. Uredbe (EU) 2019/125 o trgovini određenom robom koja bi se mogla koristiti za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, nečovječno ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje. Izvješće sadržava informacije o aktivnostima Koordinacijske skupine za borbu protiv mučenja u 2019. godini.

 

DONESENA DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/1749 O IZMJENI UREDBE VIJEĆA (EZ) BR. 428/2009 O USPOSTAVLJANJU REŽIMA ZAJEDNICE ZA KONTROLU IZVOZA, PRIJENOSA, BROKERINGA I PROVOZA ROBE S DVOJNOM NAMJENOM

U Službenom listu Europske unije 14. prosinca 2020. godine obavljena je Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/1749 ?d 7. listopada 2020. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 428/2009 o uspostavljanju režima Zajednice za kontrolu izvoza, prijenosa, brokeringa i provoza robe s dvojnom namjenom.

Delegirana uredba stupa na snagu 15. prosinca 2020. godine.

 

BRUXELLES, 3. PROSINCA 2020. – FORUM O IZVOZNOJ KONTROLI 2020.

Europska komisija i njemačko predsjedanje Vijećem EU pokrenuli prijave za sudjelovanje na ovogodišnjem Forumu o izvoznoj kontroli 2020., koji će biti održan 11. prosinca 2020. godine. Obzirom na trenutnu globalnu pandemiju, ovogodišnji Forum održat će se u virtualnom formatu.

Neke od tema o kojima će raspravljati eksperti iz država članica, Europskog parlamenta, industrije, akademske zajednice i civilnog društva bit će: Brexit, modernizacija izvozne kontrole u Europskoj uniji, aktualnosti EU izvozne kontrole, izvozna kontrola na međunarodnoj razini – izazovi sa kojima se susreću europske tvrtke.

Temeljni cilj organizacije ovog Foruma bio je upoznavanje svih sudionika koji imaju bilo kakvih dodirnih točki s robom s dvojnom namjenom, te organiziranje platforme koja bi svim tvrtkama, istraživačkim organizacijama, ali i nadležnim dijelima država članica, pomogla u prepoznavanju, upravljanju i ublažavanju rizika povezanih s kontrolom izvoza robe s dvojnom namjenom kao i olakšavanju poštivanja relevantnih EU i nacionalnih zakona i propisa.

Svi zainteresirani predstavnici mogu se prijaviti na Forum, a sve potrebne informacije vezane uz način registracije možete pronaći na sljedećoj poveznici - Forum o izvoznoj kontroli 2020.

Rok za prijavu je do 8. prosinca 2020. godine.

 

Njemačko predsjedanje DE PRES je na petom trijalogu postiglo privremeni sporazum s predstavnicima Europskog parlamenta o izmjeni Uredbe 428/2009. Sporazum predviđa završetak pregovora s tekstom utvrđenim u posljednjem mandatu Vijeća usvojenom u COREPER-u 21. listopada 2020. (ST 11747/2020). Više informacija možete naći na sljedećem linku.

 

U Službenom listu Europske Unije obavljena je Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/1588 ?d 25. lipnja 2020. o izmjeni Priloga I. Uredbi (EU) 2017/821 Europskog parlamenta i Vijeća utvrđivanjem količinskih pragova za rude i koncentrate tantala ili niobija, rude i koncentrate zlata, kositrene okside i hidrokside, tantalate i tantalove karbide . Europska Komisija donijela je Delegiranu uredbu gdje prema članku 1. Prilog I. Uredbi (EU) 2017/821 se mijenja u skladu s Prilogom ovoj Delegiranoj uredbi. Prilog I. Uredbi (EU) 2017/821 sadržava popis minerala i metala obuhvaćenih područjem primjene te uredbe i utvrđuje određene godišnje količinske pragove uvoza tih minerala i metala.

 

Zagreb, 19. listopada 2020.
EU komisija pokrenula je javne konzultacije o nacrtu EU smjernica o usklađenosti za istraživanja koja uključuju robu s dvojnom namjenom: „EU compliance guidance for research involving dual-use items“

EU smjernice o usklađenosti za istraživanja koja uključuju robu s dvojnom namjenom razvijene su kako bi pomogle istraživačima i istraživačkim organizacijama u prepoznavanju, upravljanju i ublažavanju rizika povezanih s kontrolom izvoza robe s dvojnom namjenom te olakšavanju poštivanja relevantnih zakona EU i nacionalnih zakona. Smjernice se odnose na Uredbu Vijeća (EZ) br. 428/2009 od 5. svibnja 2009. kojom se uspostavlja režim Zajednice za kontrolu izvoza, prijenosa, posredovanja i tranzita robe s dvojnom namjenom.

EU istraživačke organizacije imaju snažne poticaje za međunarodnu suradnju te su sve konkurentnije na tržištu. Aktivno se traži istraživanje i komercijalna suradnja sponzorirana od strane industrije kako bi se razvio značajan znanstveni i tehnološki napredak no kao rezultat, granica između temeljnih i primijenjenih istraživanja u praksi postaje riskantna.

Na razini EU-a potreba da se znanost i slobodan protok znanstvenih informacija sveobuhvatnije objedini prepoznata je 2016. godine u kontekstu pregleda politike kontrole izvoza. Prijedlog  EU Komisije za modernizaciju kontrole izvoze iz EU-a iz 2016. prepoznaje da istraživači mogu biti uključeni u izvoz robe s dvojnom namjenom i predlaže pojašnjenje u vezi s primjenom nadzora na fizičke osobe, poput istraživača. Javno savjetovanje o nacrtu smjernica Programa unutarnje usklađenosti EU (ICP) 2018. potaknulo je pažnju aktera u europskoj akademskoj istraživačkoj zajednici da odgovore i ukažu na potrebu prilagođavanja smjernica za usklađivanje kako bi se povećala njihova korisnost.

Kako bi podržali istraživačke institucije i nacionalna nadležna tijela u njihovim naporima da osiguraju poštivanje EU-a i nacionalnih izvoznih zakona i propisa, Europska komisija i države članice EU-a, zastupljene u Koordinacijskoj skupini za robu s dvojnom namjenom (DUCG) osnovale su Tehničku stručnu skupinu koja je pripremila smjernice za ciljano savjetovanje kao neobvezujući instrument koji identificira glavne elemente koji su ključni za pomoć istraživačima i istraživačkim organizacijama u prepoznavanju, upravljanju i ublažavanju rizika povezanih s kontrolom izvoza robe s dvojnom namjenom i olakšavanju poštivanja relevantnih EU i nacionalnih zakona i propisa.

Prije završne verzije rada neobvezujućih smjernica koje će imati oblik preporuke EU komisije, Europska komisija i države članice EU provest će javno istraživanje kako bi se procijenila korisnost nacrta smjernica, pružajući time priliku relevantnim dionicima da daju svoje povratne informacije i uloge.

Pristup konzultacijama omogućen je putem sljedeće poveznice: https://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=292

Ciljna skupina: Svi zainteresirani dionici (npr. akademska zajednica, istraživačke institucije) koji vrše istraživanja koja uključuju robu s dvojnom namjenom

Konzultacije su otvorene do 30. studenog 2020. godine

 

Izlazak Velike Britanije iz EU i pravila EU na području kontrole izvoza i robe dvojne namjene

Od 1. veljače 2020. Velika Britanije je izašla iz Europske unije i postala „treća zemlja“. Tijekom prijelaznog razdoblja prema Sporazumu o povlačenju, EU i Velika Britanija pregovarat će o sporazumu o novom partnerstvu, posebno osiguravajući područje slobodne trgovine. Za sve zainteresirane strane, a posebno gospodarske subjekte u nastavku slijede pravne odredbe koje će početi vrijediti nakon završetka prijelaznog razdoblja.

(A) Pravna situacija nakon kraja prijelaznog razdoblja:

1.      Izvoz robe dvojne namjene u Veliku Britaniju nakon prijelaznog razdoblja

Nakon završetka prijelaznog razdoblja, izvozna kontrola pod Uredbom (EU) br. 428/2009 primjenjivat će se na izvoz u Ujedinjeno Kraljevstvo.

2.      Dozvole za izvoz robe dvojne namjene koje je izdala Velika Britanija u skladu s Uredbom (EU) br. 428/2009

Izvozne dozvole koje je Velika Britanija izdalo na temelju Uredbe (EU) br. 428/2009 više neće vrijediti za izvoz robe dvojne namjene iz EU-a u treće zemlje nakon završetka prijelaznog razdoblja. Za takav izvoz bit će potrebna izvozna dozvola koju izdaje nadležno tijelo države članice.

3.      Dozvole za prijenos unutar EU prema Velikoj Britaniji izdane prije kraja prijelaznog razdoblja

Prema članku 22. Uredbe (EU) br. 428/2009, određene vrlo osjetljive robe s dvojnom namjenom iz Priloga IV. Uredbe, podliježu kontroli prijenosa unutar EU-a. Nakon završetka prijelaznog razdoblja, bivši prijenosi robe iz Priloga IV. iz EU-a u Veliku Britaniju predstavljat će izvoz koji podliježe odobrenju pod uvjetima i odredbama Uredbe (EU) br. 428/2009.

(B)  Relevantne odredbe Sporazuma o povlačenju

1.      Izvoz robe dvojne namjene

Članak 47. stavka 1. Sporazuma o povlačenju kretanje robe koja traje na kraju prijelaznog razdoblja će se tretirati kao kretanje unutar Unije u pogledu zahtjeva za licenciranje uvoza i izvoza u zakonu EU-a.

2.      Posebni fisilni materijali (članak 86. Ugovora o Euratomu) prisutni na području Velike Britanije na kraju prijelaznog razdoblja

Prema članku 83. stavka 1. i 2. Sporazuma o povlačenju, posebni fisilni materijali koji su prisutni na teritoriju Velike Britanije na kraju prijelaznog razdoblja postaju vlasništvo osoba ili subjekata koji su na kraju prijelaznog razdoblja imali neograničeno pravo korištenja i potrošnje.

(C) Primjenjiva pravila za Sjevernu Irsku nakon kraja prijelaznog razdoblja

Nakon završetka prijelaznog razdoblja primjenjuje se Protokol o Irskoj / Sjevernoj Irskoj („IE / NI Protocol“). Protokol IE / NI donosi određene odredbe zakona EU-a primjenjive na Sjevernu Irsku. U protokolu IE / NI, EU i Velika Britanija su se složili da se Sjeverna Irska tretira kao država članica s obzirom na određeno zakonodavstvo.

Više informacija možete naći na sljedećem linku.

 

DONESENA UREDBA O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O IZVOZU I UVOZU ROBE KOJA BI SE MOGLA KORISTITI ZA IZVRŠENJE SMRTNE KAZNE, MUČENJE ILI DRUGO OKRUTNO, NELJUDSKO ILI PONIŽAVAJUĆE POSTUPANJE ILI KAŽNJAVANJE - U siječnju 2019. godine donesena je Uredba (EU) 2019/125 o trgovini određenom robom koja bi se mogla koristiti za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, nečovječno ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje (kodificirani tekst) u kojoj je objedinjena prvotna uredba sa svim kasnijim izmjenama i dopunama.

Uredba (EU) 2019/125 zabranjuje izvoz robe koja nema praktičnu uporabu, osim za izvršenje smrtne kazne, mučenje i drugo okrutno, neljudsko ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje i kontrolu izvoza određene robe koja se može koristiti u te svrhe. Na taj način, Uredba promiče temeljna prava i načela navedena u Povelji o temeljnim pravima Europske unije: poštivanje i zaštita ljudskog dostojanstva, pravo na život, pravo da nitko ne smije biti osuđen na smrtnu kaznu ili biti pogubljen te zabranu mučenja i neljudskog i ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja.

Iako je Uredba (EU) 2019/125 direktno primjenjiva u svim državama članicama Europske unije, države članice propisuju sadržaj i oblik obrazaca zahtjeva za izdavanje uvoznih ili izvoznih dozvola za trgovinu te dozvola za pružanje brokerskih usluga i tehničke pomoći te provoza takve robe. Države članice također propisuju postupak izdavanja dozvola te propisuju sadržaj i oblik obrazaca za izvješćivanje o izvršenom izvozu ili uvozu, pružanju brokerskih usluga i tehničke pomoći ili provoza

U tu svrhu 13.veljače 2020. donesena je Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o izvozu i uvozu robe koja bi se mogla koristiti za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, neljudsko ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje (NN 17/2020).

 

DONESENE PREPORUKE KOMISIJE (EU) 2019/1318 O PROGRAMIMA UNUTARNJEG USKLAĐIVANJA ZA KONTROLE TRGOVINE ROBOM S DVOJNOM NAMJENOM - Europska komisija donijela je 30. srpnja 2019.g. Preporuke Komisije (EU) 2019/1318 o programima unutarnjeg usklađivanja za kontrole trgovine robom s dvojnom namjenom u skladu s Uredbom Vijeća (EZ) br.428/2009.
Učinkovita kontrola trgovine robom, softverom i tehnologijom s dvojnom namjenom od ključne je važnosti za suzbijanje rizika povezanih sa širenjem oružja za masovno uništenje i destabilizirajućim gomilanjem konvencionalnog oružja. Trgovačka društva koja trguju robom s dvojnom namjenom dužna su postići usklađenost sa zahtjevima za stratešku kontrolu trgovine koji proizlaze iz Uredbe (EZ) br.428/2009.
Kako bi se društvima pružila potpora u održavanju stroge usklađenosti s relevantnim zakonima i propisima EU-a te nacionalnim zakonima i propisima, donesene su smjernice za utvrđivanje i upravljanje učinkom kontrole trgovine robom s dvojnom namjenom te za ublažavanje povezanih rizika.
Detaljnije o Preporukama Komisije (EU) 2019/1318 možete naći ovdje.

Zagreb, 23.-24. svibnja 2019. – Održan Regionalni seminar o sveobuhvatnim („catch-all“) kontrolama

U organizaciji Programa za  kontrolu izvoza i sigurnost granica (Export Control and Border Security, EXBS) State Departmenta i Ministarstva vanjskih i europskih poslova RH održan je 23. i 24. svibnja 2019.g. u Zagrebu Regionalni seminar o sveobuhvatnim  („catch-all“) kontrolama.
Na seminaru su sudjelovali službenici nadležni za provedbu izvozne kontrole iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Kosova, Sjeverne Makedonije i Srbije.
Tema seminara bila je provedba sveobuhvatnih („catch-all“) kontrola, posebnog zakonskog mehanizma u okviru izvozne kontrole koji nadležnim tijelima daje mogućnost da zaustave izvoz robe koja se ne nalazi na popisima robe koja se kontrolira u cilju sprječavanja širenja oružja za masovno uništenje u slučajevima kada postoji opravdana sumnja da bi se ta roba mogla upotrijebiti za takvu svrhu. Budući da je nemoguće propisima obuhvatiti svu robu koja bi se mogla zloupotrijebiti za proizvodnju i širenje oružja za masovno uništenje, uvedena je sveobuhvatna kontrola koji pruža zakonsku osnovu za sprječavanje prijenosa robe koja bi mogla završiti u „krivim rukama“ i dovesti do nesagledivih posljedica.
Tijekom dvodnevnog seminara, sudionici su se upoznali s mogućnostima i načinima provedbe sveobuhvatnih kontrola u interaktivnim vježbama sa stručnjacima iz SAD-a, Hrvatske, Mađarske i Velike Britanije. 

Zagreb, 3.-5. travnja 2019. – Održana Regionalna radionica o Wisconsin Risk Report

U organizaciji Programa za  kontrolu izvoza i sigurnost granica (Export Control and Border Security, EXBS) State Departmenta i Ministarstva vanjskih i europskih poslova RH, održana je od 3. do 5. travnja 2019.g. u Zagrebu radionica o bazi podataka Wisconsin Risk Report namijenjena državnim službenicima iz zemalja jugoistočne Europe nadležnima za provedbu izvozne kontrole.
Wisconskin Risk report je baza podataka s detaljnim informacijama o preko pet tisuća tvrtki, državnih tijela i pojedinaca povezanih sa širenjem nuklearnog, kemijskog i biološkog oružja, projektila i visoko razvijene vojne tehnologije. Isto tako, u ovoj bazi podataka nalaze se popisi međunarodnih i američkih sankcijskih popisa, zakonski propisi vezani uz trgovinu oružjem i robom s dvojnom namjenom te informacijama o multilateralnim režimima izvozne kontrole.
Upravo zbog toga je Risk report vrlo vrijedan izvor informacija i nezaobilazan faktor u provedbi izvozne kontrole kako državnim tijelima tako i tvrtkama u provjeravanju izvoznika i krajnjih korisnika te se danas koristi u više od 40 zemalja širom svijeta.
Na radionici je sudjelovalo više od četrdeset službenika nadležnih za provedbu izvozne kontrole iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Srbije.

Zagreb, 1. listopada 2018. - Poziv na javnu raspravu o nacrtu smjernica za Program unutarnje usklađenosti vezano uz izvoz robe s dvojnom namjenom

Izvozna kontrola važan je čimbenik nacionalne i međunarodne sigurnosti te je ključni faktor u sprječavanju širenja oružja za masovno uništenje i terorističkih ugroza. U provedbi izvozne kontrole važnu kariku predstavljaju i sami izvoznici usklađivanjem svog poslovanja sa zakonskim odredbama o kontroli izvoza robe s dvojnom namjenom i odbijanjem transakcija za koje postoji sumnja da se mogu upotrijebiti za izradu i širenje oružja za masovno uništenje, za terorističke napade ili za kršenje ljudskih prava.

U svrhu izvozne kontrole, tvrtke čije poslovanje obuhvaća i robu s dvojnom namjenom mogu ugraditi u svoje poslovanje interne procedure, poznate i kao Program unutarnje usklađenosti (Internal Compliance Program, ICP) kako bi osigurale usklađenost svojeg izvoza s relevantnim EU i nacionalnim propisima o izvoznoj kontroli. U Republici Hrvatskoj je uspostava ICP-a preduvjet za dobivanje globalne izvozne dozvole prema čl.13 st.2 Zakona o nadzoru robe s dvojnom namjenom (NN 80/2011).

Budući da se u praksi pokazalo kako je ICP važan element u učinkovitoj izvoznoj kontroli, Europska komisija i države članice EU ovlastile su tehničku stručnu skupinu da izradi nacrt smjernica za Program unutarnje usklađenosti kao neobvezujući instrument koji može pomoći izvoznicima u provedbi izvozne kontrole. Ovaj nacrt smjernica nalazi se od 15. rujna do 15. studenog 2018.g. u javnoj raspravi u svim državama članicama te pozivamo sve zainteresirane tvrtke da ispune upitnik koji se nalazi na sljedećem linku: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/ICPguidelines2018

Zagreb, 1.siječnja 2018. – Pregled sankcija koje provodi EU dostupna na web stranici MVEP-a

Na  stranici Sankcije i mjere ograničavanja dostupan je pregled svih međunarodnih mjera ograničavanja koje provodi Europska unija.

Ovaj pregled na vrlo pregledan i lako pretraživ način objedinjuje na jednom mjestu sve sankcije koje provodi Europska unija. Stranica nudi mogućnost pretraživanja prema državi, osobama ili organizacijama, vrsti sankcija te na taj način gospodarstvenicima i nadležnim državnim tijelima uvelike olakšava i ubrzava pristup informacijama vezanim uz međunarodne mjere ograničavanja.

Pregled sankcija izradila je Estonija tijekom predsjedavanja Europskom unijom u drugoj polovici 2017.g. te ga nakon svog predsjedanja ustupila na korištenje svim članicama Europske unije.

ZAGREB, 15.  studeni 2017. – Održan forum o novoj verziji Programa unutarnje usklađenosti

U organizaciji američke Vlade kroz program  „Export Control and Related Border Security“ State Departmenta  i Službe za izvoznu kontrolu MVEP RH, održan je u Zagrebu 15. studenog 2017.g. skup na kojem je predstavljena nova verzija ICP-a (Internal Compliance Program) tj. programa unutarnje usklađenosti tvrtki zakonskim propisima i standardima izvozne kontrole. Skupu su prisustvovali predstavnici nadležnih tijela za izvoznu kontrolu iz zemalja partnera EXBS programa Bugarske, Estonije, Latvije, Mađarske, Malte, Poljske, Rumunjske, Slovenije, te predstavnik DG TRADE Europske komisije, CISTEC-a iz Japana te BAFA iz Njemačke. Forumu su također prisustvovali predstavnici nadležnog tijela za izvoznu kontrolu iz Republike Srbije koji su izrazili spremnost za korištenje ICP-a.

Na forumu je Rossitza Petrov, voditeljica programa EXBS-a, predstavila novu verziju Programa unutarnje usklađenosti koja objedinjuje smjernice Wassenaar aranžmana s najboljim praksama ICP-a za robu i tehnologiju s dvojnom namjenom kao i drugih međunarodnih standarda i najboljih praksi. Nova verzija ICP-a pruža velik broj informacija i smjernica kako bi pomogla tvrtkama u uspostavljanju i održavanju učinkovitog ICP-a, a sve je to dostupno i na novoj web stranici koja nudi i obrasce za svaku pojedinu fazu u razvoju i implementaciji ICP-a kako bi bio usklađen i s nacionalnim zakonima i propisima za kontrolu strateške robe. Isto tako, nova verzija daje nadležnim tijelima važan izvor informacija kako bi se izvoznici mogli uskladiti s propisima izvozne kontrole.

Istaknuto je kako je ova nova verzija prvenstveno namijenjena malim i srednjim tvrtkama koje najčešće nemaju dovoljno sredstava i kadrova da same provedu usklađivanje s propisima izvozne kontrole pa im ovakav program s točno utvrđenim koracima i ponuđenim obrascima olakšava proceduru usklađivanja u izvozu robe koja je pod režimima kontrole. Na kraju je naglašeno kako je EXBS program spreman podržati usklađivanje ICP-a kako bi najbolje odgovara potrebama i propisima pojedinih zemalja.

Predstavnici nadležnih tijela za izvoznu kontrolu Republike Hrvatske, Japana, Njemačke i Rumunjske dali su kratke prezentacije o važnosti ICP-a u usklađivanju industrije sa sustavom izvozne kontrole.

Bruxelles, 15. prosinac 2017. – Delegirana Uredba Komisije (EU) 2917/2268 s ažuriranim popisom robe s dvojnom namjenom stupa na snagu 16.12.2017.

Dana 15. prosinca 2017. objavljena je Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/2268 ?d 26. rujna 2017. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 428/2009 o uspostavljanju režima Zajednice za kontrolu izvoza, prijenosa, brokeringa i provoza robe s dvojnom namjenom kako bi se osigurala potpuna usklađenost s međunarodnim sigurnosnim obvezama budući da je došlo do izmjena kontrolnih popisa donesenih u okviru međunarodnih režima za neproliferaciju i aranžmana za kontrolu izvoza u 2016.g. Delegirana uredba Komisije stupa na snagu 16. prosinca 2017.g.

Uredbom (EZ) br. 428/2009 propisuje se da je Komisija ovlaštena za ažuriranje popisa robe s dvojnom namjenom iz Priloga I. te Priloga II.a do II.g i Priloga IV. donošenjem delegiranih akata u skladu s odgovarajućim dužnostima i obvezama te svakom njihovom promjenom, koje su države članice prihvatile kao članice međunarodnih režima o neširenju oružja i aranžmana za nadzor izvoza, ili ratifikacijom odgovarajućih međunarodnih ugovora.

Izmjene su donesene u okviru Australske skupine, Režima nadzora raketne tehnologije, Skupine nuklearnih dobavljača i Wassenaarskog aranžmana.

Više o izmjenama na: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/october/tradoc_156134.pdf

Tirana, 30.-31. listopad 2017. – Održan seminar „Najbolje prakse u usklađenosti gospodarstva s propisima o izvoznoj kontroli“

U organizaciji američke Vlade kroz program  „Export Control and Related Border Security“ State Departmenta  i Službe za izvoznu kontrolu MVEP RH, održan je seminar na temu „Najbolje prakse u usklađenosti gospodarstva s propisima o izvoznoj kontroli“ za nacionalna tijela uključena u nadzor robe s dvojnom namjenom.  

Cilj seminara bio je prenijeti  znanje i iskustva koja se koriste u Hrvatskoj u usklađivanju gospodarstva s propisima i standardima izvozne kontrole. Uz primjere najbolje prakse, stručnjaci iz Hrvatske su predstavnicima nadležnih tijela za kontrolu izvoza iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Kosova, Makedonije i Srbije predstavili program unutarnje usklađenosti za kompanije.

Prvi dan je bio posvećen važnosti zakonodavnog okvira, usklađenosti industrije s propisima o izvoznoj kontroli te ulozi države u promoviranju usklađenosti. Tijekom seminara naglašena je potreba za uspostavom transparentne suradnje s industrijom uz promoviranje partnerskog odnosa  budući da povjerenje između administracije i industrije pridonosi sigurnijem poslovanju tvrtke, a izbjegavaju se i potencijalno vrlo problematične situacije koje mogu naštetiti  ugledu same države.  Istaknuta je i potreba harmonizacije sankcijskih režima i propisa izvozne kontrole budući da predstavljaju komplementarne alate i neodvojivi su jedan od drugoga. Predstavnica Republike Srbije predstavila je nedavno održan seminar za vojnu industriju gdje se umjesto klasičnih prezentacija vodila rasprava o konkretnim problemima prilikom podnošenja zahtjeva.

Drugi dan seminara bio je posvećen predstavljanju hrvatskog Programa unutarnje usklađenosti uz prezentaciju alata koji navedeni sustav sadrži, uz praktične primjere. Prisutni su upoznati kako je Hrvatska u svojim podzakonskim aktima propisala osnovne elemente koje jedan takav sustav mora sadržavati, vodeći se preporukama i smjernicama Wassenaar aranžmana. Posebno je istaknuto kako navedeni program predstavlja okvir koji tvrtkama može poslužiti kao početna točka pri usklađivanju s nacionalnim propisima o nadzoru izvoza strateške robe te kako je prije svega namijenjen malim i srednjim tvrtkama dok velike kompanije uglavnom razvijaju svoje vlastite PUU.

Na kraju seminara sudionici su identificirali najvažnije izazove i probleme s kojima se susreću u implementaciji usklađenosti gospodarstva s propisima o izvoznoj kontroli. Također, naglašena je korist ovakvog vida seminara u cilju unaprjeđenja vlastitih sustava nadzora izvoza strateške robe kroz razmjene iskustava, informacija i najboljih praksi te činjenicu da je Hrvatska prošla proces pristupanja Europskoj uniji koji njima, s obzirom na europsku perspektivu svih prisutnih zemalja, tek predstoji.

 

23. studeni 2016. – Donesena je Uredba (EU) 2016/2134 Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1236/2005 o trgovini određenom robom koja bi se mogla koristiti za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, nečovječno ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje

Izmjene su donesene radi jačanja mjera iz Uredbe 1236/2005 koja je i dalje dozvoljavala trgovinu ili brokering i reklamu robom koja bi se mogla koristiti za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, nečovječno ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje. Zbog toga je Europski parlament 2010.g. donio rezoluciju o potrebi izmjene Uredbe, a Komisija usvojila 2014.g. zakonski prijedlog za dopunu Uredbe. Dana 4. listopada 2016. Europski parlament je usvojio izmjene Uredbe s 612 glasova za, 11 protiv i 54 suzdržana.

Izmjene uključuju:

Zabranu reklamiranja i promicanja: nezakonito je prodavati ili kupovati online i offline usluge reklamiranja za zabranjenu robu koja nema drugu upotrebnu vrijednosti osim izvršavanja smrtne kazne ili mučenja (električne stolice, automatski sustavi za ubrizgavanje, vijci za stiskanje palčeva). Zabrana će se odnositi i na izložbe i sajmove unutar EU-a gdje su zakonske rupe dosada dopuštale reklamiranje i izlaganje određenih proizvoda (palice sa šiljcima, lisice za palčeve i štitovi sa šiljcima) usprkos zabrani izvoza

Zabranu provoza kroz EU: Od prijevoznika će se zahtijevati da zaustave provoz robe koja je proizvedena za druge svrhe, ali može biti korištena za mučenje (oružje za obuzdavanje pobuna ili određeni anestetici koji se mogu koristiti za smrtonosne injekcije) ako postoje saznanja da će roba završiti u rukama onih koji bi tu robu mogli zloupotrijebiti. Usluge brokeringa i tehnička pomoć za takvu robu će također biti zabranjena.

Brzo djelovanje kod pojave novih proizvoda: Kako bi Unija što prije reagirala u slučaju da dođe do razvoja nove robe koja bi se mogla koristiti za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, nečovječno ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje te ako postoji jasan i neposredan rizik da će se ta roba koristiti u svrhe koje podrazumijevaju takva kršenja ljudskih prava, u izmjene je ugrađena neodgodiva primjena odgovarajućeg akta Komisije kad za to postoje krajnje hitni razlozi. 

Ova Uredba objavljena je 13. prosinca 2016. godine u Službenom listu Europske unije, a stupila je na snagu trećeg dana od dana objave.

 

Zagreb, 20.09.2016. - Održana prezentacija „Novosti u nadzoru robe s dvojnom namjenom i u poslovanju s Iranom“  tvrtkama članicama udruge „Hrvatski izvoznici“
U organizaciji udruge Hrvatski izvoznici održana je prezentacija na temu „Novosti u nadzoru robe s dvojnom namjenom i u poslovanju s Iranom“. Vesna Focht, voditeljica Odjela za dozvole unutar Sektora za trgovinsku politiku i gospodarsku multilateralu Ministarstva vanjskih i europskih poslova, upoznala je predstavnike zainteresiranih tvrtki o procesu donošenja nove Uredbe EU-a za robu s dvojnom namjenom, te o mogućnosti da se i sami uključe u proces rasprave te Uredbe nakon što nacrt Uredbe bude poslan u javnu raspravu. Vezano uz izvoz robe s dvojnom namjenom, istaknuto je kako je 12. rujna 2016. godine donesen zadnji popis robe s dvojnom namjenom uz Delegiranu Uredbu Komisije(EU) br. 2420/2015. Kako bi tvrtkama olakšali poslovanje, tablica s izmjenama će odmah nakon stupanja na snagu biti objavljena na javnim stranicama MVEP-a (rubrika „Kontrola izvoza”). Također je bilo riječi o ublažavanju međunarodnih mjera ograničenja prema Iranu, koje su bile uvedene 2010. godine, a početkom ove godine Odlukom Vijeća EU br.37/2016 su ukinute za određeni broj sektora, čime se otvara mogućnost izvoza hrvatskih tvrtki u tu zemlju. Ipak, istaknuto je kako je i dalje na snazi zabrana izvoza, uvoza ili pružanja tehničke ili financijske pomoći robom i tehnologijom navedenom na Zajedničkom popisu robe vojne namjene EU. U razgovoru s predstavnicima tvrtki naglašeno je kako se i dalje vode razgovori s nadležnim tijelima kako bi se uklonile određene prepreke i hrvatskim tvrtkama dodatno olakšao izvoz u Iran. Predstavnici prisutnih tvrtki upoznati su i s Programom unutarnje usklađenosti, koji se nalazi na javnim stranicama MVEP-a, a koji tvrtkama pruža pomoć u poslovanju, i to na području usklađivanja s hrvatskim i međunarodnim zahtjevima nadzora izvoza strateške robe.

Zagreb, 09.02.2015. – Studijski posjet delegacije Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije vezano za implementaciju  hrvatskog Programa unutarnje usklađenosti
U Zagrebu je 09. veljače 2015. godine u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova održana prezentacija o primjeni i implementaciji Programa unutarnje usklađenosti, internetskog alata doniranog Republici Hrvatskoj od strane Vlade SAD-a kroz Program za kontrolu izvoza i sigurnosti granica – EXBS. U organizaciji EXBS-a u studijski posjet u Zagreb došli su predstavnici Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije. Stručnjaci Službe za dozvole, Samostalnog sektora za trgovinsku politiku i gospodarsku multilateralu, MVEP-a predstavili su delegaciji elemente Programa unutarnje usklađenosti nakon čega se razvila diskusija o različitim mogućnostima primjene i prilagodbe Programa potrebama tvrtkama u Republici Srbiji. Naglašeno je da je primjena Programa unutarnje usklađenosti u poslovanju jedan od preduvjeta kojim tvrtke mogu postići veću razinu konkurentnosti u međunarodnoj trgovinskoj razmjeni.

12.11.2014. - Održan Seminar o kontroli strateške trgovine za akademsku zajednicu i istraživačke institute
U Ministarstvu vanjskih i europskih poslova, Samostalnom sektoru za trgovinsku politiku i gospodarsku multilateralu, 12. studenog 2014. održan je Seminar o kontroli strateške trgovine za akademsku zajednicu i istraživačke institute. Seminar je organiziran u suradnji s EXBS programom (Export Control and Related Border Security - Program za kontrolu izvoza i sigurnosti granica) Vlade SAD-a. Seminar je bio namijenjen podizanju svijesti akademske zajednice o svim aspektima kontrole izvoza, a naročito nematerijalnog prijenosa tehnologije. Sudionicima seminara su predstavnici MVEP-a predstavili EU i hrvatski sustav strateške kontrole izvoza robe s dvojnom namjenom, kontrolu nematerijalnog prijenosa tehnologije, režim međunarodnih mjera ograničavanja te Nacionalnu strategiju za suzbijanje širenja oružja za masovno uništenje uključujući i postupke izdavanja viza. Konzultant američke Vlade, stručnjak iz Estonije s višegodišnjim iskustvom u provedbi i implementaciji propisa vezano za kontrolu izvoza strateške robe, predstavio je suvremene izazove i prijetnje oružja za masovno uništenje, obveze iz rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a 1540, međunarodne režime o kontroli strateške robe,  kontrolu prijenosa tehnologije, te metodologiju klasifikacije robe u kontrolnim popisima Europske unije za robu dvojne i vojne namjene. Predstavnica Ministarstva Financija – Carinske uprave, objasnila je carinsku praksu u provođenju nadzora izvoza robe s dvojnom namjenom. Seminar je završen prijedlogom akademske zajednice da se u okviru nacionalnih sveučilišta održe kraća izlaganja na tu temu kako bi se široj akademskoj zajednici i istraživačkim institutima objasnile njihove odgovornosti u okviru nadzora izvozne kontrole robe s dvojnom namjenom i sprečavanja širenja oružja za masovno uništenje.

7.11.2014. - Održan sastanak s predstavnicima CISTEC-a i  odjela za izvoz vodećih Japanskih tehnoloških proizvođača
U Ministarstvu vanjskih i europskih poslova, Samostalnom sektoru za trgovinsku politiku i gospodarsku multilateralu, 07. studenog 2014. održan je sastanak s predstavnicima CISTEC-a i predstavnicima odjela za izvoz strateške robe nekoliko vodećih Japanskih tehnoloških proizvođača kao što su Toshiba, NEC, Casio i ostalih. CISTEC (Center for Information on Security Trade Control) je Japanska neprofitna nevladina organizacija specijalizirana za pitanja kontrole izvoza. Jedna od njenih glavnih funkcija je promicanje međunarodne suradnje po pitanju kontrole izvoza te je stoga, u okviru ovogodišnjih planova, osim posjeta Republici Hrvatskoj, planirana i posjeta Europskoj komisiji te također i nekim privatnim tvrtkama. Na sastanku su predstavljeni sustavi kontrole izvoza u Republici Hrvatskoj i Japanu uz razmjenu iskustava vezano za pitanja izvoza robe s dvojnom namjenom, međunarodnim mjerama ograničavanja, s naglaskom na Rusku Federaciju, te reviziji politike kontrole izvoza u Europskoj uniji.

22.07.2014. – Odlukom Vijeća 2014/480/ZVSP
Odlukom Vijeća 2014/480/ZVSP od 21. srpnja 2014. o izmjeni Odluke 2010/413/ZVSP o mjerama ograničavanja protiv Irana, Vijeće Europske Unije produljilo je rok suspenzije određenih ograničenja prema Iranu do 24. studenog 2014: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_215_R_0004&from=HR

16.07.2014. – Provedbena uredba Komisije (EU) br. 775/2014
Provedbena uredba Komisije (EU) br. 775/2014 ?d 16. srpnja 2014. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1236/2005 o trgovini određenom robom koja bi se mogla koristiti za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, nečovječno ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje usvojena je 16. srpnja 2014. Ovom uredbom usvojene su izmjene Priloga II i III Uredbe Vijeća (EZ) br. 1236/2005.

12.06.2014 - Uredba (EU) br. 599/2014 Europskog Parlamenta i Vijeća
Krajem lipnja na snagu je stupila Uredba (EU) br. 599/2014 Europskog Parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 428/2009 o uspostavljanju režima Zajednice za kontrolu izvoza, prijenosa, brokeringa i provoza robe s dvojnom namjenom. Izmjenama Uredbe Komisiji se delegira ovlast kojom se osigurava redovito i pravodobno ažuriranje zajedničkog popisa robe s dvojnom namjenom u skladu s dužnostima i obvezama koje su preuzele države članice u okviru međunarodnih režima za kontrolu izvoza.

09.07.2013. - Izvozna kontrola nakon 1. srpnja i primjena Uredbe Vijeća (EZ) br. 428/2009 
Članstvom u EU od 1. srpnja 2013. Republika Hrvatska obvezna je primjenjivati Uredbu Vijeća (EZ) broj 428/2009 od 5. svibnja 2009. godine kojom se utvrđuje režim Zajednice za kontrolu izvoza, prijenosa, brokeringa i provoza robe s dvojnom namjenom. Zakonom o nadzoru robe s dvojnom namjenom, (“Narodne novine”, broj 80/11 i 68/2013), koji je stupio na snagu danom pristupanja, omogućena je neposredna primjena i provedba Uredbe Vijeća (EZ) broj 428/2009. Primjenom Uredbe Vijeća (EZ) broj 428/2009, s izmjenama, roba s dvojnom namjenom navedena u Prilogu I. Uredbe Vijeća (EZ) 428/2009, koji sadrži popis robe s dvojnom namjenom, može se prenositi unutar EU bez dozvole. Iznimno, dozvola je potrebna za prijenos robe unutar EU navedene u Prilogu IV. iste uredbe. Dodatno, izmjenama Uredbe Vijeća (EZ) br. 428/2009 Uredbom (EU) br. 1232/2011  Europskog parlamenta i Vijeća od 16. studenog 2011. izvoznici mogu koristiti novih pet Općih izvoznih dozvola Europske unije kojima se omogućuje izvoz određene robe na određene destinacije bez izdavanja pojedinačne izvozne dozvole u skladu sa propisanim uvjetima.

10.06.2013. - Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o nadzoru robe s dvojnom namjenom
Hrvatski sabor donio je na sjednici 24. svibnja 2013. godine Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o nadzoru robe sdvojnom namjenom. Ovom izmjenom Zakona propisuju se uvjeti za korištenje Općih izvoznih dozvola Europske unije. Članstvom u Europskoj uniji hrvatski izvoznici moći će koristiti Opće izvozne dozvole Europske unije, odnosno izvoziti određenu robu na određene destinacije bez izdavanja pojedinačne izvozne dozvole. Državni ured za trgovinsku politiku moći će zabraniti korištenje takvih dozvola, u slučaju neispunjavanja propisanih uvjeta. Također, mijenja se nadležno tijelo za izdavanje dozvola za robu s dvojnom namjenom.

10.06.2013. - Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovini
Hrvatski sabor donio je na sjednici 24. svibnja 2013. godine Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovini. Ovim se izmjenama i dopunama Zakona o trgovini utvrđuju nadležna tijela za izdavanje dozvola i provođenje nadzora te kaznene odredbe za provedbu Uredbe Vijeća (EZ-a) br. 1236/2005 od 27. lipnja 2005. o trgovini određenom robom koja bi se mogla koristiti za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, nečovječno ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje (SL L 200, 30. 7. 2005., str. 1.), s izmjenama te se utvrđuju kaznene odredbe za provedbu Uredbe Vijeća (EZ-a) br. 2368/2002 od 20. prosinca 2002. kojom se provodi postupak certificiranja Procesa Kimberley za međunarodnu trgovinu neobrađenim dijamantima (SL L 358, 31. 12. 2002.), str. 28, s izmjenama.

26. lipnja 2013. održava se konferencija "Strateška kontrola izvoza" u Briselu 
Dana 26. lipnja 2013. Irsko predsjedništvo i Europska komisija ugostit će konferenciju pod nazivom "Strateška kontrola izvoza". Konferencija se nadovezuje na usvajanje Radnog dokumenta Komisije (SWD (2013) 7) vezano za stratešku kontrolu izvoza, a koji sadrži zaključke javne rasprave organizirane tijekom izrade dokumenta Green Paper 2011. Konferencija će okupiti dužnosnike iz institucija EU-a i država članica te predstavnike industrijskih udruženja, izvoznika, proizvođača i drugih gospodarskih subjekata koji sudjeluju u proizvodnji ili prometu robe s dvojnom namjenom, kao i predstavnike civilnog društva i akademske zajednice. Konferencija označava prekretnicu u reviziji politike kontrole izvoza, te pruža svojevrsni forum za raspravu o aktualnim pitanjima u izvoznoj kontroli robe s dvojnom namjenom s ciljem poticanja snažne i dosljedne primjene izvozne kontrole u EU te rast konkurentnosti europskog poslovanja. Više...

20. prosinca 2012. - Održan „Seminar o kontroli izvoza te načinu identificiranja robe s dvojnom namjenom“
U suradnji sa Saveznim uredom za gospodarstvo i izvoznu kontrolu (Federal Office of Economics and Export Control - BAFA) iz Njemačke i u organizaciji Državnog ureda za trgovinsku politiku, održan je seminar pod nazivom „Seminar o kontroli izvoza te načinu identificiranja robe s dvojnom namjenom“. Seminar se održao 18. prosinca 2012. godine u velikoj dvorani Državnog ureda za trgovinsku politiku. Seminar je bio namijenjen domaćim tvrtkama koje proizvode, uvoze ili izvoze robu s dvojnom namjenom da se upoznaju s tehničkim aspektom pri identifikaciji robe koja podliježe kontroli izvoza kao i s aktualnim mjerama ograničenja u odnosu na određene zemlje. Na seminaru su sudjelovali stručnjaci iz Njemačke, Švedske i Hrvatske koji su prenijeli svoja znanja i iskustva u području kontrole izvoza. Predstojnik Državnog ureda za trgovinsku politiku g. Denis Čajo u  svom je uvodnom govoru istaknuo važnost bliske suradnje državnih institucija i gospodarstva u provođenju kontrole izvoza. Naglasio je da sustav kontrole izvoza robe s dvojnom namjenom u svojoj konačnici donosi gospodarsku korist jer proširuje mogućnosti za uključivanje u globalne trgovinske tokove, omogućuje uvoz visoko razvijene tehnologije čime se olakšavaju i strane investicije, potiče otvaranje radnih mjesta kao rezultat stranog ulaganja i uvezenih tehnologija, te u konačnici može imati pozitivan učinak na povećanje izvoza poticanjem proizvodnje koja zadovoljava međunarodne standarde. Prisutni su upoznati s najnovijim hrvatskim propisima u području kontrole izvoza, novostima u poslovanju s robom s dvojnom namjenom nakon pristupanja Republike Hrvatske u Europsku uniju kao i s aktualnim mjerama ograničenja u odnosu na određene države s posebnim osvrtom na Iran. Na seminaru su sudjelovali predstavnici 25 hrvatskih tvrtki te predstavnici državnih institucija iz područja kontrole izvoza.

20. prosinca 2012. - Uredba o popisu robe s dvojnom namjenom
Na temelju članka 3. Zakona o izvozu robe s dvojnom namjenom (NN, 100/04 i 84/08), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 6. prosinca 2012. godine donijela Uredbu o popisu robe s dvojnom namjenom (NN 138/12). Uredba je usklađena sa Uredbom EU 388/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (izmjena i dopuna Uredbe Vijeća EU 428/2009).

30. listopad 2012. - Pravilnik o obrascu zahtjeva za izdavanje izvozne dozvole za izvoz robe s dvojnom namjenom te pružanje brokerskih usluga i tehničke pomoći i Pravilnik o obrascu zahtjeva za izdavanje uvozne potvrde za uvoz robe s dvojnom namjenom
Na temelju članka 6. stavka 2. i članka 11. stavka 2. Zakona o izvozu robe s dvojnom namjenom i  (»Narodne novine«", broj 100/04 i 84/08) te članka 25. i 38. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (»Narodne novine« broj 150/2011), predstojnik Državnog ureda za trgovinsku politiku g. Denis Čajo, donio je Pravilnik o obrascu zahtjeva za izdavanje izvozne dozvole za izvoz robe s dvojnom namjenom te pružanje brokerskih usluga i tehničke pomoći te Pravilnik o obrascu zahtjeva za izdavanje uvozne potvrde za uvoz robe s dvojnom namjenom. Pravilnici su stupili na snagu danom objave u Narodnim novinama br. 118, od 26.listopada 2012. godine.  

06. rujan 2012. - Uredbu o Popisu robe vojne namjene i Popisu nevojnih ubojnih sredstava
Vlada Republike Hrvatske je na prijedlog Ministarstva gospodarstva, temeljem Zakona o izvozu i uvozu robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava ("Narodne novine" br. 86/08) donijela Uredbu o Popisu robe vojne namjene i Popisu nevojnih ubojnih sredstava. Popis robe vojne namjene, Prilog I. Uredbe, u potpunosti je usklađen s novim Zajedničkim popisom robe vojne namjene Europske unije – Common Military List of the European Union, kojeg je Vijeće EU usvojilo 27. veljače 2012. (2012/C 85/01 od 22.03.2012.).
Prilog II. - Popis nevojnih ubojnih sredstava je naš nacionalni popis.
S obzirom da je Prilog II. – Popis nevojnih ubojnih sredstava naš nacionalni popis, postoji mogućnost da se neke od roba iz navedenog Popisa nađu i na Popisu robe s dvojnom namjenom. U tom slučaju dozvole za izvoz izdaje Državni ured za trgovinsku politiku temeljem Zakona o izvozu robe s dvojnom namjenom, a dozvole za uvoz izdaje Ministarstvo gospodarstva, jer se sukladno Europskoj regulativi Zakonom o izvozu robe s dvojnom namjenom kontrolira samo izvoz ali ne i uvoz. 
Danom stupanja na snagu Uredbe o Popisu robe vojne namjene i Popisu nevojnih ubojnih sredstava („Narodne novine“ br. 89/12) prestao je važiti članak 3. stavak 3. i 4. te  Prilog IV. – Popis robe vojne namjene i Prilog V. - Popis nevojnih ubojnih sredstava Uredbe o određivanju robe koja se izvozi i uvozi na temelju dozvole ("Narodne novine" br. 77/10, 146/11 i 25/12).

05. rujan 2012. - Uredba o izmjenama uredbe o nadzoru uvoza i izvoza neobrađenih dijamanata
Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 30. kolovoza 2012. godine donijela Uredbu o izmjenama uredbe o nadzoru uvoza i izvoza neobrađenih dijamanata. Uredba je objavljena u Narodnim novinama broj 100/2012, a stupa na snagu 13. rujna 2012. godine. 

27. travnja 2012. - Uredba o izmjenama uredbe o izvozu i uvozu robe koja se može uporabiti za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, neljudsko ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje
Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 27. travnja 2012. godine donijela Uredbu o izmjenama uredbe o izvozu i uvozu robe koja se može uporabiti za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, neljudsko ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje. Uredba je objavljena u Narodnim novinama broj 51/2012, a stupa na snagu 12. svibnja 2012. godine. 

28. ožujka 2012. - Odluka o izmjenama i dopunama odluke o provođenju međunarodnih mjera ograničavanja utvrđenih odlukama vijeća europske unije 2010/413/ZVSP i 2011/299/ZVSP u svezi sa situacijom u Islamskoj Republici Iranu
Na temelju članka 4. Zakona o međunarodnim mjerama ograničavanja (»narodne novine«, broj 139/2008), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 22. ožujka 2012. godine donijela Odluku o izmjenama i dopunama odluke o provođenju međunarodnih mjera ograničavanja utvrđenih odlukama vijeća europske unije 2010/413/ZVSP i 2011/299/ZVSP u svezi sa situacijom u Islamskoj Republici Iranu

23. veljače 2012. - "Uredba o izmjenama Uredbe o određivanju robe koja se izvozi i uvozi na temelju dozvola"
Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. veljače 2012. godine donijela Uredbu o izmjenama Uredbe o određivanju robe koja se izvozi i uvozi na temelju dozvola. Uredba je objavljena u Narodnim novinama broj 25/2012, a stupa na snagu 1. ožujka 2012. godine. Uredbom se ukidaju dozvole za uvoz radijske opreme i telekomunikacijske terminalne opreme (RiTT). 

20. prosinca 2011. - "Uredba o izmjenama Uredbe o određivanju robe koja se izvozi i uvozi na temelju dozvola"
Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 7. prosinca 2011. godine donijela Uredbu o izmjenama Uredbe o određivanju robe koja se izvozi i uvozi na temelju dozvola. Uredba je objavljena u Narodnim novinama broj 146 od 16. prosinca 2011. godine, a stupa na snagu 24. prosinca 2011. godine. Novom Uredbom zamjenjuje se Prilog IV. – Popis robe vojne namjene novim Popisom koji je usklađen sa Zajedničkim vojnim popisom Europske unije - Common Military List of the European Union OJ 2011/C 86/01 od 21.02.2011. .

16. prosinca 2011. - "Uredba o izvozu i uvozu robe koja se može uporabiti za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, neljudsko ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje"
Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 27. listopada 2011. godine donijela Uredbu o izvozu i uvozu robe koja se može uporabiti za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, neljudsko ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje. Uredba je objavljena u Narodnim novinama broj 142. od 9. prosinca 2011. godine, a snagu je stupila 16. prosinca 2011. godine.

12. rujna 2011. - Održana "Radionica o implementaciji hrvatskog Programa unutarnje usklađenosti" u Splitu. Nakon Osijeka i Opatije, u organizaciji Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva, Uprave za trgovinsku politiku i međunarodne odnose i pod pokroviteljstvom Vlade Sjedinjenih Američkih Država, održana je treća Radionica o implementaciji hrvatskog Programa unutarnje usklađenosti dana 7. i 8. rujna 2011. godine u Splitu. Program unutarnje usklađenosti (PUU) je novi internetski alat koji služi kao pomoć u poslovanju te treniranju hrvatskih tvrtki za usklađivanje s hrvatskim i međunarodnim zahtjevima nadzora izvoza strateške robe. Ovom prilikom predstavljen je i Program unutarnje usklađenosti za otpremnike kao dio postojećeg Programa unutarnje usklađenosti uprave za kontrolu izvoza pri Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva. Na Radionici je sudjelovalo 7 hrvatskih tvrtki te predstavnici županijske komore. Zahvaljujući financijskoj potpori Programa EXBS (Export Control and Related Border Security) Vlade SAD-a, prisustvovanje Radionici bilo je besplatno. 

12. srpnja 2011. - Sabor Republike Hrvatske izglasao je na 23. sjednici 1. srpnja 2011., Zakon o nadzoru robe s dvojnom namjenom. Ovim Zakonom se omogućuje primjena Uredbe Vijeća (EZ) 428/2009 kojom se uređuje režim Unije za djelotvoran opći sustav kontrole izvoza, prijenosa, brokeringa i provoza robe s dvojnom namjenom. Primjena Uredbe je obvezujuća u državama članicama EU i neposredno se primjenjuje. Zakon će stupiti na snagu ulaskom Hrvatske u EU.

10. svibnja 2011. - Održana "Radionica o implementaciji hrvatskog Programa unutarnje usklađenosti" u Opatiji. U organizaciji Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva, Uprave za trgovinsku politiku i međunarodne odnose i pod pokroviteljstvom Vlade Sjedinjenih Američkih Država,  održana je Radionica o implementaciji hrvatskog Programa unutarnje usklađenosti dana 10. i 11. svibnja 2011. godine u prostorijama Hotela Adriatic, u Opatiji. Na Radionici je sudjelovalo 7 hrvatskih tvrtki te predstavnici županijske komore. Zahvaljujući financijskoj potpori Programa EXBS (Export Control and Related Border Security) Vlade SAD-a, prisustvovanje Radionici je bilo besplatno. 

27. siječnja 2011. - Održana "Radionica o implementaciji hrvatskog Programa unutarnje usklađenosti" u Osijeku Radionica o implementaciji hrvatskog Programa unutarnje usklađenosti" održana je dana 25. i 26. siječnja 2011. godine u prostorijama Hotela Osijek u Osijeku. Radionicu je organiziralo Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, pod pokroviteljstvom Vlade Sjedinjenih Američkih Država. Prvenstveno je namijenjena tvrtkama koje proizvode, uvoze ili izvoze robu s vojnom namjenom, izvoze robu s dvojnom namjenom te izvoze robu koja se može upotrijebiti za proizvodnju navedene robe. Na Radionici je sudjelovalo 10 hrvatskih tvrtki te predstavnici županijske komore Osijek. Sudionicima je predstavljen Program unutarnje usklađenosti (PUU), novi internetski alat koji služi kao pomoć u poslovanju te treniranju hrvatskih tvrtki za usklađivanje s hrvatskim i međunarodnim zahtjevima nadzora izvoza strateške robe. Zahvaljujući financijskoj potpori Programa EXBS (Export Control and Related Border Security) Vlade SAD-a, prisustvovanje Radionici je bilo besplatno. 

23. lipnja 2010. - "Uredba o određivanju robe koja se izvozi i uvozi na temelju dozvola"Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 20. svibnja 2010. godine donijela Uredbu o određivanju robe koja se izvozi i uvozi na temelju dozvola. Uredba je objavljena u Narodnim novinama broj 77 od 19. lipnja 2010. godine, a stupa na snagu 27. lipnja 2010. godine.  

22. ožujka 2010. - "Pravilnik o obrascu zahtjeva za izdavanje izvozne dozvole za izvoz robe s dvojnom namjenom te pružanje brokerskih usluga i tehničke pomoći"
Na temelju članka 6. stavka 2. Zakona o izvozu robe s dvojnom namjenom (NN 100/04 I 84/08), ministar gospodarstva, rada i poduzetništva mr.sc, Đuro Popijač, 10. ožujka 2010. godine donio je Pravilnik o obrascu zahtjeva za izdavanje izvozne dozvole za izvoz robe s dvojnom namjenom te pružanje brokerskih usluga i tehničke pomoći. Pravilnik je objavljen u Narodnim novinama broj 34 od 19. ožujka 2010. godine a stupa na snagu 27. ožujka 2010. godine.

15. ožujka 2010. - "Radionica o implementaciji Programa unutarnje kontrole" Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva organiziralo je u suradnji s tvrtkom Commonwealth Trading Partners iz SAD-a Radionicu o implementaciji Programa unutarnje usklađenosti (PUU) koja se održala 11. i 12. ožujka 2010. godine u Hotelu Regent Esplanade Zagreb pod pokroviteljstvom Programa Ministarstva vanjskih poslova SAD-a EXBS (Export Control and Related Border Security – Program za kontrolu izvoza i sigurnosti granica). Na radionici je sudjelovalo devetnaest hrvatskih tvrtki koje su zainteresirane za primjenu PUU-a. PUU je napredan internetski alat koji pomaže tvrtkama da prilikom izvoza robe s dvojnom namjenom i uvoza ili izvoza robe vojne namjene posluju u skladu s propisima o kontroli izvoza. Program je besplatan i dostupan na web stranicama o kontroli izvoza Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva. S obzirom da se Program unutarnje usklađenosti smatra važnim međunarodnim standardom na području kontrole izvoza robe s dvojnom namjenom te uvoza i izvoza robe vojne namjene, uvođenje Programa unutarnje usklađenosti može povećati konkurentnost hrvatskih tvrtki na međunarodnom tržištu. Tijekom 2010. godine bit će organizirane regionalne radionice kako bi se tvrtkama iz ostalih regija Hrvatske omogućilo upoznavanje s Programom unutarnje usklađenosti i podigla svijest o kontroli izvoza radi sprječavanja međunarodnog terorizma i širenja oružja za masovno uništavanje.  

5. ožujka 2010. - "Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o određivanju robe koja se izvozi i uvozi na temelju dozvola" Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 19. veljače 2010. godine donijela Uredbu o izmjenama i dopuni Uredbe o određivanju robe koja se izvozi i uvozi na temelju dozvola. Uredba je objavljena u Narodnim novinama broj 27 od 2. ožujka 2010. godine a stupa na snagu 10. ožujka 2010. godine.  

23. veljače 2010. – „Forum gospodarstva i Vlade o nadzoru izvoza strateške robe i o novome hrvatskom Programu unutarnje kontrole“ Forum se održao u organizaciji  Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, a pod pokroviteljstvom Vlade SAD-a u prostorijama Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva. Na Forumu je sudjelovalo šezdeset tvrtki koje proizvode, uvoze ili izvoze robu s vojnom namjenom te izvoze robu s dvojnom namjenom. Predstavljen im je Program unutarnje usklađenosti (PUU) kojeg je donirao Ured EXBS (Export Control and Related Border Security - Program za kontrolu izvoza i sigurnosti granica) Vlade SAD-a. PUK je novi internetski alat koji služi kao pomoć u poslovanju i treniranju tvrtki za usklađivanje s hrvatskim i međunarodnim zahtjevima nadzora izvoza strateške robe.  PUU je besplatan i dostupan je na web stranicama http://icp.mingorp.hr/. Hrvatske tvrtke primjenjivat će ga na dobrovoljnoj osnovi.  

11. siječnja 2010. - "Uredba o izmjeni Uredbe o popisu robe s dvojnom namjenom" Temeljem članka 3. Zakona o izvozu robe s dvojnom namjenom (“Narodne novine”, broj 100/2004 i 84/2008) Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 23. prosinca 2009. godine donijela je Uredbu o izmjeni Uredbe o popisu robe s dvojnom namjenom (“Narodne novine, broj 3/2010) koja stupa na snagu 13. siječnja 2010. godine. Uredba o izmjeni Uredbe o popisu robe s dvojnom namjenom usklađena je s Prilogom I. Uredbe Vijeća (EZ) broj 428/2009 od 5. svibnja 2009. godine koji sadrži popis robe s dvojnom namjenom za koju je pri izvozu iz Europske unije potrebna izvozna dozvola.  

17. i 18. prosinca 2009. – „Međuagencijski seminar o kažnjavanju kršenja propisa o kontroli izvoza u Republici Hrvatskoj“ Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva u suradnji sa Saveznim uredom za gospodarstvo i izvoznu kontrolu (Federal Office of Economics and Export Control - BAFA) iz Njemačke organizirali su dvodnevni seminar o kažnjavanju kršenja propisa o kontroli izvoza u Republici Hrvatskoj. Seminar se održao 17. i 18. prosinca 2009. godine u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva, a osmišljen je kao potpora Europske unije predstavnicima državnih tijela Republike Hrvatske koji sudjeluju u provedbi pravila i zakonskih propisa o izvoznoj kontroli robe s dvojnom namjenom. Stručnjaci iz Njemačke i Velike Britanije predstavili su primjere slučajeva kršenja izvozne kontrole robe s dvojnom namjenom.  

9. srpnja 2009. – „Seminar o suradnji s gospodarskim subjektima u Hrvatskoj“
Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva i Njemački savezni ured za gospodarstvo i izvoznu kontrolu - BAFA, u okviru Dugoročnog projekta suradnje EU „Pomoć u kontroli izvoza robe s dvojnom namjenom“ organizirali su seminar o suradnji s gospodarskim subjektima u Republici Hrvatskoj koji se održao 8. i 9. srpnja 2009. godine u zgradi Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva u Zagrebu. Seminar je bio namijenjen domaćim tvrtkama koje proizvode robu koja bi mogla imati dvojnu namjenu, a na njemu su sudjelovali stručnjaci koji sudjeluju u provedbi izvozne kontrole iz Hrvatske, Njemačke, Slovenije i Švedske. Cilj seminara bio je jačanje suradnje između državnih tijela zaduženih za provedbu propisa u kontroli izvoza s gospodarskim subjektima.   

29. lipnja 2009. - "Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o određivanju robe koja se izvozi i uvozi na temelju dozvola" Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 19. lipnja 2009. godine donijela Uredbu o izmjenama i dopunama Uredbe o određivanju robe koja se izvozi i uvozi na temelju dozvola (“Narodne novine”, broj 73/2009). Uredba stupa na snagu 02. srpnja 2009. godine. Novom Uredbom zamjenjuje se Prilog IV. – Popis robe vojne namjene novim Popisom koji je usklađen sa Zajedničkim vojnim popisom Europske unije - Common Military List of the European Union  OJ 2009/C 65/01 od 23.02.2009.  

02. lipnja 2009. - "Uredba o izmjeni Uredbe o popisu robe s dvojnom namjenom" Temeljem članka 3. Zakona o izvozu robe s dvojnom namjenom (“Narodne novine”, broj 100/2004 i 84/2008) Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 21. svibnja 2009. godine donijela je Uredbu o izmjeni Uredbe o popisu robe s dvojnom namjenom (“Narodne novine, broj 63/2009) koja stupa na snagu 09. lipnja 2009. godine.Uredba o izmjeni Uredbe o popisu robe s dvojnom namjenom usklađena je s Prilogom I. Uredbe Vijeća (EZ) broj 1167/2008 od 24. listopada 2008. godine koji sadrži popis robe s dvojnom namjenom za koju je pri izvozu iz Europske unije potrebna izvozna dozvola.  

20. – 22. listopada 2008. – „IX. Međunarodna konferencija o nadzoru izvoza“, Cavtat IX. Međunarodna konferencija o nadzoru izvoza održana je u Cavtatu od 20. do 22. listopada 2008. godine. Konferenciju su zajednički organizirali Vlada Republike Hrvatske i Vlada Sjedinjenih američkih država. Visoki dužnosnici, stručnjaci i predstavnici brojnih međunarodnih nevladinih organizacija iz gotovo 70 zemalja tijekom Konferencije razmijenili su iskustva i razmotrili posljednje globalne trendove i izazove u nadzoru izvoza robe i u području sigurnosti granica te su raspravljali o Rezoluciji 1540 Vijeća sigurnosti UN-a o sprječavanju širenja oružja za masovno uništenje i o napretku koje su ostvarile zemlje članice UN-a u skladu s njihovom obavezom oko uspostave kontrole radi prevencije širenja oružja za masovno uništenje. Visoki predstavnici i stručnjaci koji se bave nadzorom izvoza oružja i robe s dvojnom namjenom ocijenili su kako je Republika Hrvatska vrlo brzo napredovala u uspostavljanju uspješne strategije nadzora prometa robe vojne i dvojne namjene koja se zasniva na međunarodnim standardima i time postala model zemljama koje nemaju uspostavljen sustav nadzora izvoza.  
Hrvatski sabor donio je Zakon o izvozu robe vojne namjene i nevojnih ubojitih sredstava na sjednici održanoj 15. srpnja 2008. godine. Zakon propisuje uvjete za izvoz i uvoz robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava, pružanje usluga koje se odnose na robu vojne namjene, nadležnosti tijela državne uprave koja sudjeluju u njegovoj provedbi, prava i obveze izvoznika, uvoznika i pružatelja usluga, uvjete za obavljanje djelatnosti propisanih ovim Zakonom, te nadzor i upravne mjere za prekršitelje ovoga Zakona kada su ugroženi nacionalni ili vanjskopolitički interesi Republike Hrvatske. Zakon stupa na snagu 1. siječnja 2009. godine.   

2. srpanj 2008. – „Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvozu robe s dvojnom namjenom“  Hrvatski sabor donio je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvozu robe s dvojnom namjenom na sjednici održanoj 2. srpnja 2008. godine. Zakon se primjenjuje od 26. srpnja 2008. godine. Izmjene i dopune Zakona o izvozu robe s dvojnom namjenom odnose se na propisivanje uvjeta za provoz robe s dvojnom namjenom, pružanje brokerskih usluga, tehničke pomoći u vezi s robom dvojne namjene, te kazne zatvorom za prekršitelje Zakona kada su ugroženi nacionalni ili vanjskopolitički interesi Republike Hrvatske. Dopunama Zakona dostigli su se standardi postavljeni Rezolucijom 1540 Vijeća sigurnosti UN-a o sprječavanju širenje oružja za masovno uništenje. Naime, Rezolucijom 1540 Vijeća sigurnosti UN-a države članice obvezne su donijeti propise kojima će se onemogućiti širenje nuklearnog, kemijskog ili biološkog oružja i sredstava kojima se mogu prenositi takva oružja.  

21. svibnja 2008. - "Uredba o izmjeni Uredbe o popisu robe s dvojnom namjenom" Temeljem članka 3. Zakona o izvozu robe s dvojnom namjenom (“Narodne novine”, broj 100/2004) Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 8. svibnja 2008. godine donijela je Uredbu o izmjeni Uredbe o popisu robe s dvojnom namjenom (“Narodne novine, broj 57/2008). Uredba o izmjeni Uredbe o popisu robe s dvojnom namjenom usklađena je s Prilogom I. Uredbe Vijeća (EZ) broj 1183/2007 od 18. rujna 2007. godine koji sadrži popis robe s dvojnom namjenom za koju je pri izvozu iz Europske unije potrebna izvozna dozvola. 
" U Opatiji i Rijeci se od 12. do 14. svibnja 2008. godine održala civilno-vojna vježba PSI Adriatic Shield 08, koju je organizirala Republika Hrvatska u suradnji sa SAD-om i Poljskom. Uz zemlje organizatore u ovoj vježbi sudjelovali su i Italija, Slovenija, Crna Gora i BiH. PSI (Proliferation Security Inititative) je inicijativa za sprječavanje širenja oružja za masovno uništenje, opreme, tehnologije i materijala vezanih uz to oružje. Praktični dio vježbe održao se na moru ispred riječke luke i u samoj luci. Simuliralo se presretanje broda koji prevozi teret za koji se sumnja da je namijenjen terorističkim akcijama te provedba svih postupaka nakon toga, uključujući policijske i pravosudne postupke. Cilj vježbe je jačanje nacionalnih kapaciteta u svrhu suzbijanja širenja oružja masovnog uništenja (WMD) te testiranje procedura zemalja Jadranskog mora u razmjeni relevantnih informacija na međunarodnoj razini. Uz ministra vanjskih poslova i europskih integracija, Gordana Jandrokovića, te Miljenka Pavlakovića, državnog tajnika Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, vježbi su nazočili mnogi visoki dužnosnici Republike Hrvatske i predstavnici diplomatskog zbora.   

6. ožujak 2008. - "Seminar o nadzoru izvoza robe dvojne namjene" U Hrvatskoj gospodarskoj komori održao se seminar o nadzoru izvoza robe dvojne namjene. Seminar je organiziran u suradnji s Ministarstvom vanjskih poslova i europskih integracija, Ministarstvom gospodarstva, rada i poduzetništva te UNDP. Uz domaće proizvođače i izvoznike na seminaru su sudjelovali predstavnici znanstveno-razvojnih institucija i carinski otpremnici te predavači iz EU i hrvatskih nadležnih institucija koji su iznijeli svoja iskustva i ovlasti u provođenju nadzora robe s dvojnom namjenom.  

6. veljača 2008. – „Seminar o suradnji s domaćom industrijom“
Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva i Njemački savezni ured za gospodarstvo i izvoznu kontrolu - BAFA, u okviru Pilot projekta 2006 EU, organizirali su seminar o suradnji s domaćom industrijom radi jačanja sustava nadzora izvoza robe s dvojnom namjenom. Na seminaru su sudjelovali domaći izvoznici, carinski otpremnici te državne institucije uključene u spomenuti sustav. Cilj seminara je ojačati suradnju s gospodarstvom, što je ključno za učinkovito djelovanje sustava nadzora izvoza robe s dvojnom namjenom. Kako bi se podigla svijest o važnosti nadzora izvoza Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva će i u buduće organizirati slične seminare s ciljem boljeg provođenja propisa o kontroli izvoza robe s dvojnom namjenom.