Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

INFORMACIJA ZA ULAZAK I BORAVAK HRVATSKIH DRŽAVLJANA U UK NAKON 31. PROSINCA 2020.

<p style="text-align: justify;"> <strong><u>1. Informacija za hrvatske državljane koji su se doselili u UK prije 31. prosinca 2020. te nastavljaju živjeti/raditi/studirati u UK nakon tog datuma (Važna napomena: Ukoliko ste doselili u UK nakon 1. siječnja 2021., preskočite ovu točku i pročitajte informaciju pod točkom 2)</u></strong></p> <p style="text-align: justify;"> Hrvatski državljani kao i drugi državljani Europske unije, Europskog gospodarskog prostora i &Scaron;vicarske koji su se doselili u UK do 31. prosinca 2020., a koji nastavljaju živjeti/raditi/studirati u Ujedinjenoj Kraljevini Velike Britanije i Sjeverne Irske nakon tog datuma, morali su do 30. lipnja 2021. zatražiti odgovarajući status putem Sustava registracije i boravka EU državljana u UK (<em>EU Settlement Scheme/EUSS</em>) kako bi zadržali svoja prava. Osobe koje su u UK boravile do pet godina imaju pravo na tzv. <em>pre-settled</em> status, dok osobe koje u UK borave pet i vi&scaron;e godina imaju pravo na &nbsp;tzv. <em>settled</em> status. Državljani podnose zahtjeve osobno digitalnim putem (Veleposlanstvo ne može podnositi zahtjeve u njihovo ime), a za rje&scaron;avanje zahtjeva nadležan je isključivo britanski Home Office. Nakon 30. lipnja 2021. hrvatski državljani, kao i svi drugi državljani EU, EGP i &Scaron;vicarske (koji su živjeli u UK-u prije brexita) svoj imigracijski status u UK dokazuju digitalnom potvrdu o statusu stečenom kroz EUSS.</p> <p style="text-align: justify;"> U nastavku je popis korisnih linkova koji sadrže vi&scaron;e informacija o sustavu EUSS te načinu podno&scaron;enja zaka&scaron;njelih zahtjeva, kao i kontakte organizacija kojima se možete obratiti u slučaju pote&scaron;koća prilikom postupka registracije.</p> <p style="text-align: justify;"> U slučaju nejasnoća potrebno je kontaktirati <em>EU Settlement Resolution Centre</em> čiji kontakt je naveden u nastavku. Veleposlanstvo nema ovlasti podnositi zahtjeve u ime hrvatskih državljana kao niti tumačiti odredbe britanskih propisa i davati pravne savjete o tome tko zadovoljava uvjete za registraciju.</p> <p style="text-align: justify;"> Općenite informacije o pravima EU državljana u UK</p> <p style="text-align: justify;"> <a href="https://mvep.gov.hr/UserDocsImages/files/file/dmku/uk/1903141206-nova-verzija-za-web-vrh-london-f.pdf">https://mvep.gov.hr/UserDocsImages/files/file/dmku/uk/1903141206-nova-verzija-za-web-vrh-london-f.pdf</a></p> <p style="text-align: justify;"> Službene informacije o uvjetima boravka u UK i podno&scaron;enje zahtjeva kroz sustav EUSS</p> <p style="text-align: justify;"> <a href="https://www.gov.uk/uk-residence-eu-citizens">https://www.gov.uk/uk-residence-eu-citizens</a></p> <p style="text-align: justify;"> <a href="https://www.gov.uk/staying-uk-eu-citizen">https://www.gov.uk/staying-uk-eu-citizen</a></p> <p style="text-align: justify;"> <a href="https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families">https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families</a> (na engleskom)</p> <p style="text-align: justify;"> <a href="https://www.gov.uk/guidance/prijavite-se-na-sustav-registracije-i-boravka-drzavljana-eu-status-stalnog-i-privremenog-rezidenta-hrvatski-prijevod-croatian">https://www.gov.uk/guidance/prijavite-se-na-sustav-registracije-i-boravka-drzavljana-eu-status-stalnog-i-privremenog-rezidenta-hrvatski-prijevod-croatian</a> (na hrvatskom)</p> <p style="text-align: justify;"> Informacije za podno&scaron;enje zahtjeva za registraciju osoba koje su propustile rok 30. lipnja 2021. (zakasnile) sa svojim zahtjevom za registraciju:</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;<a href="https://www.gov.uk/government/publications/eu-settlement-scheme-information-for-late-applicants/eu-settlement-scheme-information-for-late-applicants">https://www.gov.uk/government/publications/eu-settlement-scheme-information-for-late-applicants/eu-settlement-scheme-information-for-late-applicants</a></p> <p style="text-align: justify;"> Popis organizacija koje pružaju pomoć građanima u postupku regulacije boravka kroz EUSS</p> <p style="text-align: justify;"> <a href="https://www.gov.uk/government/publications/eu-settlement-scheme-community-support-for-vulnerable-citizens/list-of-organisations">https://www.gov.uk/government/publications/eu-settlement-scheme-community-support-for-vulnerable-citizens/list-of-organisations</a></p> <p style="text-align: justify;"> Kontakt broj <em>EU Settlement Resolution Centre</em>-a za osobe koje imaju pote&scaron;koća prilikom podno&scaron;enja zahtjeva:</p> <p style="text-align: justify;"> U UK-u - 0300 123 7379</p> <p style="text-align: justify;"> Izvan Uk-a - +44 (0) 20 3080 0010</p> <p style="text-align: justify;"> Kontakti za osobe koje trebaju pomoć u ispunjavanju online obrasca (vi&scaron;e informacija na stranici <a href="http://www.gov.uk/eu-assisted-digital">www.gov.uk/eu-assisted-digital</a>):</p> <p style="text-align: justify;"> We-Are-Digital<br /> <a href="mailto:visa@we-are-digital.co.uk">visa@we-are-digital.co.uk</a><br /> 03333 445 675</p> <p style="text-align: justify;"> Studenti koji su pohađali online predavanja na britanskim sveučili&scaron;tima, ali zbog pandemije koronavirusa nisu boravili u UK tijekom 2020. moraju kontaktirati <em>EU Settlement Resolution Centre</em> kako bi se na ispravan način informirali o reguliranju svojega imigracijskog statusa i podnijeli svoj zahtjev za registraciju ukoliko je dopu&scaron;ten.</p> <p style="text-align: justify;"> <strong><u>2. Informacija za hrvatske državljane koji žele živjeti, raditi i studirati u UK, odnosno posjetiti UK nakon 1. siječnja 2021. </u></strong></p> <p style="text-align: justify;"> Od 1. siječnja 2021. hrvatski državljani, kao i državljani EU, EGP i &Scaron;vicarske - koji namjeravaju živjeti, raditi ili studirati u UK, moraju regulirati imigracijski status sukladno novom UK imigracijskom sustavu (<em>UK Point Based Immigration System</em>) prije dolaska u UK. Novi sustav podrazumijeva prestanak dosada&scaron;nje slobode kretanja radnika od 1. siječnja 2021, te se temelji na bodovima koje osoba mora imati kako bi mogla podnijeti zahtjev za radnu dozvolu/vizu. Minimalan broj bodova ostvaruje se temeljem četiri osnovna uvjeta: ponuda za posao od strane poslodavca koji ima dozvolu za sponzoriranje rada stranaca; diploma sveučili&scaron;nog prvostupnika; znanje engleskog jezika; te minimalan iznos plaće od 25.600 GBP godi&scaron;nje. U slučaju da je riječ o studentskoj vizi (dozvoli boravka u svrhu studiranja u razdoblju duljem od &scaron;est mjeseci) osoba mora imati ponudu od strane odobrenog Sveučili&scaron;ta, dokaz o sredstvima za uzdržavanje, te znanje engleskog jezika.</p> <p style="text-align: justify;"> Za rje&scaron;avanje zahtjeva za vize i radne dozvole nadležan je britanski Home Office. Zahtjevi se podnose osobno, tj. Veleposlanstvo ne može podnositi zahtjeve u ime hrvatskih državljana kao niti intervenirati u pojedinačnim predmetima zahtjeva za regulacijom imigracijskog statusa u UK-u. Dodatno, Veleposlanstvo nema ovlasti tumačiti odredbe britanskih propisa i davati pravne savjete. U slučaju da Vam je potreban pravni savjet i niste u mogućnosti samostalno podnijeti zahtjev za regulacijom imigracijskog statusa u UK-u (temeljem informacija dostupnih na stranicama britanske Vlade) potrebno je unajmiti nekog od britanskim imigracijskih odvjetnika koji su ovla&scaron;teni davati pravne savjete u UK-u.</p> <p style="text-align: justify;"> Korisni linkovi za odabir odvjetnika u UK:</p> <p style="text-align: justify;"> <a href="http://www.lawsociety.org.uk/find-a-solicitor/" target="_blank">http://www.lawsociety.org.uk/find-a-solicitor/</a> ,</p> <p style="text-align: justify;"> <a href="http://www.hg.org/firms-united-kingdom.html" target="_blank">http://www.hg.org/firms-united-kingdom.html</a> &nbsp;i</p> <p style="text-align: justify;"> <a href="http://www.barcouncil.org.uk/about-us/" target="_blank">http://www.barcouncil.org.uk/about-us/</a></p> <p style="text-align: justify;"> <a href="http://www.notaries-directory.eu/" target="_blank">http://www.notaries-directory.eu/</a></p> <p style="text-align: justify;"> Studenti koji su započeli svoj studij u UK-u u 2021. moraju svoj imigracijski status regulirati putem novog imigracijskog sustava UK-a.</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;Vi&scaron;e informacija: <a href="https://www.gov.uk/government/publications/points-based-system-student-route">https://www.gov.uk/government/publications/points-based-system-student-route</a>.</p> <p style="text-align: justify;"> Službene informacije o novom imigracijskom sustavu dostupne su na stranici <a href="https://www.gov.uk/guidance/new-immigration-system-what-you-need-to-know">https://www.gov.uk/guidance/new-immigration-system-what-you-need-to-know</a>.</p> <p style="text-align: justify;"> <strong><u>KRATOKTRAJNI POSJETI</u></strong></p> <p style="text-align: justify;"> Kratkotrajni posjetitelji koji putuju u UK u svrhu turističkog, poslovnog ili privatnog posjeta iz Hrvatske (kao i država EU, EGP i &Scaron;vicarske) i dalje će moći ulaziti u UK bez kratkotrajne vize te boraviti u UK do &scaron;est mjeseci, no u tom razdoblju ne smiju raditi. Službene informacije o uvjetima ulaska u UK i prelaska granice UK dostupne su na <a href="https://www.gov.uk/uk-border-control">https://www.gov.uk/uk-border-control</a>.</p> <p style="text-align: justify;"> Informacije o dopu&scaron;tenim djelatnostima kratkotrajnih posjetitelja (poput tečaja, određenih poslova održavanja i slično) dostupne su na <a href="https://www.gov.uk/guidance/immigration-rules/immigration-rules-appendix-visitor-permitted-activities">https://www.gov.uk/guidance/immigration-rules/immigration-rules-appendix-visitor-permitted-activities</a></p> <p style="text-align: justify;"> Dodatno, hrvatski državljani (kao i svi drugi EU, EGP i &Scaron;vicarski državljani) će moći prelaziti UK granicu s važećom osobnom iskaznicom do 1. listopada 2021. godine, nakon čega će tu pogodnost moći koristiti samo određene kategorije građana, odnosno oni građani koji imaju reguliran boravak u digitalnoj formi u UK-u. Službene informacije o prelasku UK granice s osobnom iskaznicom pratite na <a href="https://www.gov.uk/guidance/visiting-the-uk-from-1-january-2021">https://www.gov.uk/guidance/visiting-the-uk-from-1-january-2021</a></p> <p style="text-align: justify;"> <strong><u>VOZAČKE DOZVOLE</u></strong></p> <p style="text-align: justify;"> Službene informacije o kori&scaron;tenju hrvatske vozačke dozvole i mogućnostima zamjene za UK vozačku dozvolu možete pronaći na stranicama nadležnog britanskog tijela: <a href="https://www.gov.uk/exchange-foreign-driving-licence">https://www.gov.uk/exchange-foreign-driving-licence</a></p> <p style="text-align: justify;"> Veleposlanstva Republike Hrvatske nisu ovla&scaron;tena izdavati, niti obnavljati vozačke dozvole. Hrvatsku vozačku dozvolu moguće je isključivo izraditi/obnoviti u Republici Hrvatskoj u Policijskoj upravi prema mjestu prebivali&scaron;ta u Hrvatskoj.</p>

Pisane vijesti