Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Provedba projekata Fonda za unutarnju sigurnost

FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST
Instrument za financijsku potporu u području vanjskih granica i viza (ISF BORDER)


 


Republika Hrvatska korisnica je dvaju fondova (Fond za azil, migracije i integraciju i Fond za unutarnju sigurnost) čiji je cilj učinkovito upravljanje migracijskim tokovima, jačanje i razvoj zajedničke politike azila, supsidijarne zaštite i privremene zaštite, zajedničke imigracijske politike, odnosno, osiguravanje visoke razine sigurnosti.
Ministarstvo vanjskih i europskih poslova kao središnje tijelo Republike Hrvatske nadležno za vize, koje se izdaju u diplomatskim misijama i konzularnim uredima širom svijeta, je korisnik sredstava Fonda za unutarnju sigurnost iz kojeg se planira nabava potrebne ili obnova postojeće informatičke opreme koja služi kao hardverska podrška Hrvatskom viznom informacijskom sustavu (HVIS-u) i viznom sustavu (VIS-u), nabava osnovne računalne opreme za obradu zahtjeva za vize i biometrije za suzbijanje nezakonitih migracija. 
Temeljem donesenih Odluka i sklopljenih Sporazuma o izravnoj dodjeli financijskih sredstava za provedbu projekata s Odgovornim tijelom Ministarstva unutarnjih poslova zaduženog za upravljanje i kontrolu provedbe Nacionalnog programa Fonda za unutarnju sigurnost - Instrumenta za financijsku potporu u području vanjskih granica i viza, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova provodi projekte i pridonosi provedbi sljedećih ciljeva Nacionalnog programa Fonda za unutarnju sigurnost:
Specifični cilj: Potpora za zajedničku viznu politiku 
  • Projekt: „Nabava IT opreme za određene diplomatske misije“
Cilj projekta je poboljšanje funkcionalnosti Hrvatskog viznog informacijskog sustava (HVIS-a). Odobrena sredstva iz EU Fonda koristit će se za opremanje 17 diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske informatičkom opremom potrebnom za rad u ovom sustavu, tj. izdavanju viza.
Uspješnom realizacijom ovog projekta unaprijedit će se postupak izdavanja viza korištenjem suvremenih informacijskih tehnologija, a radna mjesta u diplomatskim misijama i konzularnim uredima Republike Hrvatske bit će opremljena odgovarajućom računalnom opremom koja će svojim suvremenim tehničkim karakteristikama i funkcionalnostima osigurati brz, pouzdan i kvalitetan rad u skladu sa schengenskim standardima.
Ukupna vrijednost projekta iznosi 88.750,00 EUR s PDV-om, od čega se iz sredstava Fonda sufinanciralo 75% opravdanih troškova projekta, a 25% iz sredstava učešća Republike Hrvatske.
Status projekta: Završen.
  • Projekt: „Nadogradnja glavne i pričuvne lokacije IT sistemskom opremom za potrebe HVIS-a“
Cilj projekta je jačanje kapaciteta vizne politike poboljšanjem funkcionalnosti Hrvatskog viznog informacijskog sustava (HVIS-a) kroz nadogradnju IT sistemskom opremom.
Svrha projekta je omogućiti daljnji nesmetan rad i dostupnost Hrvatskog viznog infomacijskog sustava (HVIS-a) na lokacijama Ministarstva vanjskih i europskih poslova u Zagrebu, lokacijama diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u svijetu te lokacijama Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske.
Ukupna vrijednost projekta iznosi 645.000,00 EUR s PDV-om, od čega se iz sredstava Fonda sufinanciralo 90% opravdanih troškova projekta.
Status projekta: Završen
  • Projekt: „Nadogradnja informacijsko-komunikacijskog sustava - podsustav eBoravak“
Cilj projekta je poboljšanje provedbe Zajedničke vizne politike kroz prilagodbu i poboljšanje učinkovitosti informacijsko-komunikacijskog sustava Ministarstva vanjskih i europskih poslova.
Svrha projekta je nadogradnja informacijsko-komunikacijskog sustava s podsustavom eBoravak kojim će se unaprijediti, ubrzati i pojednostaviti postupak izdavanja viza, kao i poboljšati rad Hrvatskog viznog informacijskog sustava (HVIS-a).
Ukupna vrijednost projekta iznosi 112.500,00 EUR s PDV-om, od čega se iz sredstava Fonda sufinanciralo 90% opravdanih troškova projekta.
Status projekta: Završen
  • Projekt: „Prilagodba i nadogradnja Hrvatskog viznog informacijskog sustava - HVIS-a“
Cilj projekta je jačanje kapaciteta vizne politike izgradnjom nove inačice Hrvatskog viznog informacijskog sustava (HVIS-a).
Svrha projekta je unaprjeđenje procesa zaprimanja, evidentiranja i obrade zahtjeva za vize te osiguranje visoke dostupnosti Hrvatskog viznog informacijskog sustava. Osiguranje tehničkih preduvjeta za pristup schengenskim informacijskim sustavima.
Realizacijom ovog projekta, prilagođen i nadograđen Hrvatski vizni informacijski sustav, osigurat će punu spremnost za produkcijsko okruženje, odnosno spajanje na Centralni vizni informacijski sustav (CVIS) EU, vezano za ulazak Republike Hrvatske u schengenski prostor.
Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.250.000,00 EUR s PDV-om, od čega se iz sredstava Fonda sufinancira 90% opravdanih troškova projekta.
Status projekta: Završen
  • Projekt: „Nabava sigurnosne opreme za određene diplomatske misije i konzularne urede“
Cilj projekta je jačanje EU sigurnosnih standarda tehničke sigurnosti u diplomatskim misijama i konzularnim uredima Republike Hrvatske.
Svrha projekta je nabava opreme za sustave tehničke zaštite sukladno sigurnosnim standardima EU za područje konzularnog poslovanja u viznom segmentu, za potrebe opremanja određenih diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske. Odobrena EU sredstva u predmetnom projektu koristit će se za opremanje 23 diplomatske misije i konzularna ureda Republike Hrvatske. Nabava uključuje novu opremu za sustave (10 lokacija) te opremu za održavanje postojećih sustava tehničke zaštite (13 lokacija).
Ukupna vrijednost projekta Dodatkom Sporazumu o izravnoj dodjeli financijskih sredstava za provedbu projekta iznosi 265.000,00 EUR s PDV-om, od čega se iz sredstava Fonda sufinancira 90% opravdanih troškova projekta.
Status projekta: Završen
 
Specifični cilj: Operativna potpora
  • Projekt: „Ugradnja nove mrežne aktivne opreme u diplomatske misije RH“
Cilj projekta je stvaranje kontinuiranog, kvalitetnog i pouzdanog rada Hrvatskog viznog informacijskog sustava (HVIS-a) i EU viznog informacijskog sustava (VIS-a).
Svrha projekta je ugradnja i konfiguracija nove aktivne mrežne opreme od strane ovlaštenih i stručno osposobljenih djelatnika Ministarstva vanjskih i europskih poslova na lokacijama diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske, prethodno nabavljene iz projekta „Nadogradnja glavne i pričuvne lokacije IT sistemskom opremom za potrebe HVIS-a“. Projekt se provodi u 23 diplomatske misije i konzularna ureda Republike Hrvatske.
Ukupna vrijednost projekta iznosi 43.000,00 EUR s PDV-om, od čega se iz sredstava Fonda financira 100% ukupnih opravdanih troškova projekta.
Status projekta: Završen
  • Projekt: „Dostava IT opreme u diplomatske misije RH i stavljanje u funkciju IT opreme“
Cilj projekta je osiguranje adekvatnog broja IT opreme za nesmetan rad Hrvatskog viznog informacijskog sustava (HVIS-a).
Svrha projekta je opremanje diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske potrebnom IT opremom za rad na HVIS-u, prethodno nabavljenom kroz projekt "Nabava IT opreme za određene diplomatske misije". Ostvarenjem ovog projekta diplomatske misije i konzularni uredi Republike Hrvatske bit će opremljeni suvremenom računalnom opremom u skladu sa schengenskim standardima.
Ukupna vrijednost projekta Trećim dodatkom Sporazumu o izravnoj dodjeli financijskih sredstava iznosi 76.720,00 EUR s PDV-om, od čega se iz sredstava Fonda financira 100% ukupnih opravdanih troškova projekta.
Status projekta: Završen
  • Projekt: „Ugradnja sigurnosne opreme za određene diplomatske misije i konzularne urede“
Cilj projekta je jačanje EU sigurnosnih standarda tehničke sigurnosti u diplomatskim misijama i konzularnim uredima Republike Hrvatske.
Svrha projekta je ugradnja sustava tehničke zaštite u diplomatskim misijama i konzularnim uredima Republike Hrvatske, sukladno sigurnosnim standardima EU za područje konzularnog poslovanja u viznom segmentu. Projekt se provodi u 23 diplomatske misije i konzularna ureda Republike Hrvatske. Ugradnja novih sustava tehničke zaštite uključuje (10 lokacija) te servis sigurnosne opreme i sustava tehničke zaštite (13 lokacija).
Ukupna vrijednost projekta Dodatkom Sporazumu o izravnoj dodjeli financijskih sredstava iznosi 99.000,00 EUR s PDV-om, od čega se iz sredstava Fonda financira 100% ukupnih opravdanih troškova projekta.
Status projekta: Završen