Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Provedba Popisa stanovništva, kućanstva i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine

<p style="text-align: justify;"> <strong>Obavje&scaron;tavamo vas kako je Državni zavod za statistiku na svojoj web stranici objavio i informacije vezane za provedbu Popisa stanovni&scaron;tva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine, koje se odnose na državljane Republike Hrvatske koji žive u inozemstvu kao i za državljane Republike Hrvatske koji su prijavili privremeni odlazak&nbsp; izvan Republike Hrvatske.</strong></p> <p style="text-align: justify;"> <strong>Informacije su dostupne na sljedećoj poveznici:&nbsp;</strong><a href="https://popis2021.hr/pitanja-i-odgovori-CAWI.html" target="_blank"><strong>https://popis2021.hr/pitanja-i-odgovori-CAWI.html</strong></a><br /> <strong>U slučaju nejasnoća građani svoje upite mogu poslati putem e-maila na sljedeću adresu: </strong><a href="mailto:popis2021@dzs.hr"><strong>popis2021@dzs.hr</strong></a></p>

Pisane vijesti