Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Javni natječaj za prijavu programa/projekata organizacija hrvatskog iseljeništva u prekomorskim i europskim državama radi ostvarenja financijske potpore za 2021. godinu.

<p> &nbsp;</p> <p> - <a href="/UserDocsImages/files/file/2021/Natje%C4%8Daj_za_prijavu_projekata/210831-javni-natjecaj-za-organizacije-hrvatskog-iseljenistva-2021.pdf" target="_blank">Javni natječaj za organizacije hrvatskog iseljeni&scaron;tva 2021.</a></p> <p> -&nbsp;<a href="/UserDocsImages/files/file/2021/Natje%C4%8Daj_za_prijavu_projekata/210831-pravila-o-financiranju-programa-i-projekata-organizacija-hrvatskog-iseljenstva-u-prekomorskim-i-europskim-drzavama.pdf" target="_blank">Pravila o financiranju programa i projekata organizacija hrvatskog iseljen&scaron;tva u prekomorskim i europskim državama</a></p> <p> -&nbsp;<a href="/UserDocsImages/files/file/2021/Natje%C4%8Daj_za_prijavu_projekata/210831-obrazac-izjave-o-partnerstvu.doc" target="_blank">Obrazac izjave o partnerstvu</a></p> <p> -<a href="/UserDocsImages/files/file/2021/Natje%C4%8Daj_za_prijavu_projekata/210831-obrazac-opisa-programa-projekta.doc" target="_blank">&nbsp;Obrazac opisa programa projekta</a></p> <p> -&nbsp;<a href="/UserDocsImages/files/file/2021/Natje%C4%8Daj_za_prijavu_projekata/210831-obrazac-proracuna-programa-projekta.xls" target="_blank">Obrazac proračuna programa projekta</a></p> <p> -&nbsp;<a href="/UserDocsImages/files/file/2021/Natje%C4%8Daj_za_prijavu_projekata/210831-obrazac-zivotopisa-voditelja-programa-projekta.doc" target="_blank">Obrazac životopisa voditelja programa projekta</a></p> <p> &nbsp;</p>

Pisane vijesti